Τέλος στα "βύσματα" στο στρατό – Έρχονται ριζικές αλλαγές στις μεταθέσεις

Σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή, 12 Ιουνίου τέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με το οποίο ρυθμίζονται οι μεταθέσεις των οπλιτών και φέρνει το τέλος στα «βύσματα».

Σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή, 12 Ιουνίου τέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με το οποίο ρυθμίζονται οι μεταθέσεις των οπλιτών και φέρνει το τέλος στα «βύσματα».

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έθεσε από τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» με το οποίο επιχειρεί να εισάγει για πρώτη φορά νομικό πλαίσιο καθορισμού μεταθέσεων των οπλιτών και να ρυθμίσει θέματα αναφορικά με τη μέριμνα και εκπαίδευση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Κωνσταντίνος – Ηρακλής Ήσυχος «καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου».

Σύμφωνα με το ν/σ, στόχος είναι να υπηρετούν όλοι οι στρατεύσιμοι σε παραμεθόριες περιοχές, σε πλοία τους πρώτους τέσσερις μήνες της θητείας τους και στη συνέχεια, βάσει συστήματος μορίων που θεσμοθετείται, να μετατίθενται στους τόπους που επιθυμούν.

Τα μόρια αυτά θα προκύπτουν βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως τα κοινωνικά και τα οικονομικά δεδομένα της οικογένειας του οπλίτη.

Υπάρχουν ωστόσο και κάποιοι οι οποίοι ευνοούνται από το σύστημα αυτό, όπως οι γιατροί και οι δικηγόροι.

Συγκεκριμένα, όσοι κατατάσσονται στον Στρατό Ξηράς θα τοποθετούνται μετά τη βασική εκπαίδευσή τους σε μονάδες της Θράκης, του ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, εκεί δηλαδή όπου εντοπίζονται ελλείψεις προσωπικού.

Αντίστοιχα, οι ναύτες σε πλοία, ναυστάθμους, ναυτικά παρατηρητήρια ή υπηρεσίες νήσων και στη συνέχεια σε λοιπές μονάδες και υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού και οι σμηνίτες σε μονάδες και υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

 Αφού παραμείνουν στις μονάδες για διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών, θα μπορούν να μετατίθενται στους τόπους μόνιμης κατοικίας τους ή όπου αλλού έχουν επιλέξει βάσει ενός συστήματος μορίων.

Τα μόρια αυτά θα προκύπτουν από τις γραμματικές γνώσεις, τις σπουδές, την εκπαίδευση και φυσικά τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

 Ανάλογα με τις σπουδές θα προκύπτει κατά κύριο λόγο και η ειδικότητα. Για τη διασφάλιση του γεγονότος ότι δεν θα αποκλείονται από τις λίστες των υπό μετάθεση οπλίτες που βιώνουν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης και κάλυψης των οικονομικών αναγκών για ενοίκιο και λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, προβλέπεται ένα ποσοστό 2% για τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο 250-300 οπλίτες σε κάθε σειρά κατάταξης είναι προστατευόμενα μέλη οικογενειών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας. Μάλιστα, οι μεταθέσεις θα μπορούν να υπόκεινται στον έλεγχο της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, ενώ καθιερώνεται και «γραφείο οπλίτη» για παράπονα μεταθέσεων.

 

Στρατεύσιμοι με ειδικότητα γιατρού

Ειδική μέριμνα θα ισχύσει για τους ιατρούς οπλίτες, οι οποίοι θα τοποθετούνται σε περιοχές απομακρυσμένες και κατά τη διάρκεια της θητείας τους θα ασκούν ταυτόχρονα το αγροτικό τους, αφενός αποκτώντας εμπειρία και αφετέρου με αμοιβή από το υπουργείο Υγείας. Θετική διάταξη υπάρχει και για τους δικηγόρους των οποίων η θητεία στα νομικά γραφεία των στρατιωτικών νομικών συμβούλων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα «γράφεται» ως χρόνος για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Τέλος, όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εφόσον έχουν ήδη καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή τις εκπληρώνουν ακόμη ή θα καταταγούν προς εκπλήρωσή τους ως την 31η Δεκεμβρίου του 2016.

Με τον τρόπο αυτόν απαλλάσσονται των ποινικών διώξεων αλλά και του προστίμου των 6.000 ευρώ που επιβάλλεται σε αυτές τις υποθέσεις.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3  του σχεδίου νόμου, oι τοποθετήσεις των οπλιτών στις ΕΔ διενεργούνται ως εξής:

α. Στρατός Ξηράς

Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), τοποθετούνται σε Μονάδες της Θράκης, Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων.

