"Αναγκαία μια αριστερή στροφή" λένε 13 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ

Συνολικά 13 μέλη της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, στέκονται στην ανάγκη μιας «συνολικής αριστερής στροφή...