ΣτΕ: Απορρίφθηκαν προσφυγές εκπαιδευτικών κατά της κατάργησης ειδικοτήτων

Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) οι προσφυγές εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίοι στρέφονταν κατά…

ste 2 4

Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) οι προσφυγές εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίοι στρέφονταν κατά της απόφασης του υπουργού Παιδείας να καταργηθούν συγκεκριμένοι κλάδοι και κατά συνέπεια, να τεθούν σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικοί που κατείχαν οργανικές θέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι εκπαιδευτικοί διαφόρων κλάδων προσέφυγαν στο ΣτΕ, υποστηρίζοντας ότι η υπουργική απόφαση και οι σχετικές ρυθμίσεις του νόμου 4172/2013 είναι αντισυνταγματικές και δεν στηρίζονται σε ειδική μελέτη για τη διάγνωση της αναγκαιότητας κατάργησης των συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε τους ισχυρισμούς τους και δέχθηκε ότι η κατάργηση των ειδικοτήτων τους και των οργανικών θέσεων στηρίζεται σε κριτήρια συνδεόμενα με τις λειτουργικές και οργανικές ανάγκες της διοικήσεως και ως εκ τούτου δεν παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος περί μονιμότητας.

Δέχθηκε, επίσης, ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις του Συντάγματος περί ισότητας και αξιοκρατίας καθώς και εκείνες που αναφέρονται στην εκπαίδευση και στην αρχή της αναλογικότητας.

Μειοψηφία οκτώ μελών έκρινε αντίθετα ότι η απόφαση και ο νόμος 4172 αντίκεινται στις συνταγματικές διατάξεις, καθώς δεν τεκμηριώνονται επαρκώς τα μέτρα της διοίκησης.