Newsroom

Newsroom

Θεανώ Φωτίου: Αυτό είναι το σχέδιο για την ένταξη των Ρομά

Τα βασικά σημεία του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη σταδιακή, αλλά πλήρη ένταξη του πληθυσμού Ρομά, στον ευρύτερο αστικό και κοινωνικό ιστό, ανέλυσε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, μιλώντας στην εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αττικής, με τίτλο «Στη Μετά Εποχή με κοινωνικό πρόσημο και πράξη», η οποία πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο 'Ανω Λιοσίων.

5aa6e6811dc524b3178b45c8

Ενδεικτικά, ανέφερε ότι, στο δήμο Φυλής, λειτουργεί, σήμερα, Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά, που παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η κ. Φωτίου τόνισε ότι, στο δήμο Φυλής, οι βασικές συγκεντρώσεις πληθυσμού Ρομά καταγράφονται σε πέντε περιοχές και αριθμούν συνολικά, κατ’ εκτίμηση, 6.500 κατοίκους.

Όπως είπε, σε συνεργασία με το δήμο Φυλής, σχεδιάζεται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, ως εξής:

– Ανάπτυξη οργανωμένου χώρου μετεγκατάστασης, που θα περιλαμβάνει:

Μετεγκατάσταση περίπου 100 οικογενειών που διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες.

Λειτουργία πολύκεντρου για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τα παιδιά και τους νέους.

Δημιουργία δομών κοινωνικής οικονομίας και παρεμβάσεις για εργασία που θα συνδέονται με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας.

Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης με συγκεκριμένες παρεμβάσεις ατομικής και περιβαλλοντικής υγιεινής στους οικισμούς Ρομά, όπου κρίνεται απαραίτητο, με WC, ντουζιέρες, κλπ.

Δημιουργία πέντε πολύκεντρων για την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και νέους (εκπαιδευτική υποστήριξη, γνώσεις πληροφορικής, πολιτισμικές δραστηριότητες, κλπ, στις περιοχές με υψηλές συγκεντρώσεις πληθυσμού Ρομά)».

Σύμφωνα με την κ. Φωτίου, οι παραπάνω παρεμβάσεις έχουν ως στόχο να θέσουν τις βάσεις για την εξάλειψη ακραίων συνθηκών διαβίωσης και να αναπτύξουν το πλαίσιο για τη σταδιακή, αλλά πλήρη ένταξη του πληθυσμού και, ιδιαίτερα, των νέων στον ευρύτερο αστικό και κοινωνικό ιστό.

Επιπρόσθετα, όπως τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του προγράμματος του υπουργείου Παιδείας «Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικού Λειτουργού σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», παρέχονται υπηρεσίες σε μαθητές στα σχολεία:

– 2ο και 3ο Δημοτικά Σχολεία Ζεφυρίου.

– 5ο, 2ο και 9ο Δημοτικά Σχολεία ‘Ανω Λιοσίων, τα οποία συμμετέχουν και στο Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Τσιγγανοπαίδων, του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παράλληλα, η κ. Φωτίου ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Η κυβέρνησή μας προχώρησε σε μία καίριας σημασίας δομική αλλαγή για τη λειτουργία του κοινωνικού κράτους. Ιδρύουμε ένα κράτος κοινωνικής φροντίδας και ουσιαστικής αλληλεγγύης, με ενιαίους κανόνες και ισότιμη πρόσβαση. Για πρώτη φορά, ιδρύεται εθνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης με δύο πυλώνες. Ο ένας είναι ο εθνικός μηχανισμός και ο δεύτερος είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Ραχοκοκαλιά του εθνικού μηχανισμού είναι το γεωπληροφοριακό σύστημα με τρία ηλεκτρονικά μητρώα: Ωφελουμένων, φορέων και προγραμμάτων. Βάση του εθνικού μηχανισμού αποτελούν τα 240 Κέντρα Κοινότητας, όπου ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί για τα επιδόματα και τις υπηρεσίες που δικαιούται, καθώς και για τα προγράμματα στα οποία μπορεί να ενταχθεί.

Ο ΟΠΕΚΑ, που αποτελεί μετεξέλιξη του ΟΓΑ, έχει, σύμφωνα με το νόμο, κριτήρια στο πληροφοριακό του σύστημα και κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ψηφιακά, για να αποδώσει τα προνοιακά επιδόματα που δικαιούται κάθε ωφελούμενος. Και τον ενημερώνει πότε θα το πάρει και από που.

