Παράταση στο "επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ"

Την παράταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) -του λεγόμενου επενδυτικού πακέτου Γιούνκερ- μέχρι το 2020 και την αύξηση του επενδυτικού στόχου από 315 δισ. ευρώ σε τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ υπερψήφισε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η τελική αυτή έγκριση ακολουθεί την καταρχήν συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. στις 13 Σεπτεμβρίου.

Ο κανονισμός για το ΕΤΣΕ 2.0 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη νέα του μορφή θα έχει σημαντικές βελτιώσεις, όπως είναι η αυξημένη διαφάνεια, μεγαλύτερο ποσοστό βιώσιμων έργων, μεγαλύτερη εστίαση σε μικρά έργα και περισσότερη τεχνική υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο.

Ανάμεσα στα βασικά σημεία της νομοθεσίας, η οποία υπερψηφίστηκε από 502 ευρωβουλευτές, τονίζεται ότι η επέκταση του μηχανισμού που δημιουργήθηκε το 2015 με αρχική περίοδο 3 ετών, θα αντιμετωπίσει τις αποτυχίες της αγοράς και τα κενά στις επενδύσεις και θα χρηματοδοτήσει έργα υψηλού κινδύνου τα οποία διαφορετικά δεν θα λάμβαναν επενδυτική στήριξη.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δημιουργήθηκε το 2015 για αρχική περίοδο 3 ετών, με στόχο την κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να παραταθεί η διάρκεια του ταμείου έως το τέλος του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), δηλαδή ως το Δεκέμβριο του 2020, με στόχο την επίτευξη επενδυτικού στόχου ύψους 500 δισ. ευρώ