«Σαφάρι» ελέγχων για αδήλωτα εισοδήματα από μισθώσεις τύπου Airbnb

Για ποιες παραβάσεις προβλέπεται αυτοτελές πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ

Η Λισαβόνα αντεπιτίθεται στο Airbnb

Ο δήμαρχος Φερνάντου Μεντίνα μετέτρεψε την πανδημία σε ευκαιρία για να διατεθούν διαμερίσματ...

Airbnb, η μεγάλη έξοδος

Μαζικό χαρακτήρα αρχίζουν να λαμβάνουν οι αποχωρήσεις καταλυμάτων από τις ψηφιακές πλατφόρμε...

Το AirBnB αργοσβήνει αλλά οι τιμές ενοικίασης δεν πέφτουν

Παρά την πανδημία και τα συνεπακόλουθα της, τη βέβαιη πτώση εισοδημάτων και την αβεβαιότητα ...

Η Airbnb απολύει το 25% των εργαζομένων της

Η Airbnb σχεδιάζει να απολύσει περίπου 1.900 εργαζόμενους, το 25% του προσωπικού της εταιρεί...