Newsroom

Newsroom

ΣΥΡΙΖΑ: Οι προηγούμενες κυβερνήσεις χρησιμοποιούσαν το ΕΣΠΑ σαν "τσιφλίκι" τους

Στους ισχυρισμούς περί μη απορροφητικότητας στο ΕΣΠΑ απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας πως αν κάποιοι καθυστερούσαν εδώ και χρόνια, αυτοί δεν ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αλλά η πρακτική των προηγούμενων κυβερνήσεων να χρησιμοποιούν το ΕΣΠΑ ως «τσιφλίκι» τους και όχι ως ένα σημαντικό εργαλείο στην υπηρεσία ενός  μακροπρόθεσμου προγραμματισμού

2225001 1 0

Στους ισχυρισμούς περί μη απορροφητικότητας στο ΕΣΠΑ απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας πως αν κάποιοι καθυστερούσαν εδώ και χρόνια, αυτοί δεν ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αλλά η πρακτική των προηγούμενων κυβερνήσεων να χρησιμοποιούν το ΕΣΠΑ ως «τσιφλίκι» τους και όχι ως ένα σημαντικό εργαλείο στην υπηρεσία ενός  μακροπρόθεσμου προγραμματισμού

Σε σχέση με τα πεπραγμένα των έξι μηνών από τον ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν τα εξής:

Στους έξι μήνες διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες προχώρησαν κανονικά και εντός χρονοδιαγράμματος. Τα προγράμματα βρίσκονται πλέον σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και έχουν εκδοθεί ήδη οι πρώτες προσκλήσεις.
Συγκεκριμένα:
1.    Προκήρυξη προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης. Προϋπολογισμός: 60.000.000 ευρώ. Ωφελούμενοι: 10.000 φυσικά πρόσωπα/επιχειρήσεις.
2.    Ενεργοποίηση δράσεων στήριξης της απασχόλησης συνολικού προϋπολογισμού 230 εκ. ευρώ που αφορούν 65.000 ανέργους.
3.    Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με στόχο την ενημέρωση και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές – δανειολήπτες.
4.    Ενεργοποίηση των δράσεων στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση τους νέους επιστήμονες. Ειδικότερα:
    Έως τα τέλη Οκτωβρίου, θα έχουν εκδοθεί προσκλήσεις για προγράμματα στήριξης υποψηφίων διδακτόρων και μετα-διδακτορικών ερευνητών. 
Με συνολικό προϋπολογισμό 9,16 εκατ. €, ο πρώτος κύκλος της δράσης θα χορηγήσει 360 υποτροφίες διετούς και τριετούς διάρκειας σε υποψήφιους διδάκτορες και μετα-διδακτορικούς ερευνητές όλων των επιστημονικών πεδίων. 
    Πριν το τέλος του χρόνου, θα εκδοθούν δύο ακόμα προσκλήσεις με αντικείμενο:
(α) την στήριξη ερευνητικών ομάδων αποτελούμενες από νέους ερευνητές (κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και υπ. διδάκτορες).  Σύμφωνα με τον σχεδιασμό από κάθε κύκλο θα ωφεληθούν 730 νέοι ερευνητές.
(β) την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους διδάκτορες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό από κάθε κύκλο θα ωφεληθούν περίπου 2.000 νέοι ερευνητές.
5.    Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: Έχει ενεργοποιηθεί πλήρως η δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» για το έτος 2015-2016. Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 184 εκατ. ευρώ, ώστε να καλυφθεί ο ίδιος αριθμός ωφελούμενων ατόμων με τις προηγούμενες χρονιές.
6.    Αναπληρωτές καθηγητές: Έχουν ήδη εκδοθεί οι σχετικές προσκλήσεις για την πρόσληψη εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2015-2016. 
7.    Μέχρι το τέλος του 2015 θα ενεργοποιήσουμε τα προγράμματα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, για τον οποίο τα κονδύλια ανέρχονται στα 57 εκ. ευρώ περίπου.

8.    Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.
Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του Τουρισμού.
Προϋπολογισμός δράσης: Σύνολο: 50 εκατ. €.
Η σχετική πρόσκληση θα εκδοθεί αμέσως μετά τις εκλογές.

