Τι συμβαίνει με τη διανομή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων

Μείζον ζήτημα έχει ανακύψει από χθες με τη διανομή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων καθώς χι...