Τέσσερα χρόνια μυστικά και ψέματα από τον Κυριάκο στο πόθεν έσχες

Τι «θησαυρούς» κρύβει η γαλλική εταιρεία που το πρωθυπουργικό ζεύγος «εξαφάνισε» μέσα σε μια ελληνική εταιρεία-μπάμπουσκα παρακάμπτοντας την ελληνική νομοθεσία;

4928239

Ο πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης από το 2016 καταθέτει ψευδές πόθεν έσχες. Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που καταθέτει (όπως είναι υποχρεωµένος) µετά την εµφανιζόµενη ως επανασύνδεσή του µε τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραµπόφσκι, αφού δήλωσε ψευδώς πως η γαλλική εταιρεία SCI Personal Ventures την οποία κατέχει η σύζυγός του έχει µεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα (τα οποία ουδέποτε αναφέρει) την εξαφανίζει τα επόµενα χρόνια από τις δηλώσεις πόθεν έσχες. Η πρωθυπουργική οικογένεια κάνει όµως κάτι ακόµη χειρότερο και ποινικά και ηθικά ελέγξιµο.

Αφού επί τέσσερα χρόνια την αποκρύβει, το 2020 περνά τη γαλλική εταιρεία σε µια ελληνική εταιρεία, την MGPG Consulting Investment ΙΚΕ, η οποία ανήκει επίσης στη Μαρέβα Γκραµπόφσκι και στον αδερφό της. Με τον τρόπο αυτό παρακάµπτει τον ελληνικό νόµο, που προβλέπει ότι οι πολιτικοί και οι οικογένειές τους δεν µπορούν να κατέχουν µετοχές εταιρειών στο εξωτερικό. Είναι αναµενόµενο στο νέο πόθεν έσχες του πρωθυπουργού να εµφανίζεται η ελληνική εταιρεία-µπάµπουσκα και έτσι ο ίδιος να ισχυρίζεται πως είναι απολύτως νόµιµος. Η απόκρυψη των στοιχείων πόθεν έσχες από τον πρωθυπουργό δηµιουργεί σοβαρές ποινικές ευθύνες απέναντι στον νόµο, ενώ θέτει επί τάπητος το ερώτηµα τι κρύβει η εταιρεία την οποία κουβαλά το πρωθυπουργικό ζεύγος µε τέτοιο ρίσκο.

Ψευδείς δηλώσεις πόθεν έσχες επί τέσσερα χρόνια. Το Documento αποκαλύπτει σήµερα έγγραφα που πιστοποιούν και µε… τη βούλα ότι εν γνώσει του το πρωθυπουργικό ζεύγος υποβάλλει τα τελευταία χρόνια αναληθείς δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης αναφορικά µε τη γαλλική εταιρεία SCI Personal Ventures. Πρόκειται για εταιρεία η οποία ανήκε στη σύζυγο του πρωθυπουργού κατά 95% –το υπόλοιπο 5% των µετοχών κατείχε ο αδερφός της Γιώργος Παπαζήσης– από το 2006 και η οποία άρχισε να εµφανίζεται στις δηλώσεις του πρωθυπουργικού ζεύγους µετά την επανασύνδεσή του. Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργικού ζεύγους του 2017 (φορολογικό έτος 2016) δηλώθηκε ότι η συµµετοχή της Μαρέβας Γκραµπόφσκι στη συγκεκριµένη εταιρεία µεταβιβάστηκε δωρεάν, ενώ η επίµαχη εταιρική συµµετοχή εξαφανίζεται από τις επόµενες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Αυτές οι δηλώσεις πόθεν έσχες όµως του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ψευδείς.

Τo Documento φέρνει σήµερα στη δηµοσιότητα αποκαλυπτικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η Μ. Γκραµπόφσκι δεν είχε µεταβιβάσει δωρεάν τις µετοχές της από τη γαλλική εταιρεία SCI Personal Ventures από το 2016. Αντιθέτως, παρέµενε ιδιοκτήτρια του 95% των µετοχών της εταιρείας µέχρι τις 20 ∆εκεµβρίου 2020, όταν και το σύνολο των µετοχών µεταβιβάστηκε σε µια ελληνική εταιρεία. Μόνο που και αυτή η νεοσυσταθείσα ελληνική εταιρεία ανήκει στη Μ. Γκραµπόφσκι και στον αδερφό της Γ. Παπαζήση. Προκειµένου µάλιστα οι εταίροι να δικαιολογήσουν τη συγκεκριµένη µεταβίβαση επικαλούνται νόµο που δεν υπάρχει και ενώ σύµφωνα µε τον νόµο που διέπει τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων απαγορεύεται από το 2016 η συµµετοχή σε εταιρείες µε έδρα στο εξωτερικό. Από τη χρονιά δηλαδή που το πρωθυπουργικό ζεύγος δηλώνει ψευδώς ότι µεταβίβασε τις µετοχές της SCI Personal Ventures.

