Νέα εισβολή στο Δημόσιο επιχειρούν κάτοχοι "πλαστών" πτυχίων

Την παράνομη συμμετοχή κατόχων τίτλων σπουδών που έχουν ακυρωθεί λόγω παρανομιών των φορέων ...