Στη Βουλή αποκαλύψεις του HOT DOC για την ΥΠΑ και την υποβάθμιση ασφάλειας πτήσεων

HOT DOC

Με έναυσμα την δημοσιογραφική έρευνα του περιοδικού HOT DOC (τεύχος 44 Β’ Ιανουαρίου 2014) για την ΥΠΑ και την υποβάθμιση ασφάλειας πτήσεων, η τομεάρχης Μεταφορών των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Βουλευτής Ν. Κοζάνης κα Ραχήλ Μακρή, κατέθεσε ερώτηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, τόσο για να διερευνηθούν οι ευθύνες από θετικές πράξεις ή παραλείψεις στο συγκεκριμένο θέμα, όσο και για να ληφθούν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για την σωστή εκπαίδευση στελεχών που θα δύνανται να στελεχώσουν με ορθολογικό και αξιοκρατικό τρόπο τις απαιτούμενες θέσεις. “Υπάρχει επαρκής αριθμός επιθεωρητών ασφάλειας πτήσεων και οι εκπαιδευτικές υποδομές για την μελλοντική στελέχωση των απαιτούμενων θέσεων“, ήταν η ερώτηση που κατέθεσε η Ραχήλ Μακρή για το επίμαχο ζήτημα.  

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του HOT DOC, τον Δεκέμβριο του 2000 διαπιστώθηκε σε επιθεώρηση του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), ότι η ΥΠΑ διέθετε 15 επιθεωρητές ασφάλειας πτήσεων, οι οποίοι επιφορτίζονταν με τον έλεγχο 424 αεροσκαφών και περισσότερων των 4.000 αδειών-πτυχίων αεροπορικού προσωπικού. Έτσι  η χώρα υποβαθμίστηκε σε επίπεδο ασφαλείας πτήσεων και στην ουσία ενημερώθηκε η παγκόσμια αεροπορική κοινότητα ότι οποιοδήποτε αεροσκάφος προερχόμενο από την Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως “δημόσιος κίνδυνος” από την στιγμή που θεωρήθηκε πως η χώρα μας αδυνατεί να προσαρμοστεί στα παγκόσμια πρότυπα ποιότητας και να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα.

Με αφορμή το λεπτομερές ρεπορτάζ η Ραχήλ Μακρή, κατέθεσε τις ακόλουθες ερωτήσεις προς τους αρμόδιους Υπουργούς:

1.Αληθεύουν  τα ανωτέρω αναφερόμενα στο δημοσίευμα;
2.Πόσους επιθεωρητές ασφάλειας πτήσεων διέθετε η ΥΠΑ τον Δεκέμβριο του 2000, πόσους το 2007 και πόσους σήμερα;
3.Ποια ήταν τα τυπικά προσόντα των επιθεωρητών ασφάλειας πτήσεων της ΥΠΑ το 2000, το 2007 και ποια σήμερα;
4.Με ποια διαδικασία εκπαιδεύονταν και με ποια διαδικασία πιστοποιούνταν οι επιθεωρητές ασφάλειας πτήσεων το 2000, το 2007 και σήμερα;
5.Ποιός είναι ο αριθμός των ελεγχόμενων αεροσκαφών και των αδειών πτυχίων αεροπορικού προσωπικού με τους οποίους επιφορτίζονταν οι επιθεωρητές ασφάλειας πτήσεων το 2000, το 2007 και σήμερα;
6.Υποβαθμίστηκε ή όχι η χώρα μας σε επίπεδο ασφάλειας πτήσεων από τον διεθνές οργανισμό πολιτικής αεροπορίας;
7.Aν ναι, γιατί;
8.Αν ναι, σε ποιες ενέργειες έπρεπε να προβεί η ηγεσία του υπουργείου προκειμένου να προσαρμοστεί στους διεθνείς κανονισμούς;
9.Tις έπραξε; Aν όχι γιατί;
10.Έχουν πραγματοποιηθεί σχετικοί έλεγχοι στην ΥΠΑ από τον παγκόσμιο οργανισμό πολιτικής αεροπορίας, πότε και ποια τα αποτελέσματα αυτών;
11.Αληθεύουν τα όσα αναφέρονται στο δημοσιεύματα ότι από τον  έλεγχο που πραγματοποίησε ο παγκόσμιος οργανισμός πολιτικής αεροπορίας τον Μάρτιο του 2005 και από τον οποίο προέκυψε ότι οι επιθεωρητές εξακολουθούσαν  να μην πληρούν  τα  προσόντα που απαιτούνταν και ότι τα ευρήματα δεν θα γίνονταν δεκτά από την ομοσπονδιακή διοίκηση της αεροπορίας των ΗΠΑ, η οποία ορίζει τους διεθνείς κανονισμούς;
12.Αληθεύει ότι το ελεγκτικό συνέδριο τον Απρίλιο του 2005 διαπίστωσε σωρεία παραβάσεων και παράνομων ενεργειών  μεταξύ των οποίων και ο ορισμός υπαλλήλων της διεύθυνσης πτητικών προτύπων στην θέση του επιθεωρητή με εισήγηση των ιδίων  κατά παράβαση των οργανικών διατάξεων;
13.Aν ναι σε ποιες ενέργειες προέβη η διοίκηση της ΥΠΑ και η ηγεσία του εποπτεύοντος Υπουργείου ;
14.Αιτήθηκε από συγκεκριμένους επιθεωρητές να επιστρέψουν στο δημόσιο χρήματα που είχαν παρανόμως λάβει;
15.Aν ναι,  επιστράφηκαν τα χρήματα  αυτά;
16.Αν όχι γιατί:
17.Aληθεύει ότι  ορισμένοι από τους επιθεωρητές που κρίθηκαν ακατάλληλοι για από τον έλεγχο καθώς δεν πληρούσαν το κριτήριο της διεθνούς νομοθεσίας εργάζονται  μέχρι σήμερα στις ίδιες θέσεις:
18.Αν ναι, γιατί εξακολουθούν να εργάζονται στα ίδια πόστα;
19.Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης το 2007;
20.Aν ναι ποιο το πόρισμα;
21.Αληθεύει ότι το σώμα επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης ζήτησε την διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου η οποία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ:
22.Αν ναι γιατί και με ποιου οργάνου απόφαση δεν διενεργήθηκε ο πειθαρχικός έλεγχος;
23.Εάν η μη διενέργεια του ανωτέρου πειθαρχικού ελέγχου συντελέστικε με θετικές πράξεις ή παραλείψεις της διοίκησης ή και των υπηρεσιακών παραγόντων τηε ΥΠΑ, έχουν αποδοθεί οι ευθύνες;
24.Εάν ναι ποιοι έχουν τιμωρηθεί και με ποιες ποινές;
25.Εάν όχι, γιατί;
26.Aληθεύει ότι  το Σεπτέμβριο του 2013 η ΥΠΑ δέχθηκε μια ακόμη επιθεώρηση από την οποία προέκυψε ότι η χώρα μας αδυνατεί να προσαρμοστεί στα διεθνή πρότυπα της ασφάλειας πτήσεων;
27.Aν ναι ποιος είναι ο λόγος και ποιες οι ενέργειες προκειμένου να μπορέσει να προσαρμοστεί;
28.Αληθεύει  ότι η κυβέρνηση αποφάσισε την κινητικότητα 249 υπαλλήλων της υπηρεσίας;
29.Aν ναι γιατί;  
30.Για ποιο λόγο τα πτυχίο που παρέχει το μοναδικό ΤΕΙ  στην Χαλκίδα που ασχολείται με το αντικείμενο της εκπαίδευσης μηχανικών αεροσκαφών  μετά από τετραετή φοίτηση υπολείπεται σε επίπεδο προγράμματος σπουδών και δεν οδηγεί σε επαγγελματικά δικαιώματα ;
31.Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να αλλάξει το προγράμματα σπουδών και να μπορούν οι απόφοιτοι του να διδάσκονται τα μαθήματα σύμφωνα με τα πρότυπα του Easa, έτσι ώστε να δύνανται να  αξιοποιούνται από το ελληνικό δημόσιο προκειμένου να μην αναγκαζόμαστε να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα όπως τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα;
32.Τι σκοπεύετε να κάνετε  για τα επαγγελματικά  δικαιώματα των αποφοίτων του ΑΤΕΙ Χαλκίδας με αντικείμενο  εκπαίδευσης μηχανικών  αεροσκαφών;
Επίσης, ζητείται η κατάθεση στην Εθνική αντιπροσωπεία όλων των απαιτούμενων εγγράφων που τεκμηριώνουν τις απαντήσεις στα παραπάνω καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα.

Ο Γιάννης Αγγελάκας για πρώτη φορά στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης με την Όλια Λαζαρίδου στη «Nέκυια»

Ο Γιάννης Αγγελάκας για πρώτη φορά στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης με την Όλια Λαζαρίδου στη «Nέκυια»

«Ονειρεύτηκα μια υποβλητική αφήγηση της Οδύσσειας» δηλώνει ο Γιάννης Αγγελάκας και έρχεται, για πρώτη φορά,…