β. Πολεμικό Ναυτικό

Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής, κατά περίπτωση εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), τοποθετούνται καταρχήν σε πλοία, Ναυστάθμους, Ναυτικά Παρατηρητήρια ή Υπηρεσίες νήσων και στη συνέχεια σε λοιπές Μονάδες και Υπηρεσίες με κριτήριο τη στελέχωση αυτών με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας στο σύνολο της Επικράτειας.

γ. Πολεμική Αεροπορία

Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής, κατά περίπτωση εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), τοποθετούνται καταρχήν σε Μονάδες και Υπηρεσίες, εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας και κατά δεύτερο σε Μονάδες και Υπηρεσίες με όμοιο βαθμό δυσκολίας που βρίσκονται εντός των ανωτέρων περιοχών.

2. Για τις τοποθετήσεις των οπλιτών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κατά σειρά προτεραιότητας κριτήρια:

α. Υπηρεσιακά κριτήρια:

(1) Κάλυψη των επιχειρησιακών/υπηρεσιακών αναγκών.

(2) Αξιοποίηση της απονεμηθείσας στον οπλίτη ειδικότητας.

(3) Επίπεδο γραμματικών γνώσεων του οπλίτη.

(4) Προσόντα και ειδικές δεξιότητες.

(5) Επαγγελματική εμπειρία στην απονεμηθείσα ειδικότητα.

 

β. Οικονομικά και Κοινωνικά κριτήρια των οπλιτών. Λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κατά σειρά προτεραιότητας:

(1) Η απώλεια συγγενούς α΄ βαθμού κατά το τελευταίο έτος πριν την κατάταξή του ή κατά τη διάρκεια της θητείας του.

(2) Ανεργία γονέων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος. Ανεργία συζύγου, για τον έγγαμο οπλίτη και τον οπλίτη που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με τουλάχιστον ένα τέκνο και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται.

(3) Παθήσεις με ποσοστά αναπηρίας 67% και άνω, μελών οικογένειας των οπλιτών.

(4) Οπλίτης άγαμος, έγγαμος ή που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με τουλάχιστον ένα τέκνο.

(5) Οπλίτης μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας που δεν δικαιούται τη μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και όλα τα αδέλφια του είναι εξαρτώμενα μέλη.

(6) Οπλίτης μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας.

(7) Ανεργία γονέα και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος . Ανεργία συζύγου για τον έγγαμο οπλίτη ή συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης.

γ. Αντικειμενικά κριτήρια. Αυτά καθορίζονται από παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και κατηγοριοποιούν τις Μονάδες, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους. Οι παράγοντες που καθορίζουν το βαθμό δυσκολίας της μονάδας συνοψίζονται στους εξής:

(1) Αποστολή και επιχειρησιακή κατάσταση Μονάδος.

(2) Απόσταση από τη μεθόριο.

(3) Έδρα Μονάδος σε σχέση με τον πληθυσμό της περιοχής.

(4) Απόσταση από έδρα Δήμου ή αστικού κέντρου νήσου.

(5) Τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής.

(6) Ύπαρξη μέσων μαζικής μεταφοράς.

(7) Κλιματολογικές συνθήκες. Σαν μέτρο λαμβάνεται το ήπιο κλίμα (μέση θερμοκρασία Αττικής).

 

3. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων καταρτίζουν Πίνακες με τη μοριοδότηση και κατηγοριοποίηση των Μονάδων τους, αναλόγως του βαθμού δυσκολίας των.

4. Τα υπηρεσιακά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια μοριοδοτούνται κατά σειρά προτεραιότητας όπως απαριθμούνται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για την απονομή ειδικότητας και τις τοποθετήσεις των οπλιτών.

5. Οι τοποθετήσεις και οι μεταθέσεις των οπλιτών διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας και υλοποιούνται πρωτίστως με βάση τις υπηρεσιακές/επιχειρησιακές ανάγκες.

6. Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδοτούνται και λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά με τη μοριοδότηση των οικονομικών-κοινωνικών κριτηρίων.

7. Οι οπλίτες που τοποθετούνται σε Μονάδες του άρθρου 3 συλλέγουν μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας τους σε αυτές, εξαιρουμένου του χρόνου απόσπασης ή διάθεσης σε άλλη Μονάδα, όπου ο οπλίτης λαμβάνει τα μόρια της Μονάδος, που αποσπάστηκε.

