Airbnb: Παράδεισος για τους ιδιοκτήτες, κόλαση για τους ενοικιαστές

Τεράστιες αυξήσεις στο ύψος των ενοικίων, ολοένα αυξανόμενες εξώσεις μακροχρόνιων μισθωτών α...