Φιλαράκι, μήπως σού περισσεύουν 0,60 ευρώ;

Αρκετά συχνά έχω κατηγορηθεί ότι πληρώνομαι για να γράφω αυτά που γράφω. Ότι για να υπερασπί...