Τις δανειακές συμβάσεις κομμάτων και ΜΜΕ ζητάει η εξεταστική επιτροπή της Βουλής

Τις δανειακές συμβάσεις που έχουν συναφθεί με όλα τα κόμματα και όλα τα μέσα ενημέρωσης τα τελευταία 20 χρόνια ζήτησε η εξεταστική επιτροπή από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Τα στοιχεία θα πρέπει να σταλούν έως τις 11 Μαΐου.

NewsRoom 28/04/2016 | 19:40

Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, θα ζητηθούν επιπλέον πλήρεις Εισηγήσεις και Αναλυτικά Πρακτικά της Αρμόδιας Ανώτατης Επιτροπής Εγκρίσεων, του ΔΣ της Τράπεζας ή οιουδήποτε αρμοδίου οργάνου, για την έγκριση χορήγησης, τροποποίησης, παρακολούθησης και αναχρηματοδότησης, ρύθμισης, διαγραφής μερικής ή ολικής καθώς και κάθε άλλης πράξης (μεταβολή εγγυήσεων, αλλαγή προσώπων εγγυητών-φυσικών και νομικών-, απαλλαγή, διαγραφή κλπ) των ως άνω συμβάσεων.

Ζητείται ακόμα και η αποστολή στοιχείων σχετικών με τις διασφαλίσεις, ενέχυρα και εξασφαλίσεις που δόθηκαν για την χορήγηση των πιστοδοτήσεων και δανείων αυτών καθώς και για τυχόν συμβάσεις αναχρηματοδότησής τους (εγγυήσεις, εμπράγματες άλλες εξασφαλίσεις, κλπ).

Η σύσταση της εξεταστικής επιτροπής για τα δάνεια κομμάτων και ΜΜΕ είχε αποφασιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής στα μέσα Απριλίου.