Παύεται η ακρόαση υπερθεματιστών - Παππά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Στην άποψη ότι δεν συντρέχει λόγος να συνεχιστεί η ακρόαση των υπερθεματιστών και η δεύτερη ...