8. Τακτική μετάθεση δικαιούνται οι οπλίτες που έχουν συλλέξει, κατά τη διάρκεια τής τουλάχιστον πεντάμηνης υπηρεσίας τους σε Μονάδες του άρθρου 3, εκείνο τον αριθμό μορίων, που κάθε φορά τα ΓΕ των Κλάδων καθορίζουν ότι απαιτείται για κάθε ΕΣΣΟ.

9. Στις τακτικές μεταθέσεις για τον υπολογισμό των μορίων από τα αντικειμενικά κριτήρια, θεωρείται ότι όλοι οι οπλίτες, που δικαιούνται μετάθεση, κατά το χρόνο αξιολόγησης της, συγκεντρώνουν το σύνολο των μορίων που αντιστοιχεί στην πεντάμηνη υπηρεσία στη Μονάδα. Σε περίπτωση που οπλίτης αποσπάται, μετά την υποβολή της δήλωσης τόπου προτίμησης, ενημερώνεται άμεσα το αρμόδιο ΓΕ.

10. Έκτακτες μεταθέσεις υλοποιούνται οποτεδήποτε εφόσον η μοριοδότηση του οπλίτη υπερβαίνει τον αριθμό μορίων, που καθορίστηκε για τις τακτικές μεταθέσεις της ΕΣΣΟ κατάταξής του ή της προηγούμενης, στην περίπτωση που οι λόγοι που προκάλεσαν την μεταβολή της μοριοδότησης, προκύπτουν πριν τη συμπλήρωση πεντάμηνης υπηρεσίας στη Μονάδα. Έκτακτη μετάθεση μπορεί να διενεργείται και σε περίπτωση σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο προσμετράται αρνητικά στη διαδικασία μοριοδότησης.

11. Τα ΓΕ με την έκδοση των τακτικών μεταθέσεων κοινοποιούν των αριθμό των μορίων πενήντα (50) οπλιτών που συγκέντρωσαν τα λιγότερα μόρια και μετατέθηκαν, τη Μονάδα που ήταν τοποθετημένοι, τη Μονάδα που μετατέθηκαν, τους τόπους προτίμησης τους, κατά σειρά προτίμησης και το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσαν ανά κριτήριο, χωρίς να αναφέρονται άλλα προσωπικά στοιχεία. Η ενημέρωση αυτή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω των επίσημων ιστότοπων των ΓΕ.

12. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 και 4 του άρθρου 75 του ν. 3421/2005 (Α΄302) καθώς και οι διατάξεις του π.δ. 11/2004 (Α΄17) δεν θίγονται.

 

Το Γραφείο Στήριξης Οπλιτών

1. Σε κάθε Γενικό Επιτελείο συστήνονται Γραφεία στήριξης οπλιτών, τα οποία υπάγονται απευθείας στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων.

2. Σκοπός των γραφείων αυτών είναι η στήριξη των οπλιτών ιδιαίτερα κατά την πρώτη φάση κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, ασκώντας τα ακόλουθα έργα:

α. Παροχή συναισθηματικής/ψυχολογικής στήριξης μέσα από τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας

β. Η καταγραφή και αξιολόγηση τηλεφωνικών ή έγγραφων καταγγελιών οπλιτών που σχετίζονται κυρίως με πράξεις ή παραλείψεις οργάνων της διοίκησης σχετικά με παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνική προστασία, ποιότητα ζωής και περίθαλψης, στέρηση νομίμων δικαιωμάτων καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

γ. Η συνεχής ενημέρωση του Αρχηγού του κλάδου για τις καταγγελίες που υφίστανται και η εισήγηση για την διερεύνησή τους ή για την λήψη άμεσων μέτρων εφόσον απαιτείται.

δ. Η ενημέρωση δια του Αρχηγού του κλάδου του αρμόδιου για τη μέριμνα προσωπικού Υπουργού καθώς και της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα.

3. Τα Γραφεία αυτά στελεχώνονται από μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και οπλίτες ενώ στην στελέχωσή τους περιλαμβάνουν οπωσδήποτε ψυχολόγο, και νομικό, εφόσον δε είναι δυνατόν, κοινωνιολόγο και πολιτικό επιστήμονα.

4. Η οργάνωση, η στελέχωση, ο τρόπος λειτουργίας, η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων τους καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται με μέριμνα των Αρχηγών των Κλάδων.

5. Η λειτουργία των γραφείων υποστήριξης δεν τροποποιεί, καταργεί ή με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζει τις διαδικασίες ιεραρχικής προώθησης αναφορών/παραπόνων και του χειρισμού τους κατά τις κείμενες διαδικασίες.

 

Φωτογραφία:  (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)