Τουρκία: Κάλεσε για εξηγήσεις τον Έλληνα πρέσβη

Δυσαρέσκεια στην Τουρκία για τη «διαδήλωση του PKK στην Αθήνα»

Στο τουρκικό ΥΠΕΞ κλήθηκε ο Έλληνας Πρέσβης Χριστόδουλος Λάζαρης, για την διαδήλωση που πραγματοποίησε το ΡΚΚ γύρω από την τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα.

Ως αιτία αναφέρεται «η παροχή διευκολύνσεων στην Ελλάδα σε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το PKK, η FETÖ και η DHKP-C, τις οποίες η Τουρκία καταπολεμά, καθώς και η δράση του PKK που οργανώθηκε κοντά στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα.»

Όπως ειπώθηκε στον Χριστόδουλο Λάζαρη, οι «προαναφερθείσες οργανώσεις διεξάγουν εύκολα δραστηριότητες προπαγάνδας, χρηματοδότησης και στρατολόγησης στην Ελλάδα και ότι η Ελλάδα θεωρείται ολοένα και περισσότερο ως ασφαλές καταφύγιο για ‘κύκλους που συνδέονται με την τρομοκρατία».

 

Ακόμη ειπώθηκε στον κ. Λάζαρη ότι το στρατόπεδο του Λαυρίου έχει γίνει σημείο τρομοκρατίας συγκρίσιμο με τα στρατόπεδα του PKK στο Ιράκ και τη Συρία. Μεταφέρθηκε η αντίδραση και οι απόψεις της Τουρκίας για το θέμα υποστηρίζοντας ότι ξεκίνησε από αυτό το στρατόπεδο η δράση και εξελίχθηκε σε διαδήλωση γύρω από την Τουρκική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Κατά τη συνάντηση εκφράστηκαν επίσης ανησυχίες για την ασφάλεια των Τούρκων αντιπροσώπων και πολιτών στην Ελλάδα και επαναλήφθηκε η προσδοκία για αποτελεσματική συνεργασία στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

Τονίστηκε επίσης ότι η Ελλάδα θα πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις σχέσεις γειτονίας και το διεθνές δίκαιο στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας.