Πρώτο κουδούνι για τους μαθητές – Ποιες αλλαγές θα συναντήσουν στα σχολεία τους

Η σχολική χρονιά ξεκινά την Δευτέρα και οι μαθητές που θα βρεθούν στα σχολεία θα συναντήσουν αρκετές αλλαγές, αποτέλεσμα του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία που προηγήθηκε.

Οι αλλαγές εκτείνονται σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ενημέρωσε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Τρεις αλλαγές στο Νηπιαγωγείο

Τα 5.394 Νηπιαγωγεία σε όλη τη χώρα θα λειτουργήσουν με το Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, 13.373 Νηπιαγωγοί θα έχουν πλέον Διδακτικό Ωράριο όπως όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι εγγραφές στο νηπιαγωγείο θα γίνονται από τον Μάϊο μήνα για την επόμενη σχολική χρονιά.

Ο Νέος Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου καταργεί την ύπαρξη διαφορετικών τύπων νηπιαγωγείων (κλασικά και ολοήμερα). Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να «αμβλύνει τις ανισότητες που υπήρχαν μέσα στην ίδια σχολική μονάδα, η οποία λειτουργούσε με δύο διαφορετικά τμήματα και με δύο διαφορετικά προγράμματα» ενώ φιλοδοξεί να εξασφαλίσει τη δημιουργία τμημάτων με ισόρροπη κατανομή των μαθητών ως προς το φύλο, την ηλικία και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες τους, ενώ πριν η κατανομή γινόταν με βάση τις ανάγκες των γονέων για κλασικό ή ολοήμερο τμήμα.

Πλέον όλα τα νηπιαγωγεία γίνονται εν δυνάμει ολοήμερα και λειτουργούν με βάση ένα ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο θα αρχίζει στις 8:20 και θα τελειώνει στις 13.00, ενώ υπάρχει η δυνατότητα απογευματινού προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος μετά τις 13:00 και μέχρι τις 16:00 για τα παιδιά των εργαζομένων, ανέργων και ευπαθών κοινωνικά ομάδων, με μείωση του ελάχιστου αριθμού εγγραφέντων νηπίων-προνηπίων από 14 σε 5 στα μονοθέσια, 10 στα διθέσια καθώς και λειτουργία πρωινής ζώνης από τις 7:45 μέχρι τις 8:30, με ελάχιστο αριθμό μαθητών 5 (νήπια – προνήπια) αλλάζοντας το παλιό σύστημα που ήταν μόνο για νήπια. Το προηγούμενο ωράριο της πρωινής ζώνης κρίθηκε από το υπουργείο Παιδείας αντιπαιδαγωγικό καθώς θεωρήθηκε ότι δεν είναι εφικτό για ένα παιδί αυτής της ηλικίας να βρίσκεται στο χώρο του σχολείου από τις 7:00 μέχρι της 16:00.

Ενιαίος τύπος ολοήμερου δημοτικού

Από την φετινή χρονιά, 3555 Δημοτικά Σχολεία σε όλη τη χώρα θα λειτουργήσουν με το Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Όπως προέκυψε από τον διάλογο για την Παιδεία, το καθεστώς πολυτυπίας σχολείων μέχρι φέτος στη Α/θμια εκπαίδευση προέκυπτε ένα άδικο, ανορθολογικό και αντιπαιδαγωγικό δεδομένο: να προσφέρονται πλουραλισμός γνωστικών αντικείμενων μόνο σε 1337 σχολικές μονάδες. Στα υπόλοιπα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (2.218 σχολικές μονάδες) δεν προσφέρονταν τα νέα διδακτικά αντικείμενα, ενώ οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ολοκλήρωναν τα μαθήματα 2 διδακτικές ώρες νωρίτερα (στις 12:25).

Στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου τα θετικά στοιχεία του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) που προβλέπονταν μόνο για 1337 12θέσια ολοήμερα δημοτικά σχολεία, διευρύνονται εξασφαλίζοντας τον εμπλουτισμό και την επέκταση των προσφερόμενων νέων διδακτικών αντικειμένων των ΕΑΕΠ στους μαθητές όλων των τύπων σχολείων από 4/θέσια και πάνω. Σύμφωνα με το υπουργείο «Το νέο Ενιαίο Πρόγραμμα συντελείται με αναπροσαρμογή και εξισορρόπηση των ωρών των διδακτικών αντικειμένων μεταξύ των σχολείων με ΕΑΕΠ (1337 σχολικές μονάδες) και τους άλλους τύπους σχολείων (2218 σχολικές μονάδες)».

Η λήξη του υποχρεωτικού προγράμματος θα είναι πλέον για όλες τις τάξεις στις 13:15, ενώ η 7η ώρα καταργείται ως αντιπαιδαγωγική. Παράλληλα δημιουργείται ζώνη μεταξύ 13:15 και 14:00 για τις συναντήσεις του Συλλόγου διδασκόντων όσο συχνά κρίνεται αναγκαίο, ώστε να μην επηρεάζονται οι ώρες διδασκαλίας.

