Τα «one woman show» της Κεραμέως

Το τελευταίο διαστημα και με αφορμή τις ηλεκτρονικές εκλογές στα Υπηρεσιακά Συμβούλια αλλά όχι μόνο αυτές, η κ.Κεραμέως έχει επιτρέψει στον εαυτό της να εκδηλώσει δημόσια έναν πολιτικά υπερσυγκεντρωτικό χαρακτήρα.

Νίκος Μάστορας 29/10/2020 | 12:00

Παρότι η υπουργός για το επόμενο δεκαπενθήμερο θα παρακολουθεί τα γεγονότα από το σπίτι της λόγω κορονοϊού όπως έκανε η ίδια γνωστό, το στοιχείο της επιμονής στο χαρακτήρα της -που είχαμε βέβαια εντοπίσει και σε άλλες εκπαιδευτικές υποθέσεις- εμφανίζεται και εν τη -προσωρινή- απουσία της.

Η υπουργός Παιδείας, στην προσπάθειά της να ελέγξει τα πάντα γύρω της, ανέλαβε προσωπικά χρέη αρχηγού των "αδιάφθορων" στο υπουργείο της ως να είχε να κάνει με ένα σώμα που πάσχει από ανομία, αλλά και ..."στρατηγού" στη διοργάνωση των  ηλεκτρονικών εκλογών, που πολλοί λένε ότι αποτελούν "πρόβα τζενεράλε" της κυβέρνησης για διεξαγωγή κι άλλου είδους αρχαιρεσιών και εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο. Mετατρέπει έτσι σε one woman show τον χειρισμό τουλάχιστον σε αυτούς τους δύο τομείς: 

Οσον αφορά τις εκλογές των αιρετών, η κ.Κεραμεως πέρασε διάταξη (ΦΕΚ A 207 – 27.10.2020 ο νόμος 4738/2020 του Υπουργείου Οικονομικών “Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας” άρθρο 288) με την οποία παρέχει στον εαυτό της τη δικαιοδοσία να καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διενέργεια των εκλογικών διαδικασιών με ηλεκτρονική ψηφοφορία, ανεξαρτήτως αν και σε ποιο στάδιο εκκρεμούν, οι οποίες αφορούν ιδίως: Στην έδρα, τον αριθμό, τη σύσταση, συγκρότηση, σύνθεση, απαρτία και λειτουργία των Εφορευτικών Επιτροπών, τα όργανα που εκδίδουν τις διοικητικές πράξεις για τη συγκρότηση και λειτουργία τους, την κατάργηση επιτροπών εκλογών, τις επαναληπτικές εκλογικές διαδικασίες, την κατάργηση ανάκληση ή επανάληψη πράξεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο των εν λόγω διαδικασιών και εν γένει στον τρόπο διεξαγωγής τους. 

Σήμερα δημοσίευσε σε ΦΕΚ και τη συνέχεια: "Σε περίπτωση μη υπόδειξης ή ορισμού ενός των μελών, οι Εφορευτικές Επιτροπές συγκροτούνται νομίμως από τα υπόλοιπα δύο μέλη. Σε κάθε περίπτωση οι Εφορευτικές Επιτροπές συνεδριάζουν, λειτουργούν και λαμβάνουν αποφάσεις νομίμως με την παρουσία δύο τουλάχιστον από τα μέλη τους, τακτικών ή αναπληρωματικών. Οι Εφορευτικές Επιτροπές αποφασίζουν και ενεργούν κατά πλειοψηφία, ενώ σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου"

Οσον αφορά τα εσωτερικά του Υπουργείου, την περασμένη εβδομάδα η κ.Κεραμέως ανέθεσε στον εαυτό της την εποπτεία ενός νέου σώματος "αδιάφθορων", και "ξήλωσε" την προηγούμενη  μονάδα!

Αποφάσισε την "έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ως Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπαγόμενης απευθείας στον Υπουργό, καθώς και των υπαγόμενων σ’ αυτήν Γραφείων, επιπέδου Τμήματος, ορίζεται από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ταυτόχρονα, αποφάσισε την παύση λειτουργίας υφιστάμενης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει η λειτουργία της υφιστάμενης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, Αυτοτελούς Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και των Τμημάτων που υπάγονται σ’ αυτήν, Τμήματος Α’ Προγραμματισμού και Τεκμηρίωσης και Τμήματος Β’ Διενέργειας Ελέγχων. Η υφιστάμενη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου παραδίδει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της νέας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κάθε φυσικό ή ψηφιακό αρχείο που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές της, καθώς και ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και το στάδιο στο οποίο εκκρεμούν.

Δε γνωρίζουμε τους λόγους που οδήγησαν την κ.Κεραμέως σε αυτή την τελευταία απόφαση, η οποία αφήνει το υπονοούμενο ότι κάτι δεν πάει καλά στον τεράστιο οργανισμό που αποτελεί το υπουργείο Παιδείας, ωστόσο η απόφαση της απευθείας υπαγωγής της  "μονάδας εσωτερικών υποθέσεων" στην εποπτεία της, σίγουρα έχει βαρύνουσα σημασία από όποια πλευρά κι αν τη δει κανείς 

Στον συγκεντρωτισμό της υπουργού Παιδείας αναφέρθηκε σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του.

Πηγή: alfavita.gr