Γράμμα από το Βερολίνο

Όταν βλέπω το τραµ στο Βερολίνο ξέρω ότι βρίσκοµαι στο πρώην Ανατολικό. Στις δύο τελευταίες ...