Ολοήμερο πρόγραμμα

Το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα θα ξεκινά στις 13:15 και θα ολοκληρώνεται στις 16:00 με τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό να έχει μειωθεί σε 14 μαθητές άνω των 6/θεσίων και 10 μαθητές σε 4/θέσια-5/θέσια, αντί για 15 που ίσχυε μέχρι σήμερα στα ΕΑΕΠ.

Ακόμη, θα ισχύει σε όλα τα σχολεία η ώρα Μελέτης-Προετοιμασίας με εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 70, ώστε οι μαθητές να προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα, εξασφαλίζοντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Στη τρίτη ώρα του ολοήμερου προγράμματος οι επιλογές θα είναι ΤΠΕ, Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική και Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, δημιουργείται η δυνατότητα να Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών (7:00-8:00) των οποίων οι γονείς είναι εργαζόμενοι, άνεργοι ή ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με ελάχιστο αριθμό αιτήσεων 7 μέχρι τα 8/θέσια και 10 από 9/θέσια και πάνω.

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Το ωρολογιακό πρόγραμμα του γυμνασίου μειώνεται κατά τρεις ώρες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών για ενισχυτική διδασκαλία ή ομίλους ενδιαφερόντων ή προγράμματα περιβαλλοντικά κ.α.

Πλέον ο διδακτικός χρόνος θα χωρίζεται σε τετράμηνα και όχι τρίμηνα. Με αυτό το σύστημα, το υπουργείο φιλοδοξεί «τα υποχρεωτικά ωριαία διαγωνίσματα να διενεργούνται με μεγαλύτερη άνεση, εφόσον διπλασιάζεται το διαθέσιμο χρονικό διάστημα». Το 1ο τετράμηνο θα διαρκεί έως τις 20 Ιανουαρίου και το 2ο έως τις 31 Μαΐου.

Στο δεύτερο τετράμηνο, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να επιλέξουν αντί διαγωνίσματος την ανάθεση μιας συνθετικής-δημιουργικής εργασίας.

Γίνεται σημαντική μείωση στα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι μαθητές και οι μαθήτριες στο τέλος του σχολικού έτους καθώς από δώδεκα-δεκατέσσερα θα εξετάζονται πλέον μόλις σε τέσσερα: α) η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Μαθηματικά, γ) Φυσική, δ) Ιστορία.

Η ενισχυτική διδασκαλία θα προσφέρεται και μετά την λήξη του σχολικού έτους, καθώς το σχολείο θα προσφέρει τον Ιούνιο εντατικά μαθήματα σε όσους μαθητές «μείνουν» σε κάποιο μάθημα, και θα τους ξαναδίνεται η ευκαιρία να δώσουν εξετάσεις στα τέλη του Ιουνίου.

Με το σύστημα αυτό το υπουργείο στοχεύει στην υποστήριξη των μαθητών που δεν καταφέρνουν να περάσουν με την πρώτη και «να μην τους υποχρεώνει να καταφύγουν σε βοήθεια επί πληρωμή».

Παράλληλα έχει θεσπιστεί η «Ημέρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού» κατά τη διάρκεια της οποίας σε κάθε σχολική μονάδα θα πραγματοποιηθεί από ειδικούς, για μια σχολική ημέρα, αναλυτική ενημέρωση για τις εναλλακτικές επιλογές εκπαίδευσης που προσφέρονται μετά το γυμνάσιο και βιωματικές δραστηριότητες για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης.

Αλλαγές στα επαγγελματικά Λύκεια

Το ΕΠΑΛ αλλάζει δομή, εστιάζοντας στην παροχή γενικών και τεχνολογικών γνώσεων και όχι στην πρόωρη εξειδίκευση καθώς με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με το υπουργείο «παρέχονται περισσότερες επαγγελματικές και εκπαιδευτικές διέξοδοι στους αποφοίτους».

Το νέο ΕΠΑΛ θα έχει την εξής δομή: Α΄ ΤΑΞΗ με ενιαίο πρόγραμμα, Β΄ ΤΑΞΗ με διαχωρισμό σε τομείς τεχνικο-επαγγελματικών σπουδών και Γ΄ ΤΑΞΗ με διαχωρισμό των τομέων σπουδών σε επιμέρους ειδικότητες.

– Στους απόφοιτους. χορηγείται, απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικό Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4.

Διευρύνεται η δυνατότητα της πρόσβασης των αποφοίτων στα ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Στρατιωτικές σχολές, σχολές Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Εμπορικού Ναυτικού μέσω των ειδικών πανελλαδικών εξετάσεων, με ειδικό ποσοστό θέσεων. Τους δίνεται επίσης η δυνατότητα να εισάγονται σε σχολές και τμήματα των Πανεπιστημίων με ποσοστό επιπλέον θέσεων 1%.

