Η φινλανδική κυβέρνηση προσφέρει στους νέους πατέρες όση άδεια μετ’ αποδοχών δικαιούνται οι μητέρες

light sunset people water 34014

Η φινλανδική κυβέρνηση προσφέρει στους νέους πατέρες όση άδεια μετ’ αποδοχών δικαιούνται οι μητέρες

Η άδεια πατρότητας μετ' αποδοχών θα παραταθεί σε σχεδόν επτά μήνες, ευθυγραμμιζόμενη με την άδεια…

Last »