Κεριά και λιβάνια επιχορηγεί το Υπουργείο Πολιτισμού

Τρεις χιλιάδες ευρώ για χορωδία σε πολιτιστικό σύλλογο από το Αγρίνιο που φωνάζει ότι «μένου...