Πρόκειται για γεγονός το οποίο, εκτός του ότι είναι παράνοµο, εγείρει εντονότατα ερωτήµατα: Γιατί ο Κυρ. Μητσοτάκης και η Μ. Γκραµπόφσκι πήραν τόσο µεγάλο ρίσκο υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις πόθεν έσχες; Θεωρούσαν απλώς ότι δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ το µυστικό τους ή µήπως κρύβεται κάτι ακόµη µεγαλύτερο πίσω από την εταιρεία, η οποία στην πραγµατικότητα ουδέποτε έχει ελεγχθεί, µε αποτέλεσµα να παραµένει άγνωστο το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει;

selida 4 5 scaled
Στις 20 Δεκεμβρίου του 2020 και όχι το 2016 –όπως είχε δηλώσει ψευδώς το πρωθυπουργικό ζεύγος στο πόθεν έσχες– μεταβιβάστηκαν τελικά οι μετοχές που κατείχαν η Μαρέβα Γκραμπόφσκι και ο αδερφός της Γιώργος Παπαζήσης στην εταιρεία SCI Personal Ventures. Οι μετοχές τους –πλην μίας που παρέμεινε στην κατοχή του Γιώργου Παπαζήση– μεταβιβάστηκαν στην ελληνική εταιρεία MGPG Investment Consulting ΙΚΕ, η οποία ιδρύθηκε δύο ημέρες πριν από την επίμαχη μεταβίβαση των μετοχών και ανήκει επίσης στη σύζυγο του πρωθυπουργού και στον αδερφό της 0Στη δήλωση πόθεν έσχες του πρωθυπουργικού ζεύγους για το 2016 (φορολογικό έτος 2015) εμφανίζεται η εταιρική συμμετοχή της Μαρέβας Γκραμπόφσκι στη γαλλική εταιρεία SCI Personal Ventures . Στη δήλωση πόθεν έσχες του 2017 (φορολογικό έτος 2016) το πρωθυπουργικό ζεύγος δηλώνει ότι η Μαρέβα Γκραμπόφσκι μεταβίβασε δωρεάν το 95% των μετοχών που διέθετε στην SCI Personal Ventures .Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2018 (φορολογικό έτος 2017) η επίμαχη εταιρική συμμετοχή της συζύγου του πρωθυπουργού εξαφανίζεται, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στη δήλωση πόθεν έσχες που κατατέθηκε την επόμενη χρονιά. Οπως αποκαλύπτει όμως σήμερα το Documento, αυτές οι δηλώσεις πόθεν έσχες του πρωθυπουργικού ζεύγους ήταν ψευδείς

Μεταβίβαση… τέσσερα χρόνια µετά

Σύµφωνα µε το καταστατικό της SCI Personal Ventures –είναι δηµοσιευµένο στο γαλλικό εµπορικό µητρώο–, η Μ. Γκραµπόφσκι εξακολουθούσε να κατέχει ως φυσικό πρόσωπο το 95% των µετοχών της εταιρείας. Οχι όµως έως το 2016, αλλά έως τις 20 ∆εκεµβρίου 2020. Αντίστοιχα και ο αδερφός της Γ. Παπαζήσης κατείχε έως τις 20 ∆εκεµβρίου 2020 το υπόλοιπο 5% των µετοχών της εταιρείας. Εποµένως καθίσταται σαφές ότι το πρωθυπουργικό ζεύγος δήλωσε ψευδώς στο πόθεν έσχες για το φορολογικό έτος του 2016 ότι η Μ. Γκραµπόφσκι µεταβίβασε δωρεάν το ποσοστό των µετοχών που κατείχε στην SCI Personal Ventures.

