Στρεβλώσεις στον κατασκευαστικό κλάδο εντοπίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον κλάδο, σύμφωνα με την πρώτη φάση σχετικής έρευνας της επιτροπής

NewsRoom 08/04/2021 | 08:12

Στον κλάδο των κατασκευών δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Αυτό διαπίστωσε στην πρώτη φάση της σχετικής έρευνάς της η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θέτει τις απόψεις της σε δημόσια διαβούλευση.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε ανακοίνωσή της υπενθυμίζει ότι στις 8 Ιανουαρίου 2021 αποφάσισε αυτεπαγγέλτως την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας στον κλάδο των κατασκευών και προσθέτει ότι «στην πρώτη φάση της έρευνάς της διαπίστωσε ότι στον κλάδο των κατασκευών δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ότι τα άρθρα 1, 2 και 5 μέχρι 10 Ν. 3959/2011 δεν επαρκούν για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού».

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε σημαντική συγκέντρωση του κλάδου των κατασκευών την τελευταία δεκαετία, με αύξηση των φραγμών εισόδου σε ορισμένες από τις επί μέρους αγορές. Επιπλέον, εντοπίστηκε ότι η κοινή οριζόντια συμμετοχή συγκεκριμένου fund στις δύο μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες, δύναται να οδηγήσει στις ακόλουθες θεωρίες βλάβης:

* Μη συντονισμένα μονομερή αποτελέσματα μείωσης ή μετριασμού των κινήτρων για ανταγωνισμό

* Συντονισμένα αποτελέσματα εναρμονισμένης συμπεριφοράς

Επίσης, λοιπά ζητήματα που εντοπίστηκαν εκ του νομοθετικού πλαισίου, λαμβανομένων υπόψη και των προβληματισμών που εξέφρασαν εταιρείες του κλάδου για τις επιπτώσεις τους στις ανταγωνιστικές συνθήκες και την προκαταρτική έρευνα της υπηρεσίας, είναι: 

* Το θέμα της ρύθμισης των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, 

* Το ζήτημα της επαναφοράς του θεσμού της κατασκευαστικής κοινοπραξίας μετά την επιλογή αναδόχου του έργου,

* Τις αλλαγές στα κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων, 

* Ο τρόπος οργάνωσης και ιδίως τα κριτήρια κατάταξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.ΕΕ.Δ.Ε),

* H εντατικότερη και ευρύτερη χρήση των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων χωρίς προηγούμενη συστηματική ανάλυση των (πιθανών) επιπτώσεών τους στον ανταγωνισμό.

Το κείμενο των απόψεων της επιτροπής για δημόσια διαβούλευση παρατίθεται ολόκληρο στην ηλεκτρονική σελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. «Όλες οι παρατηρήσεις και οι απόψεις όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση και να γνωστοποιήσουν τυχόν στοιχεία που διαθέτουν και τα οποία είναι χρήσιμα για τη διαμόρφωση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ευπρόσδεκτες» όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της επιτροπής.

Η διάρκεια της διαβούλευσης είναι από 8 Απριλίου 2021 έως και 7 Μαΐου 2021.