Τα ξεφτέρια του ΟΟΣΑ, δηλαδή του ΣΕΒ, ήθελαν τα μαγαζιά ανοιχτά τις Κυριακές γιατί θα αυξανόταν και η κατανάλωση φαγητού!

Του Γιώργου Φλωρά

Του Γιώργου Φλωρά

Με αγανάκτηση διαβάζω την κοινή ανακοίνωση των Χατζηδάκη-Σκορδά για τις Κυριακές. Ανακοίνωση που αναφέρει ότι η απόφαση για το άνοιγμα τις Κυριακές στηρίχθηκε σε «αξιόπιστες μελέτες», εννοώντας την «έκθεση του ΟΟΣΑ» (που λεει ο λόγος). Με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι ο πρώην υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Σκορδάς μόλις πριν λίγες ημέρες διορίστηκε στο ΔΣ της ΣΕΛΟΝΤΑ ως εκπρόσωπος των τραπεζών!!!

Θα ήθελα να θυμίσω σε όσους το ξέχασαν τι έγινε με την περίφημη έκθεση του ΟΟΣΑ που συνέστησε το άνοιγμα τις Κυριακές.

Όπως αποκαλύφθηκε η Κυβέρνηση, δια χειρός Χατζηδάκη, ανέθεσε την περίφημη έκθεση στον ΟΟΣΑ, όμως την εργασία την έκανε το ΙΟΒΕ και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δηλαδή το Ινστιτούτο που ελέγχεται από τον ΣΕΒ και η Επιτροπή που έχει πρόεδρο διορισμένο από τον Χατζηδάκη…

Όπως αποκαλύφθηκε η έκθεση του ΟΟΣΑ εφήρμοσε πλήρως όσα σημεία από τα 250 είχε εντοπίσει ο ΣΕΒ το Νοέμβριο 2010 και τα οποία θεωρούσε ότι εμποδίζουν τον (κατά ΣΕΒ) ανταγωνισμό.

Την έκθεση για τις Κυριακές την είχαν υποβάλει στον ΟΟΣΑ οι Χρήστος Γενάκος και Svetoslav Danchev, ο δεύτερος υπάλληλος του ΙΟΒΕ.

Μια από τις μεγάλες απάτες της έκθεσης του ΟΟΣΑ αφορά το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές.

Στις σελίδες 82-85 και 142-148 η έκθεση του ΟΟΣΑ κάνει τις σχετικές αναφορές.

Στην σελίδα 83 (2.2.2.1) αναφέρει τα συμπεράσματα σχετικά με την απασχόληση. Με βάση τις έρευνες που αναφέρει, πιστεύει ο ΟΟΣΑ (δηλαδή το ΙΟΒΕ, δηλαδή ο ΣΕΒ) με βεβαιότητα ότι η απασχόληση θα αυξηθεί εξαιτίας του ανοίγματος όλες τις Κυριακές. Αναφέρει φυσικά εκθέσεις του 1997-1996-2005 και 2004, δηλαδή ετών προ της παγκόσμιας κρίσης.

Στην σελίδα 84 (2.2.2.2) αναφέρει σχόλια για την μείωση των τιμών και καταλήγει ότι υπάρχουν μικτά συμπεράσματα, σε άλλες αγορές οι τιμές έπεσαν, σε άλλες ανέβηκαν, οπότε δεν έχει ασφαλή συμπεράσματα.

Στην σελίδα 84 (2.2.2.3) αναφέρεται στον όγκο των πωλήσεων. Θεωρεί η έκθεση ότι είτε θα μείνουν ουδέτερες είτε θα ανέβουν. Με βάση την πιο πρόσφατη μελέτη στην Γερμανία (2012), όπως αναφέρει η έκθεση, οι πωλήσεις δεν θα επηρεαστούν.

Τέλος στο (2.2.2.4) μιλάει για το φαινόμενο της συγκέντρωσης και είναι θετική η έκθεση ότι θα ευνοηθούν οι μεγάλοι και θα ζημιωθούν οι μικροί αν ανοίξουν τις Κυριακές τα μεγάλα καταστήματα!!! Σαν να περιγράφουν τις επιθυμίες του ΣΕΒ…

Αναφορικά με την απασχόληση υπολογίζουν με βάση τα στοιχεία του ελληνικού λιανεμπορίου για το έτος 2011 ότι θα αυξηθεί κατά 30058 άτομα, μην λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση στο λιανεμπόριο έχει μειωθεί δραματικά την ώρα που συντασσόταν η έκθεση του ΟΟΣΑ.

Αναφορικά με την αύξηση των πωλήσεων λόγω του ανοίγματος των Κυριακών έχουμε ακόμα μια μέγιστη απάτη. Στην σελίδα 29 η έκθεση του ΟΟΣΑ, για να κάνει εντύπωση, αναφέρει ότι το θετικό αποτέλεσμα από το άνοιγμα των Κυριακών θα είναι 2,5 δισεκ. ευρώ από την αύξηση κατανάλωσης φαγητού (βλ. σελ. 35, παρ. 6)!!!

Αυτό το ποσό το βγάζει επειδή στην παράγραφο 2.2.2.3 αναφέρει ότι από το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, αυξήθηκαν οι πωλήσεις στις ΗΠΑ από 3,9-10,7%, κρατάει το μέγιστο ποσοστό (ούτε καν τον μέσο όρο) και το υπολογίζει με βάση τις πωλήσεις στην Ελλάδα στα τρόφιμα το 2011 (βλ. 2.2.5 παρ. 2 και σημείωση 6 σελ. 134).

Ένας απόλυτα αυθαίρετος υπολογισμός που το μόνο που εξυπηρέτησε ήταν τον Χατζηδάκη και τον γραμματέα του ΟΟΣΑ Γκουρία που έκαναν εντύπωση με τα ανυπόστατα νούμερα.