Το καταστατικό της εταιρείας περιείχε και άλλες σηµαντικές λεπτοµέρειες, οι οποίες ενισχύουν τα ερωτήµατα σχετικά µε την ψευδή δήλωση περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργικού ζεύγους αλλά και µε το –όχι και τόσο– νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς της SCI Personal Ventures. Βάσει όσων αναφέρονται λοιπόν στο νέο καταστατικό της εταιρείας, το µετοχικό κεφάλαιό της ορίζεται εκ νέου στις 10.000 ευρώ και κατανέµεται σε 1.000 µετοχές των 10 ευρώ έκαστη. Από τις επίµαχες 1.000 µετοχές τη µία θα την κατέχει πλέον ο Γ. Παπαζήσης, αδερφός της Μ. Γκραµπόφσκι, ενώ τις υπόλοιπες 999, έπειτα από απόφαση των µετόχων της εταιρείας, τις αποκτά η ελληνική εταιρεία MGPG Investment Consulting. Η εταιρική συµµετοχή της Μ. Γκραµπόφσκι στην περιβόητη SCI Personal Ventures φαίνεται ότι –έστω και µε τέσσερα και πλέον χρόνια διαφορά– εξαφανίζεται. Είναι όµως έτσι πραγµατικά;

Νεοσυσταθείσα εταιρεία της Μαρέβας και του αδερφού της

Οπως προκύπτει από το ελληνικό Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), η MGPG Investment Consulting Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ιδρύθηκε στις 18 ∆εκεµβρίου 2020. ∆ύο ηµέρες δηλαδή προτού δηµοσιευτεί στο γαλλικό εµπορικό µητρώο το επίµαχο καταστατικό της SCI Personal Ventures. Οι µέτοχοι της ελληνικής MGPG Investment Consulting είναι τα εξής δύο φυσικά πρόσωπα: η Μ. Γκραµπόφσκι και ο Γ. Παπαζήσης. Με άλλα λόγια, η σύζυγος του πρωθυπουργού και ο αδερφός της µεταβίβασαν τις µετοχές που κατείχαν ως φυσικά πρόσωπα στη SCI Personal Ventures σε µια νεοσύστατη ελληνική εταιρεία η οποία τους ανήκει.

Το αρχικό κεφάλαιο της νεοσύστατης MGPG Consulting Investment ΙΚΕ ανέρχεται σε 30.000 ευρώ. Οπως προκύπτει από το δηµοσιευµένο πρακτικό του διαχειριστή στο ΓΕΜΗ στις 13 Ιανουαρίου 2021 –καταχωρήθηκε αυτοµατοποιηµένα στις 30 Μαρτίου 2021–, «ο διαχειριστής της εταιρείας… πιστοποιεί ότι το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ, καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου κατά τη σύσταση αυτής, δηλαδή στις 18.12.2020, ως ακολούθως: α) Η κυρία Μαρία Εύα Βιργινία Γκραµπόφσκι του Βόιτεκ κατέβαλε σε µετρητά στο ταµείο της εταιρείας είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ, που αντιστοιχούν σε 1.000 εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας 25,00 ευρώ. β) Ο κ. Γεώργιος Παπαζήσης του ∆ηµητρίου παρείχε στην εταιρεία εισφορές σε είδος µετοχές, η συνολική αξία των οποίων αποτιµήθηκε… σε πέντε χιλιάδες ευρώ, που αντιστοιχούν σε 200 εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας 25,00 ευρώ έκαστο».

selida 6 scaled
 Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι που καταθέτει μαζί με τον σύζυγό της ψευδείς δηλώσεις πόθεν έσχες από το 2016 επικαλείται ελληνικό νόμο που δεν υπάρχει προκειμένου να δικαιολογήσει την… καθυστερημένη μεταβίβαση των μετοχών
Μια μεταβίβαση που γίνεται σε μια εταιρεία που ιδρύθηκε δύο ημέρες πριν και η οποία προφανώς θα εμφανιστεί στα επόμενα πόθεν έσχες του πρωθυπουργικού ζεύγους, ώστε αυτό να ισχυριστεί ότι όλα είναι νόμιμα.Το πρωθυπουργικό ζεύγος όμως γνωρίζει ότι, εξαιτίας τροπολογίας που ψηφίστηκε από το 2016 και απαγορεύει σε πολιτικά πρόσωπα και στους συγγενείς τους να κατέχουν μετοχές σε εταιρείες με έδρα το εξωτερικό, εκτός από έκθετο είναι και παράνομο
Κοινή ονοµασία και Zeus & Dione

