Τι θα πληρώσουμε με το νέο φορολογικό

Έκλεισε χθες με την ψήφιση του ασφαλιστικού – φορολογικού νομοσχεδίου ο λογαριασμός των άμεσων φόρων που θα κληθεί να πληρώσει ο έλληνας φορολογούμενος.

NewsRoom 09/05/2016 | 12:42

Τα εισπρακτικά μέτρα που ουσιαστικά θα επιβαρύνουν φέτος τους φορολογούμενος είναι ο πρόσθετος φόρος εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους, ο οποίος θα καταβληθεί μέσω της αύξησης της παρακράτησης και η εισφορά αλληλεγγύης.

Οι διατάξεις του νόμου, προβλέπουν πλέον έκπτωση φόρου της τάξης των 1.900 ευρώ για φορολογούμενο χωρίς παιδιά, 1.950 για φορολογούμενο με ένα παιδί, 2.000 ευρώ για φορολογούμενο με δύο παιδιά και 2.100 ευρώ για φορολογούμενο με τρία ή περισσότερα παιδιά, ενώ οι ίδιες εκπτώσεις ισχύουν και για τους αγρότες.

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι το έμμεσο αφορολόγητο διαμορφώνεται από τις 9.545 ευρώ, σε 8.636 ευρώ για φορολογούμενους χωρίς παιδιά, σε 8.864 ευρώ για όσους έχουν ένα προστατευόμενο τέκνο, σε 9.090 ευρώ για εκείνους που έχουν δύο παιδιά, ενώ παραμένει στις 9.545 ευρώ για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Οι αλλαγές με παραδείγματα

Αναλυτικότερα, με βάση τις νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν την Κυριακή, άτεκνοι μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.637 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο εισοδήματος έως και 200 ευρώ τον χρόνο, ενώ μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν φόρο.

Άτεκνοι μισθωτοί και συνταξιούχοι με εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 28.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία θα κυμαίνονται από 24 έως και 276 ευρώ το χρόνο.

Αντιθέτως, όσοι έχουν εισοδήματα πάνω από 28.000 ευρώ και μέχρι 42.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους (από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης) να μειώνονται κατά 60 έως και 319 ευρώ τον χρόνο. Τέλος, άτεκνοι μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσιες αποδοχές πάνω από 42.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Με ένα προστατευόμενο τέκνο

Όσοι έχουν ένα προστατευόμενο τέκνο και εισοδήματα πάνω από 8.864 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ θα πληρώσουν φόρο έως και 150 ευρώ τον χρόνο, ενώ με ετήσια εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 27.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία θα κυμαίνονται από 58 έως και 226 ευρώ το χρόνο.

Με εισοδήματα πάνω από 27.000 ευρώ και μέχρι 43.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται κατά 26 έως και 369 ευρώ το χρόνο, ενώ με εισοδήματα πάνω από 43.000 ευρώ θα πληρώσουν περισσότερους φόρους.

Με δύο προστατευόμενο τέκνα

Με ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.090 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ, όσοι μισθωτοί και συνταξιούχοι έχουν δύο παιδιά θα πληρώσουν φόρο έως και 100 ευρώ το χρόνο. Με ετήσια εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 27.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία θα κυμαίνονται από 8 έως και 176 ευρώ το χρόνο.

Κατ’ αναλογία με τις προηγούμενες κατηγορίες, όσοι έχουν δύο παιδιά και εισοδήματα πάνω από 27.000 ευρώ και μέχρι 43.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται κατά 76 έως και 399 ευρώ το χρόνο, ενώ με εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις από 101 έως 3.851 ευρώ το χρόνο.

Με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα

Αναφορικά με τους τρίτεκνους και πολύτεκνους, όσοι έχουν εισοδήματα από 12.000 έως 17.000 ευρώ θα έχουν και μείωση συνολικών φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 9 έως 69 ευρώ τον χρόνο, ενώ όσοι έχουν εισοδήματα από 17.000 έως 25.000 ευρώ θα πληρώσουν πρόσθετο φόρο κατά 21 έως και 76 ευρώ το χρόνο.

Παράλληλα, όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 25.000 ευρώ και μέχρι 44.000 θα δουν τις συνολικές ετήσιες φορολογικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται από 8 έως και 519 ευρώ το χρόνο, ενώ όσοι λαμβάνουν πάνω από 44.000 ευρώ το χρόνο θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Αλλαγές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο συντελεστής φορολόγησης που ισχύει για τα κέρδη των προσωπικών εταιριών (ομορρύθμων, ετερορρύθμων κ.λπ.), των συνεταιρισμών, των κοινωνιών αστικού δικαίου, των κοινοπραξιών κ.λπ. που τηρούν απλογραφικά βιβλία αυξάνεται από το 26% στο 29% για ετήσια κέρδη μέχρι 50.000 ευρώ, ενώ για το τμήμα των κερδών άνω των 50.000 ευρώ μειώνεται από το 33% στο 29%.

Προβλέπεται παράλληλα η αύξηση της προκαταβολής φόρου ο οποίος ενώ για το φορολογικό έτος 2015 θα είναι 75% για το 2016 θα είναι 100%. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ομόρρυθμη εταιρία με κέρδη 50.000 ευρώ, με το εκκαθαριστικό του 2015 πλήρωσε 13.000 ευρώ για φόρο και προκαταβολή, ενώ το 2016 θα πληρώσει 15.600 ευρώ και το 2017, 19.250 ευρώ. Ταυτόχρονα για πρώτη φορά οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί των καθαρών κερδών της επιχείρησης.

Τέλος, όσες ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εκτός από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή και την αύξηση της προκαταβολής, θα αντιμετωπίσουν και την αύξηση του φόρου στα διανεμόμενα κέρδη από το 10% που είναι σήμερα στο 15%.

Οι έμμεσοι φόροι που αναμένονται

Στο μεταξύ, μέσα στους επόμενους μήνες αναμένονται και οι λεγόμενοι έμμεσοι φόροι που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και την αύξηση του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα από την 1η Ιουλίου ο βασικός συντελεστής ΦΠΑ θα ανέλθει στο 24%, ενώ οι αυξήσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε τσιγάρα, ποτά, καύσιμα κ.λπ. είναι πιθανό να ισχύσουν και από την 1η Ιουνίου. Από το 2017 εν τω μεταξύ αναμένεται και η ενεργοποίηση των φόρων που περιλαμβάνουν τέλος διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία και αυξήσεις στον καφέ, στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, στις ευρυζωνικές συνδέσεις internet (5%) και στη συνδρομιτική τηλεόραση (10%).

Στο μεταξύ, από την 1η Ιουνίου και προκειμένου να εκταμιευθεί η επόμενη δόση, αναμένεται αφού νομοθετηθούν, να αυξηθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης, στο υγραέριο, στην κηροζίνη, στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Παρότι τα ποσοστά δεν είναι γνωστά, η αύξηση υπολογίζεται ότι δεν θα ξεπεράσει τα 5 έως 6 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Από τις αρχές Ιουνίου παράλληλα, πρόκειται να αυξηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη μπίρα, ενώ θα καταργηθεί το ειδικό καθεστώς (έκπτωση 50%) στις εταιρίες οινοπνευματωδών που εδρεύουν στα Δωδεκάνησα, ενώ αύξηση θα υπάρξει και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα τσιγάρα και στον καπνό, ενώ στις αρχές Ιουλίου πρόκειται να επιβληθεί αυξημένος φόρος σε επενδυτικά σχήματα, δηλαδή επενδυτικές εταιρίες, εταιρίες real estate κ.ο.κ.