«8 – 3 = 11» του Χρόνη Μίσσιου

Στο 8-3=11, ένας ολόκληρος κόσµος, ένας πλανήτης φωνάζει «βοήθεια». Άνθρωποι διαφορετικής κα...