Πρώτη αναστολή καθηκόντων εκπαιδευτικού

Γεγονός είναι η πρώτη «καμπάνα» σε ανεμβολίαστο εκπαιδευτικό που δε δεχόταν να υποβληθεί σε έλεγχο νόσησης. Του επιβλήθηκε, αναστολή εργασίας, από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας.
 

NewsRoom 22/09/2021 | 23:33

Σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύει το alfavita.gr, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων επιβλήθηκε από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας «για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας».

Όπως προβλέπει ο νόμος, ο χρόνος αναστολής καθηκόντων δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και δεν καταβάλλονται αποδοχές.

Παράλληλα, η ΟΛΜΕ ξεκαθαρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία είναι υπέρ του εμβολιασμού, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από το υψηλό ποσοστό εμβολιασμένων σε αυτούς, ωστόσο τάσσεται κατά της υποχρεωτικότητας.


Αναλυτικά το έγγραφο:

«Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55254 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4187/Β΄/10-09-2021)

2. Το υπ΄ αριθμ. εμπ. πρωτ. 12/22-09-2021 ενημερωτικό σημείωμα του ... Δ.Σ. Αθηνών ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Επιβάλλουμε από τις 22-09-2021 στον ..., εκπαιδευτικό κλάδου ..., συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρο 3 της υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55254 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4187/Β΄/10-09-2021), το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων από την Υπηρεσία του, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου, κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές».