Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το αεροδρόμιο στο Καστέλλι Ηρακλείου

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη σύμβαση του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλλι και σήμερα συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.

NewsRoom 22/04/2019 | 20:01

Η κύρωση της σύμβασης αναμένεται το προσεχές διάστημα, η οποία και ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη των εργασιών αλλά και για τη δημιουργία ενός σπουδαίου αναπτυξιακού έργου για ολόκληρη την Κρήτη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Το έργο αφορά τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου καθώς και τη μελέτη – κατασκευή και χρηματοδότηση των οδικών συνδέσεων του αεροδρομίου.

Οι κατασκευαστικές εργασίες, που θα μελετηθούν και θα εκτελεστούν από την εταιρεία, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, εκτός από το αεροδρόμιο και τα δίκτυα σύνδεσης, τα έργα απορροής ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας, τους αγωγούς και τις εγκαταστάσεις για έργα κοινής ωφέλειας, όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, το σύστημα ελέγχου ως προς τη ρύπανση και στάθμη θορύβου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατασκευή χρειαστεί ως την ολοκλήρωση του αεροδρομίου.

Το οδικό δίκτυο 

Το οδικό δίκτυο σύνδεσης με το αεροδρόμιο περιλαμβάνει έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο μήκους 18 χιλιομέτρων διατομής 2 λωρίδων ανά κατεύθυνση με διαχωριστικό στηθαίο, για τη σύνδεση του αεροδρομίου με τον Βόρειο Οδικό Άξονα από την πλευρά της Χερσονήσου. Προβλέπεται επίσης σύνδεση με το εν λειτουργία οδικό δίκτυο της περιοχής με ανισόπεδους κόμβους. Για τη σύνδεση με το Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης προβλέπεται μελέτη και κατασκευή οδικής σύνδεσης 6 χιλιομέτρων με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και λωρίδα πολλαπλών χρήσεων, χωρίς διαχωριστικό στηθαίο. Η συγκεκριμένη σύνδεση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με την αναβάθμιση της υφιστάμενης άνω διάβασης σε ανισόπεδο κόμβο, στην περιοχή του Βιομηχανικού Πάρκου Αρκαλοχωρίου. Στο οδικό δίκτυο περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή περιμετρικού δικτύου αεροδρομίου, για την εξυπηρέτηση όλης της τοπικής κυκλοφορίας.

Τεχνικές προδιαγραφές 

Κύριο διάδρομο κωδικού Ε, μήκους 3.200 μέτρων περιλαμβάνουν οι ελάχιστες τεχνικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις του έργου.

Το νέο αεροδρόμιο θα πρέπει να έχει δυνατότητα υποστήριξης τυπικών αεροσκαφών σχεδιασμού κατηγορίας Ε, παράλληλους τροχόδρομους κατηγορίας Ε με ελάχιστο μήκος το μήκος του αεροδιαδρόμου, 3 εξόδους υψηλής ταχύτητας και 2 συνδετήριους άξονες με το στρατιωτικό αεροδρόμιο.

Η εταιρεία θα κατασκευάσει επίσης έναν αεροσταθμό ελάχιστης επιφάνειας κατά την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου, συνολικού εμβαδού 71.618 τετραγωνικών μέτρων.

Στο νέο διεθνές αεροδρόμιο θα υπάρχουν παράλληλα 5 πολλαπλές γέφυρες επιβίβασης που θα μπορούν να εξυπηρετούν ταυτόχρονα 10 αεροσκάφη στενής ατράκτου, αυτόματο σύστημα διαχείρισης αποσκευών, υπόγειο σύστημα δεξαμενών για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών, πίστα στάθμευσης αεροσκαφών αυτόνομης εξυπηρέτησης 27 θέσεων και πρόσθετες θέσεις στάθμευσης ιδιωτικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων.


Μέσα σε 60 μήνες από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το νέο διεθνές αεροδρόμιο.

Οι 60 μήνες χωρίζονται σε έξι τμηματικές προθεσμίες. Ειδικότερα στους πρώτους τέσσερις μήνες θα πρέπει να έχουν προσδιοριστεί οι θέσεις προσωρινών κατασκευών, να ενημερωθούν όλοι οι συναρμόδιοι και να υποβληθεί χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και τις κατασκευές.

Ως τους 8 μήνες θα πρέπει να έχει υποβληθεί το χρονοδιάγραμμα αεροναυτιλίας.

Στα δύο πρώτα χρόνια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η λειτουργία της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού.

Με την ολοκλήρωση της τριετίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι χωματουργικές εργασίες του διαδρόμου, των τροχοδρόμων και των συνδετήριων, τα αντιπλημμυρικά έργα και οι βασικές εργασίες του κεντρικού αεροσταθμού.

Μέσα σε διάστημα περίπου 3,5 ετών (45 μήνες) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί η σύνδεση των οδικών αρτηριών με Βόρειο Οδικό Άξονα και είσοδο αεροδρομίου, η αρτηρία σύνδεσης του αεροδρομίου με τον δρόμο Ηράκλειο – Βιάννος και τα συνοδά έργα των οδών.

Στα 4,5 χρόνια προβλέπεται η έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και στα 5 χρόνια η παράδοση του έργου. Στην περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου στην πενταετία προβλέπεται επιβολή ποινικών ρητρών.

Πηγή: Πατρίς Ηρακλείου