Είναι αξιοσηµείωτο ότι στο ΓΕΜΗ εµφανίζεται ακόµη µία εταιρεία που φέρει ακριβώς την ίδια ονοµασία: MGPG Investment Consulting Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. ∆εν υπάρχει όµως οποιαδήποτε πληροφορία γι’ αυτήν τη δεύτερη εταιρεία εκτός του ότι έχει διαγραφεί, χωρίς να καταγράφεται η ηµεροµηνία σύστασής της. Οι δύο εταιρείες που φέρουν την ίδια ονοµασία έχουν διαφορετικό αριθµό ΓΕΜΗ. Παραµένει άγνωστο τι ακριβώς συνέβη µε αυτήν τη δεύτερη εταιρεία, για ποιον λόγο ιδρύθηκε και για ποιον λόγο διαγράφηκε, αφού φαντάζει δύσκολο να µην είχε το ίδιο ακριβώς ιδιοκτησιακό καθεστώς µε αυτήν που απέκτησε τις µετοχές της γαλλικής SCI Personal Ventures. Αλλωστε το πιθανότερο είναι ότι η ονοµασία MGPG αποτελεί αρκτικόλεξο των ονοµατεπωνύµων Μ. Γκραµπόφσκι και Γιώργος Παπαζήσης.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι ως διεύθυνση της νέας ιδιοκτήτριας της MGPG Investment Consulting ορίστηκε η οδός Πλουτάρχου 21 στο Κολωνάκι. Η συγκεκριµένη διεύθυνση έχει αξιοποιηθεί από τη Zeus & Dione, την εταιρεία που ίδρυσε η Μ. Γκραµπόφσκι και από την οποία, όπως έχει δηλώσει, αποχώρησε προ ολίγων µηνών. Σε ορισµένες καταχωρήσεις στο διαδίκτυο η συγκεκριµένη διεύθυνση φαίνεται ότι σχετίζεται ακόµη µε τη Zeus & Dione, αν και ο συγκεκριµένος δηλωµένος τηλεφωνικός αριθµός είναι πλέον ανενεργός. Το Documento επισκέφθηκε την πολυκατοικία στη συγκεκριµένη διεύθυνση, στα κουδούνια της οποίας δεν υπήρχε η επωνυµία Zeus & Dione ή MGPG Investment Consulting ΙΚΕ. Παραµένει άγνωστο σε ποιον ανήκει το διαµέρισµα που βρίσκεται στην οδό Πλουτάρχου 21.

Επικαλούνται νόµο που δεν υπάρχει

Στο προαναφερθέν καταστατικό της 20ής ∆εκεµβρίου 2020 της SCI Personal Ventures επιχειρείται να δοθεί από τη Μ. Γκραµπόφσκι και τον Γ. Παπαζήση µια εξήγηση αναφορικά µε τη µεταβίβαση µετοχών στην οποία προέβησαν. Σύµφωνα λοιπόν µε όσα αναγράφονται στο καταστατικό, «η ελληνική νοµοθεσία, η οποία πρόσφατα άλλαξε, απαγορεύει πλέον σε Ελληνες κατοίκους να διατηρούν άµεσα και µε προσωπικό τίτλο, εταιρικές µετοχές ξένων εταιρειών. Επίσης, οι υπογράφοντες είναι υποχρεωµένοι να σχηµατίσουν µια εταιρεία ελληνικού δικαίου, η οποία θα φέρει τους εν λόγω τίτλους».

Στη συνέχεια αναφέρεται ότι «οι εταίροι, έχοντας πλήρη γνώση των νέων περιορισµών της ελληνικής νοµοθεσίας και έχοντας λάβει γνώση της υποχρέωσής τους να συστήσουν µια εταιρεία ελληνικού δικαίου για να διατηρήσουν τις µετοχές της SCI Personal Ventures, εγκρίνουν σύµφωνα µε την απόφαση των εταίρων στις 20 Νοεµβρίου 2020 το σύµφωνο της εισφοράς των τίτλων της εταιρείας στη νεοσυσταθείσα εταιρεία MGPG Investment Consulting και εγκρίνουν αυτή την εταιρεία ως νέο εταίρο της Personal Ventures».

