Η Alpha Bank στηρίζει, με το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», τις Επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία

Η Alpha Bank στηρίζει, με το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», τις Επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία

Η Alpha Bank, εκπληρώνοντας την αποστολή της ως σημείο αναφοράς για την οικονομική ανάκαμψη της…