Πυρά επιστημόνων κατά Χατζηδάκη για τα 400 ευρώ: «Μας προσβάλλετε»

Το βοήθημα των 400 ευρώ δόθηκε μόλις σε 44.258 επιστήμονες επί συνόλου 120.000, κάτι που σημαίνει 17,7 εκατομμύρια ευρώ από τα 67 εκατομμύρια που βρίσκονται στο αποθεματικό τους.

5241766

Κοινή ανοικτή επιστολή εξέδωσαν οι επιστημονικοί φορείς της χώρας με την οποία διαμαρτύρονται έντονα για τη στάση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με τη χορήγηση του βοηθήματος των 400 ευρώ σε ελάχιστους δικαιούχους. Συγκεκριμένα στην επιστολή τους οι επιστήμονες αναφέρουν πως η στάση του υπουργού Εργασίας για τα 400 ευρώ «προσβάλλει την αξιοπρέπειά τους» ενώ επισημαίνουν πως 

«Σε μια εποχή που η γ’ φάση της πανδημίας δοκιμάζει πλέον την  ίδια την επιβίωση μεγάλης μερίδας των επιστημόνων και των οικογενειών τους, το Υπουργείο αφήνει αδιάθετα χρηματικά ποσά από  χρήματα που δε βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ούτε πρόκειται να διατεθούν προς άμεση ικανοποίηση εκκρεμών αιτημάτων δυνητικών δικαιούχων. 

Στερείται έτσι από τους επιστήμονες και αυτή η παροχή η οποία  δε θα επιλύσει μεν τα οξυμένα προβλήματα που έχει επιφέρει η  πανδημία αλλά θα διευκολύνει την κάλυψη τρεχουσών οικονομικών  εκκρεμοτήτων τους, την ίδια στιγμή που το Υπουργείο δε μας έχει  απαλλάξει, αλλά ούτε έχει αναστείλει έστω την καταβολή των τρεχουσών  ασφαλιστικών μας υποχρεώσεων προς τον ΕΦΚΑ, όπως έχει γίνει με  όλους σχεδόν τους λοιπούς πληττόμενους κλάδους. Σε αυτούς (π.χ.  εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, αγρότες κλπ) το Κράτος είτε έχει  αναλάβει την καταβολή των είτε έχει αναστείλει τη σχετική υποχρέωση». 

Αναλυτικότερα, το βοήθημα των 400 ευρώ δόθηκε μόλις σε 44.258 επιστήμονες επί συνόλου 120.000, κάτι που σημαίνει 17,7 εκατομμύρια ευρώ από τα 67 εκατομμύρια που βρίσκονται στο αποθεματικό τους. Για το λόγο αυτό καλούν το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να εκδώσει άμεσα νέα ΚΥΑ, με την οποία θα απαλείφει τους πρωτόγνωρους για καταβολή χορηγήματος/επιδόματος όρους (πτώση τζίρου 20%, οικογενειακό επίδομα), «έτσι ώστε το χορήγημα του ειδικού Λογαριασμού του ΟΑΕΔ που σχηματίστηκε αποκλειστικά και μόνο από εισφορές των επιστημόνων να το λάβουν αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη με αύξουσα σειρά συνολικού ατομικού εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού κατά τα αρχικώς υπεσχημένα, πλέον των όσων ήδη το έχουν λάβει».

Όπως τονίζουν οι Επιστημονικοί Φορείς στην επιστολή τους,  «οποιαδήποτε  άλλη εξέλιξη θα συνιστά σοβαρή προσβολή της Κυβέρνησης απέναντι στους επιστήμονες της Χώρας, απαξίωση του ρόλου τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι και στη συμβολή τους στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας».

Ολόκληρη η επιστολή:

Οι επιστήμονες της Χώρας, ένα χρόνο μετά την έναρξη της  πανδημίας, στην αντιμετώπιση της οποίας έχουν συμβάλλει με όλες τους  τις δυνάμεις, έχουν υποστεί σοβαρό οικονομικό πλήγμα, όπως και η  μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Την ίδια στιγμή η Πολιτεία δεν  έχει σταθεί αρωγός στο πλευρό τους, στο ίδιο μέτρο που στήριξε άλλες  κοινωνικές κατηγορίες που επλήγησαν. 

Από το Μάιο του 2020 αναμένουμε τη χορήγηση του επιδόματος  από το Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας του ΟΑΕΔ (Ν. 3986/2011), από  χρηματικά διαθέσιμα που έχουν σχηματισθεί από δικές μας εισφορές  από το 2011 μέχρι σήμερα. 

Το Νοέμβριο του 2020 ψηφίστηκε η διάταξη του άρθρου 66 Ν.  4764/20, η οποία μέχρι το Μάρτιο 2021 δεν είχε υλοποιηθεί. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας στο  Αποθεματικό του ΕΛΑ/ΟΑΕΔ των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ υπάρχουν  67 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόλις 970.000 ευρώ είχαν δοθεί από τον άνω  λογαριασμό σε δικαιούχους από το 2017 μέχρι το 2021 (!!!). Άγνωστη  παραμένει ακόμη η τύχη των υπόλοιπων χρηματικών ποσών, που έπρεπε  να βρίσκονται σε αυτόν από τις ετήσιες εισφορές 120 ευρώ 180.000  περίπου επιστημόνων μια δεκαετία τώρα (!!!) 

