Υπ. Παιδείας: Αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την ανακοίνωση της ΝΔ για τα μεταπτυχιακά

To υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι ο Νίκος Φίλης θα αποφασίζει για τον προσδιορισμό του ύψους των διδάκτρων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές προκειμένου να καλύπτεται το κόστος των προγραμμάτων σπουδών.

NewsRoom 01/11/2016 | 20:13

Στην ανακοίνωση αναφέρει ότι πρόκειται για συμμόρφωση σε σχετική απόφαση του ΣτΕ, ενώ κατηγορεί τη ΝΔ πως κάθε φορά που γίνεται προσπάθεια να αποκατασταθεί η νομιμότητα να κραδαίνει την απειλή της κατάρρευσης.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, όπως αναφέρει, ο διάλογος ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο σε έκτακτη Σύνοδο των Πρυτάνεων, την οποία προκάλεσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας. Στη συνέχεια το σ/ν αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 25/9/2016. Η διάρκειά της παρατάθηκε, προκειμένου να δοθεί περαιτέρω χρόνος στη Σύνοδο των Πρυτάνεων να υποβάλει εγγράφως τις παρατηρήσεις της, οι περισσότερες από τις οποίες ενσωματώθηκαν στο σ/ν.

Όσο για το «οριστικό τέλος των Μεταπτυχιακών» που ανέφερε η Ν.Δ. σε ανακοίνωσή της, υπενθυμίζει ότι με το σ/ν, η πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. δημιουργεί το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο συμμόρφωσης στην υπ’ αριθμ. 2411/2012 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με αυτή, εναπόκειται στον κοινό νομοθέτη η επιβολή διδάκτρων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές για την κάλυψη του κόστους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, το ύψος των οποίων δεν θα πρέπει να είναι τέτοιο «ώστε να καθίσταται αδύνατη ή δυσχερής η συμμετοχή σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών φοιτητών περιορισμένης εισοδηματικής ικανότητας, διότι ένα τέτοιο μέτρο θα παραβίαζε την γενική ελευθερία προσβάσεως στην παιδεία». Ο προσδιορισμός του ύψους τους περνάει από τον αρμόδιο Υπουργό, δεν αφήνεται στα ίδια τα Α.Ε.Ι.

Καλεί τη ΝΔ να πει τι έπραξαν οι κυβερνήσεις τους για να δημιουργήσουν συνθήκες συμμόρφωσης με το γράμμα και το πνεύμα της παραπάνω απόφασης, μιας απόφασης που θεωρούσε εκπλήρωση συνταγματικής υποχρέωσης την διευκόλυνση φοιτητών περιορισμένης εισοδηματικής ικανότητας σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

«Μάλλον η συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις είναι επιλεκτική» αναφέρεται.