Τέλη Σεπτεμβρίου ξεκινά η διαβούλευση για την αύξηση του κατώτατου μισθού

Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας για την εκκίνηση της διαδικασίας αύξησης του κατώτατου μισθού. Η διαβούλευση των αρμόδιων φορέων αναμένεται να ξεκινήσει το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και να ολοκληρωθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 2019.

NewsRoom 19/09/2018 | 18:48

του Άγγελου Προβολισιάνου

Κατά το ν.4172/2013, η διαδικασία προβλέπει την «κατά στάδια» διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων με την κυβέρνηση από κοινού με εξειδικευμένους επιστημονικούς και ερευνητικού φορείς με ειδίκευση στην οικονομία της εργασίας. Η διαδικασία θα συντονίζεται από τον πρόεδρο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), ενώ θα μετέχουν και δύο «πρόσωπα κύρους» από τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών έκαστος.

Κατά την τροπολογία, ο μηχανισμός διαβούλευσης τίθεται σε εφαρμογή λόγω αφενός της λήξης του τελευταίου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και αφετέρου εξαιτίας της λόγω της βελτίωσης της οικονομίας και ακολούθως των υφυστάμενων αναγκών του εργατικού δυναμικού στον ιδιωτικό τομέα. Ως εκ τούτου, με την τροπολογία ορίζεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει το τελευταίο δεκαήμερο του 2018 και θα ολοκληρωθεί εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου του 2019.