Το πρώτο που αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι πράγµατι, όπως προκύπτει από τα δηµοσιευµένα έγγραφα στο γαλλικό εµπορικό µητρώο, στις 20 Νοεµβρίου 2020 δηµοσιεύτηκε συµφωνία συνεισφοράς που αφορούσε την SCI Personal Ventures. Σύµφωνα µε το επίµαχο έγγραφο, οι εταίροι αποφάσισαν ότι θα συστήσουν από κοινού εταιρεία µε κεφάλαιο 30.000 ευρώ, η οποία θα κατέχει µέσω µεταβίβασης το σύνολο των µετοχών της Μ. Γκραµπόφσκι στην εταιρεία Personal Ventures, δηλαδή 950 µετοχές, και το σύνολο των µετοχών του Γ. Παπαζήση εκτός µίας, δηλαδή 49 µετοχές. Ολα αυτά «υπό την προϋπόθεση σύστασης της εταιρείας MGPG Investment Consulting». Οπερ και εγένετο ένα µήνα µετά, στις 20 ∆εκεµβρίου 2020.

Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι η αλλαγή της ελληνικής νοµοθεσίας που επικαλούνται η Μ. Γκραµπόφσκι και ο αδερφός της αναφορικά µε την απαγόρευση σε Ελληνες κατοίκους να διατηρούν εταιρικές µετοχές ξένων εταιρειών δεν υφίσταται. Αυτό που φαίνεται ότι εννοούν είναι η τροπολογία που ψηφίστηκε την 1η Ιουνίου 2016 και αφορούσε την καθολική απαγόρευση εταιρικής συµµετοχής των πολιτικών προσώπων και των συγγενικών τους προσώπων σε εταιρείες άλλων χωρών. Η τροπολογία έχει ενσωµατωθεί στον ν. 3213/2003, που αφορά τη δήλωση και τον έλεγχο των δηλώσεων πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων.

Εκθετοι και παράνοµοι

Οπως προκύπτει από το άρθρο 8, παρ. 1 του ν. 3213/2003, ο πρωθυπουργός, οι αρχηγοί των πολιτικών κοµµάτων, οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές είναι ορισµένα µόνο από τα πολιτικά πρόσωπα στα οποία «απαγορεύεται η συµµετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών που έχουν έδρα πραγµατική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως, είτε µε παρένθετα πρόσωπα». Στα παρένθετα πρόσωπα λογίζονται µεταξύ άλλων «οι σύζυγοι και οι εν διαστάσει σύζυγοι». ∆ιάταξη η οποία στην προκειµένη περίπτωση καθιστά έκθετο και παράνοµο το πρωθυπουργικό ζεύγος.

Παράλληλα, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8, η «άµεση ή διά παρένθετου προσώπου συµµετοχή σε εταιρεία που έχει έδρα στην αλλοδαπή τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και µε χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ». Ακόµη, τα πολιτικά πρόσωπα καθώς και τα παρένθετα πρόσωπα αυτών που κατείχαν µετοχές σε εταιρείες µε έδρα στο εξωτερικό, βάσει του άρθρου 8, παρ. 5.α. «µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου… οφείλουν να µεταβιβάσουν τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στη διάταξη». Αντί να γίνει όµως αυτό, δηλαδή η Μ. Γκραµπόφσκι να µεταβιβάσει τις µετοχές της επίµαχης εταιρείας ήδη από το 2016, ως όφειλε βάσει νόµου, το πρωθυπουργικό ζεύγος προτίµησε να υποβάλλει τα τελευταία χρόνια ψευδείς δηλώσεις πόθεν έσχες.

Αξίζει να αναφερθεί, όπως διαφαίνεται ξεκάθαρα και από το καταστατικό της SCI Personal Ventures, ότι η εταιρεία έχει σκοπό την αξιοποίηση ακινήτων, αφού, όπως αναγράφεται, στοχεύει στην «απόκτηση, διαχείριση και διοίκηση, την εκµετάλλευση µε µίσθωση για απλή ή διαφορετική χρήση, την αξιοποίηση ολόκληρου του κτηρίου, της φύσης του και των αγαθών και ακίνητων δικαιωµάτων. Σταδιακά και εξαιρετικά, την αλλοτρίωσή του ή των κτηρίων, τα οποία έχουν καταστεί άχρηστα για την εταιρεία, µέσω πώλησης, ανταλλαγής ή εισφοράς στην εταιρεία…».