Πριν την έκδοση της εφαρμοστικής ΚΥΑ το ίδιο το Υπουργείο ομιλούσε δημόσια για διανομή 400 ευρώ σε 120.000 επιστήμονες. 

Με την από 22.12.2020 κοινή επιστολή μας και μετά από  διαβούλευση με τον τότε Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ζητήσαμε να λάβουν το χορήγημα όσοι επιστήμονες το έχουν  περισσότερη ανάγκη με αύξουσα σειρά με βάση εισοδηματικά κριτήρια  συνολικού ατομικού εισοδήματος (Ε3). 

Με πρωτοφανή για προνοιακή παροχή πρόβλεψη της ΚΥΑ τέθηκαν  κριτήρια μείωσης τζίρου και οικογενειακού εισοδήματος με τη θέσπιση  των οποίων διαφωνήσαμε άμεσα, όπως προκύπτει από την από 9.2.2021 νεότερη επιστολή μας. 

Η άνω επιλογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων οδήγησε στο αποτέλεσμα το χορήγημα να δοθεί μόλις σε  44.285 επιστήμονες και το συνολικό ποσό που διατέθηκε να ανέλθει στα  17,7 εκατομμύρια ευρώ (!!!), αποκλείοντας τη μεγάλη πλειοψηφία των  επιστημόνων και δη αυτούς με τα χαμηλότερα εισοδήματα, που το είχαν  μεγαλύτερη ανάγκη και έχουν συμβάλλει στη μέχρι σήμερα δημιουργία  του Λογαριασμού αυτού. 

Σε μια εποχή που η γ’ φάση της πανδημίας δοκιμάζει πλέον την  ίδια την επιβίωση μεγάλης μερίδας των επιστημόνων και των οικογενειών τους, το Υπουργείο αφήνει αδιάθετα χρηματικά ποσά από  χρήματα που δε βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ούτε πρόκειται να διατεθούν προς άμεση ικανοποίηση εκκρεμών αιτημάτων δυνητικών δικαιούχων. 

Στερείται έτσι από τους επιστήμονες και αυτή η παροχή η οποία  δε θα επιλύσει μεν τα οξυμένα προβλήματα που έχει επιφέρει η  πανδημία αλλά θα διευκολύνει την κάλυψη τρεχουσών οικονομικών  εκκρεμοτήτων τους, την ίδια στιγμή που το Υπουργείο δε μας έχει  απαλλάξει, αλλά ούτε έχει αναστείλει έστω την καταβολή των τρεχουσών  ασφαλιστικών μας υποχρεώσεων προς τον ΕΦΚΑ, όπως έχει γίνει με  όλους σχεδόν τους λοιπούς πληττόμενους κλάδους. Σε αυτούς (π.χ.  εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, αγρότες κλπ) το Κράτος είτε έχει  αναλάβει την καταβολή των είτε έχει αναστείλει τη σχετική υποχρέωση. 

ΚΑΛΟΥΜΕ την ηγεσία του Υπουργείου σε άμεση αποκατάσταση  της ανακολουθίας αυτής, που είναι πλέον πρωτίστως ζήτημα ηθικής  τάξης και δευτερευόντως οικονομικής. 

ΖΗΤΑΜΕ την έκδοση νέας ΚΥΑ με την οποία θα αίρεται η πρόβλεψη  της μείωσης τζίρου 20% και το οικογενειακό εισόδημα, ώστε να  χορηγηθεί το ποσό πλέον των όσων το έχουν ήδη λάβει και στους πιο  αδύναμους οικονομικά επιστήμονες με βάση την αύξουσα σειρά των  δικαιούχων καθώς και την παροχή ειδικού χορηγήματος σε όσους  νόσησαν από covid-19 και στις οικογένειες των θανόντων από τη νόσο, όπως είχαμε με την αρχική μας επιστολή ζητήσει. 

Όποια άλλη εξέλιξη θα συνιστά σοβαρή προσβολή της Κυβέρνησης απέναντι στους επιστήμονες της Χώρας, απαξίωση του ρόλου τους στο  κοινωνικό γίγνεσθαι και στη συμβολή τους στην εθνική προσπάθεια  αντιμετώπισης της πανδημίας.

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος 

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 

Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία 

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος 

Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος 

Το Κουτί της Πανδώρας συμμετέχει στην 24ωρη απεργία που εξήγγειλε η ΕΣΗΕΑ

issue 2465910 1920 1

Το Κουτί της Πανδώρας συμμετέχει στην 24ωρη απεργία που εξήγγειλε η ΕΣΗΕΑ

Η δημοσιογραφική ομάδα του koutipandoras.gr, συμμετέχει στην 24ωρη απεργία που εξήγγειλαν τα Διοικητικά Συμβούλια της Ομοσπονδίας…