Ένα συνεργατικό «Ποτάμι» στο Κουκάκι

Η πρωτεύουσα είναι γεμάτη με θησαυρούς και το «Ποτάμι» είναι ένας από αυτούς, συνδυάζοντας τ...

Χρήστος Θηβαίος: «Ο σημερινός φόβος αφορά την απώλεια της εργασιακής αξιοπρέπειας»

Μια συζήτηση για το διδακτικό χθες, το άγνωστο σήμερα και το αβέβαιο αύριο της τέχνης αλλά κ...