Μια σκοτεινή υπόθεση χρόνων

Η εταιρεία SCI Personal Ventures, όπως έχει ήδη αποκαλύψει το Documento, έχει στην κατοχή της και το περιβόητο σπίτι του Βολταίρου. Φυσικά, είναι άγνωστο αν κατέχει κι άλλα περιουσιακά στοιχεία, αφού δεν έχει ελεγχθεί ποτέ επί της ουσίας.

Η υπόθεση της αγοράς του σπιτιού του Βολταίρου ξεκίνησε στις 30 Ιουνίου 2006. Τότε ο Κυρ. Μητσοτάκης κατέθεσε δήλωση περιουσιακής κατάστασης η οποία δεν περιλάµβανε την περιουσία της Μ. Γκραµπόφσκι «λόγω διάστασης», ενώ η ίδια ίδρυσε στο Παρίσι την εταιρεία SCI Personal Ventures µε µετοχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ.

Παρά το µικρό µετοχικό κεφάλαιό της, λίγες ηµέρες αργότερα η επίµαχη γαλλική εταιρεία αγόρασε από το ίδρυµα διαχείρισης περιουσίας του Πιερ Καρντέν το σπίτι του Βολταίρου στις όχθες του Σηκουάνα. Οπως προκύπτει από το συµβόλαιο της αγοραπωλησίας, προκειµένου να προχωρήσει στην αγορά του σπιτιού του Βολταίρου η εταιρεία SCI Personal Ventures έλαβε δάνειο 900.000 ευρώ από την τράπεζα GE Money Bank, ενώ κατέβαλε σε µετρητά –άγνωστο πώς– ακόµη σχεδόν 725.000 ευρώ.

ίναι αυτονόητο ότι από τις δύο τελευταίες δηλώσεις πόθεν έσχες του πρωθυπουργικού ζεύγους δεν εξαφανίζεται µόνο η επίµαχη εταιρική συµµετοχή της Μ. Μητσοτάκη, αλλά και το δάνειο των 900.000 ευρώ που έλαβε η συγκεκριµένη εταιρεία από την GE Money Bank. Παραµένει άγνωστο από ποιον και εάν αποπληρώνεται το συγκεκριµένο δάνειο, αφού το πρωθυπουργικό ζεύγος δεν έχει δώσει σχετικές εξηγήσεις. Θα δώσει απαντήσεις µετά τις σηµερινές αποκαλύψεις του Documento; Εκτός κι αν ο πρωθυπουργός θεωρεί ήσσονος σηµασίας την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων από τις δηλώσεις πόθεν έσχες που υπέβαλε προκειµένου να γλιτώσει από τη… µέγγενη της ελληνικής νοµοθεσίας…

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Σοκάρουν τα ηχητικά ντοκουμέντα – Αποκαρδιωτική ολιγωρία από τις Αρχές

Screenshot 2024 04 20 213831

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Σοκάρουν τα ηχητικά ντοκουμέντα – Αποκαρδιωτική ολιγωρία από τις Αρχές

Ο αστυνομικός φρουρός του τμήματος, ο πρώτος που ενημερώθηκε από την 28χρονη ότι ήθελε να…

Νέος δικαστικός χάρτης: Την Τρίτη εισάγεται κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης

VOULI 5 5

Νέος δικαστικός χάρτης: Την Τρίτη εισάγεται κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Παρασκευής 19 Απριλίου

Πλημμυρισμένο και πάλι το Πήλιο: Απεγκλωβισμός οικογένειας Ισραηλινών που έμενε δίπλα σε χείμαρρο

kakokairia amf 1 1

Πλημμυρισμένο και πάλι το Πήλιο: Απεγκλωβισμός οικογένειας Ισραηλινών που έμενε δίπλα σε χείμαρρο

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο

Νίκος Πλακιάς για το κρατικό έγκλημα στα Τέμπη: «Επιβεβαιώνεται ο χειρότερος φόβος μας»

temph 1

Νίκος Πλακιάς για το κρατικό έγκλημα στα Τέμπη: «Επιβεβαιώνεται ο χειρότερος φόβος μας»

Τον εντοπισμό δείγματος ανθρώπινου γενετικού υλικού στο οικόπεδο που γίνονται οι δειγματοληψίες του χώματος από…