Πωλήσεις θυγατρικών της Εθνικής Τράπεζας στην Σερβία

Την υπογραφή σύμβασης με την OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad («OTP Serbia») για την πώληση του 100% των θυγατρικών της ΕΤΕ στη Σερβία - Vojvodjanska Banka AD («VOBAN») και NBG Leasing doo - και ενός χαρτοφυλακίου δανείων εταιρικών πελατών που δραστηριοποιούνται στη Σερβία ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

NewsRoom 04/08/2017 | 22:10

Το συμφωνηθέν τίμημα για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της VOBAN και της NBG Leasing ανέρχεται σε 125 εκ. ευρώ και αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή 0.75x P/TBV. H συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ κατά περίπου 30 μονάδες βάσης και να ενισχύσει τη ρευστότητα της κατά περίπου 280 εκ. ευρώ, αφού ληφθεί υπόψη και η αποπληρωμή του ενδοομιλικού δανεισμού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ Λεωνίδας Φραγκιαδάκης δήλωσε ότι «έπειτα από περισσότερα από 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στη Σερβία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τις δραστηριότητές της στη χώρα, ώστε να πραγματοποιήσει τη δεσμεύσεις της προς τις ευρωπαϊκές αρχές βάσει του σχεδίου αναδιάρθρωσης. H συναλλαγή αυτή ενισχύει περαιτέρω την ΕΤΕ από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας, επιτρέποντάς της να κατευθύνει τους πόρους της προς την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα».

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις των Κεντρικών Τραπεζών της Ουγγαρίας και της Σερβίας, καθώς και την έγκριση του γενικού συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού, πρόσθεσε ο κ. Φραγκιαδάκης.