Σκευωριάδα

Στιγμές στιγμές, με την ευκαιρία κάποιου γεγονότος της επικαιρότητας –όπως καληώρα η δημόσια...

Το μαύρο κουτί

Τελικά αμφιβάλλω εάν είναι τόσο τυχερός ο Τσίπρας ή είναι τόσο αυτοκαταστροφικός ο Κούλης, κ...

Σπλάχνα από τα σπλάχνα της ΝουΔου

Όποιος αθωώνει την ακροδεξιά και τον φασισμό για να υπάρξει στην πολιτική, δεν μπορεί να επι...

Κομπραδόροι και ραντιέρηδες

Η σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας βρίθει από «ισχυρούς» πολιτικούς άνδρες, που κυβέρνη...

Σκατόψυχα βδελύγματα

Ο φασισμός φυτρώνει εκεί που τον ανέχονται. Εκεί που ο πατριωτισμός του ενός, νόμιμα, μισεί ...