9.    Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Στόχος: H ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. 
Προϋπολογισμός δράσης: 50 εκατ. €.
 Η σχετική πρόσκληση θα εκδοθεί αμέσως μετά τις εκλογές.
10.    Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Στόχος: Η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:
•    Στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και 
•    Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου  
Προϋπολογισμός δράσης: 120 εκατ. €.
 Η σχετική πρόσκληση θα εκδοθεί αμέσως μετά τις εκλογές.
11.    Ενίσχυση πρωτογενούς παραγωγής – Ένταξη το προηγούμενο διάστημα στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 29 εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων.

ΙV. Οι στόχοι μας για την επόμενη περίοδο

Α. Να αποκατασταθεί πλήρως η ροή πληρωμών και υλοποίησης των έργων έτσι ώστε το ΕΣΠΑ 2007–2013 να ολοκληρωθεί χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα τη δημοσιονομική βάση των επόμενων χρόνων. 
Β. Να εξασφαλιστεί η συνέχεια υλοποίησης κρίσιμων έργων της προηγούμενης περιόδου χωρίς όμως να επιβαρυνθεί και να δεσμευθεί υπερβολικά το ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 
Γ. Να ξεκαθαρίσει το αναπτυξιακό τοπίο από τις υποχρεώσεις και τις επιβαρύνσεις του παρελθόντος έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που θα στηρίζεται στα μικρά και μεσαία χρήσιμα έργα, στις παρεμβάσεις με έντονο κοινωνικό και οικολογικό αποτύπωμα και σε μια νέα επιχειρηματικότητα που θα συνδυάζει την παραγωγή υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών με μια νέα μορφή επιχειρηματικής διακυβέρνησης μέσα από συνεργατικά.

Περνώντας δε στην αντεπίθεση ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας πως σχετικά με την παραφιλολογία περί μιας δήθεν «καλπάζουσας» απορροφητικότητας των προηγούμενων χρόνων η οποία ανακόπηκε αιφνιδίως και λόγω της «οκνηρίας» της νέας κυβέρνησης, θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής:

Ναι μεν η απορροφητικότητα είχε φτάσει, στα τέλη του 2014, κοντά στο 90%, αλλά με εξαιρετικά άνισα ποσοστά, από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, και με «ακριβό αντίτιμο» μια δυσλειτουργική και επικίνδυνη υπερδέσμευση που φτάνει ακόμα και το 40%. Επιπλέον, η επόμενη προγραμματική περίοδος 2014 – 2020 είχε υπερφορτωθεί με έργα που δεν θα προλάβαιναν να υλοποιηθούν μέχρι τέλους του 2015 και για τα οποία δεν είχαν διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι.

 

Νίσυρος: Περισσότερα από 6 παιδιά κατήγγειλαν κακοποίηση – «Έπεσα σε παγίδα»…λέει ο αρχαιοφύλακας (Video)

2579781

Νίσυρος: Περισσότερα από 6 παιδιά κατήγγειλαν κακοποίηση – «Έπεσα σε παγίδα»…λέει ο αρχαιοφύλακας (Video)

«Ξεπεράστηκαν φόβοι και ντροπές και άρχισαν να μιλάνε» ανέφερε ο διευθυντής του Γυμνασίου – Λυκείου Νισύρου,…

Τρελάθηκε ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ με την πρόκριση του Ολυμπιακού: «Τρία πέναλτι έπιασε ο άτιμος ο Τζολάκης» (video)

ΕΡΤ

Τρελάθηκε ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ με την πρόκριση του Ολυμπιακού: «Τρία πέναλτι έπιασε ο άτιμος ο Τζολάκης» (video)

«Ο Μεντιλίμπαρ έχει αποδείξει ότι έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας», είπε ο Κώστας Παπαδόπουλος μιλώντας…

Άννα Ελεφάντη: Η οργισμένη ανάρτηση για Πορτοσάλτε και Οικονόμου – «Ως εδώ!» (video)

Καταγραφή 25

Άννα Ελεφάντη: Η οργισμένη ανάρτηση για Πορτοσάλτε και Οικονόμου – «Ως εδώ!» (video)

«Η τακτική της δολοφονίας χαρακτήρων από τα φερέφωνα της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν θα περάσει», αναφέρει…