Ξεκινά ακόμη σταδιακά από τη σχολική χρονιά 2016-17, ο νέος θεσμός του προαιρετικού «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας», με το οποίο δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς ένταξης στην εργασία των αποφοίτων, υπό την εποπτεία του σχολείου, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση και συμπληρωματικής εργαστηριακής εκπαίδευσης στο σχολείο. Μετά από εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5.

Οι αλλαγές ξεκινούν σταδιακά, από το σχολικό έτος 2016-17 και θα λειτουργήσουν ως «γέφυρα» από τη υπάρχουσα στη νέα δομή των ΕΠΑΛ. Έτσι, το σχολικό έτος 2016-17 η Α΄ και η Β΄ τάξη θα έχουν νέα δομή και πρόγραμμα ενώ η Γ΄ (καθώς και η Δ΄ εσπερινών) θα ακολουθεί τη δομή του υπάρχοντος συστήματος.

Αλλαγές στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση

Το νέο σχολικό έτος θα βρει την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ενισχυμένη με ένα ευρύτερο δίκτυο δομών εκπαιδευτικής υποστήριξης και φοίτησης καθώς προστίθενται 531 Τμήματα Ένταξης (61 σε Νηπιαγωγεία, 344 σε Δημοτικά και 126 σε Γυμνάσια), 3 Ειδικά Νηπιαγωγεία, 6 Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, 5 ΕΕΕΕΚ, 9 Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και 12 Λυκειακές Τάξεις.

Ακόμη, γενικεύεται η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου μαθητών ΑμεΑ και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία λειτούργησε πιλοτικά την περασμένη σχολική χρονιά και αναμένεται να υπάρξει μια κοινή βάση δεδομένων που θα έχει ως αποτέλεσμα τον ακριβή προσδιορισμό του πραγματικού αριθμού μαθητών που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης.

«Για την Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση το σχολικό έτος 2016-17 αποτελεί σταθμό ως ένα μεταβατικό έτος λειτουργίας, το οποίο σηματοδοτεί τον εκσυγχρονισμό των δομών της και προετοιμάζει τη μετάβαση στην καθολική εφαρμογή, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, κατά το σχολικό έτος 2017-18» σημειώνει το υπουργείο.

Με το νέο τύπο σχολείου η φοίτηση διαρκεί 4 χρόνια στο Γυμνάσιο και 4 χρόνια στο Λύκειο. Στο Γυμνάσιο εφαρμόζεται το πρόγραμμα του γενικού Γυμνασίου, προσαρμοσμένο στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, εμπλουτισμένο με θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα προεπαγγελαμτικής ετοιμότητας.

Στο Λύκειο εφαρμόζεται το πρόγραμμα του Εσπερινού Επαγγελματικού Γυμνασίου προσαρμοσμένο στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

«Αυτές οι αλλαγές θέτουν τέλος αφενός στο άναρχο νομοθετικό πλαίσιο, υπό το οποίο λειτουργούσαν ως τώρα αυτές οι δομές και αφετέρου τερματίζουν την άκαιρη, άσκοπη και αναιτιολόγητη πρόωρη εξειδίκευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» υπογραμμίζεται.

Εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης

Τέλος, οι επιτροπές που δημιουργήθηκαν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εργάστηκαν με στόχο τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης, στοχεύοντας στα εξής: η διδακτέα ύλη να είναι αντίστοιχη των δυνατοτήτων των μαθητών κάθε ηλικίας και εφικτό να ολοκληρωθεί εντός των ωρών που διατίθενται, η έκταση της διδακτέας ύλης και η ποσότητα των πληροφοριών να περιορισθεί, ώστε να εξασφαλισθεί χρόνος για διερευνητική, βιωματική μάθηση, η διδακτέα ύλη να επικεντρώνεται στα σημαντικά τμήματα/έννοιες και να επιδιώκεται εμβάθυνση σε αυτά, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία να προσεγγίζονται συνοπτικά. 

Νέα επίθεση Πορτοσάλτε για Κασσελάκη: «Μαζέψτε τον, είναι κωμωδία, κάνει καραγκιοζιλίκια» (video)

Νέα επίθεση Πορτοσάλτε για Κασσελάκη: «Μαζέψτε τον, είναι κωμωδία, κάνει καραγκιοζιλίκια» (video)

Ο Άρης Πορτοσάλτε ψάχνει συνεχώς να βρει αφορμές για να επιτεθεί στον πρόεδρο της αξιωματικής…

«Ανατρεπτική» κίνηση από Κασσελάκη στον Βόλο: Προσέγγισε διαδηλωτές με πλακάτ κατά του ΣΥΡΙΖΑ

«Ανατρεπτική» κίνηση από Κασσελάκη στον Βόλο: Προσέγγισε διαδηλωτές με πλακάτ κατά του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Στέφανος Κασσελάκης στον Βόλο χαιρέτισε και μίλησε και με φίλους και με... «εχθρούς»