Με την ανάληψη των καθηκόντων της κυβέρνησης, πρώτη μέριμνα ήταν η αντιμετώπιση των συνεπειών της οξύτατης ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά και η θεμελίωση του κοινωνικού κράτους.

Σήμερα, ο προϋπολογισμός της κοινωνικής πρόνοιας είναι υπερδιπλάσιος εκείνου που παραλάβαμε. Το 2015, ανερχόταν σε περίπου 780 εκατομμύρια ευρώ και το 2017 ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Το 2018, προσθέσαμε 315 εκατομμύρια ευρώ από την επισκόπηση δαπανών, αποκλειστικά για το παιδί. Από αυτό το κοινωνικό πακέτο, 260.000.000 ευρώ δίνονται για την ενίσχυση των οικογενειακών επιδομάτων, αυξάνοντας το συνολικό ποσό από τα σημερινά 650.000.000 ευρώ στα 910.000.000 ευρώ, δηλαδή αύξηση 40%.


Απλώσαμε δίχτυ ασφαλείας για όσους χτυπήθηκαν βιαιότερα από την κρίση. Σε όλη τη χώρα, οι σημερινοί δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) είναι περίπου 630.000, με πρόβλεψη για 700.000 δικαιούχους και συνολική δαπάνη, ύψους 760 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη δήμο Φυλής, στο πρόγραμμα είναι ενταγμένο το 10,07% του πληθυσμού του, δηλαδή 4.628 άτομα, με άθροισμα μηνιαίας επιδοματικής ενίσχυσης 465.692 ευρώ. Το 10% των ανέργων-δικαιούχων του ΚΕΑ θα μπει στην αγορά εργασίας, με προγράμματα του ΟΑΕΔ. Αυτό σημαίνει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα και τουλάχιστον εκατοντάδες θέσεις στην Περιφέρεια. Οι άνεργοι δικαιούχοι του ΚΕΑ στο δήμο Φυλής είναι σήμερα 886 άτομα.

Τα σχολικά γεύματα έγιναν πλέον θεσμός του ελληνικού σχολείου. Από εφέτος, 130.000 μαθητές 760 δημοτικών σχολείων σε 56 δήμους της επικράτειας θα έχουν ένα ζεστό γεύμα κάθε ημέρα.

Στο δήμο Φυλής, σιτίζονται 11 σχολεία, διανέμονται 1.540 γεύματα και αναμένεται να ενταχθούν άμεσα στο πρόγραμμα τα σχολεία 1ο Δ.Σ. Α. Λιοσίων ,4ο Δ.Σ. Α. Λιοσίων, Δ.Σ. Φυλής, στα οποία θα διανεμηθούν 1.028 γεύματα.

Διευρύνονται διαρκώς οι θέσεις που διατίθενται δωρεάν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς: 109.000 το 2017 σε σχέση με τις 75.000 το 2015. Εντός του 2018, ο υφιστάμενος αριθμός δομών θα αυξηθεί κατά 400, δημιουργώντας επιπλέον 10.000 δωρεάν νέες θέσεις. Στο δήμο Φυλής, θα λειτουργήσουν δύο νέες δομές για 50 παιδιά με κόστος εξοπλισμού 75.000 ευρώ.

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν το βασικό κορμό του νέου κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης. Μέχρι το τέλος του έτους, θα λειτουργήσουν συνολικά 240 Κέντρα Κοινότητας, ενώ, σήμερα, λειτουργούν ήδη 211 Κέντρα, τα οποία διαθέτουν ενιαίο γεωπληροφοριακό σύστημα. Στο δήμο Φυλής, λειτουργούν ένα Κέντρο Κοινότητας και ένα Παράρτημα Ρομά».

Εξοργιστικό «ξέπλυμα» σε Λύτρα από τον ποινικολόγο και υποψήφιο με τη ΝΔ Σπύρο Ρομποτή: «Ήταν η κακιά η ώρα, δεν είμαστε όλοι Σουηδοί» (video)

Ρομποτής Λύτρα

Εξοργιστικό «ξέπλυμα» σε Λύτρα από τον ποινικολόγο και υποψήφιο με τη ΝΔ Σπύρο Ρομποτή: «Ήταν η κακιά η ώρα, δεν είμαστε όλοι Σουηδοί» (video)

Αδιανόητες ατάκες για τον Απόστολο Λύτρα ακούστηκαν πάλι στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, αυτή τη…

Σεργουλόπουλος για Κουτσελίνη: «Κάποιος να την πάρει από εκεί που βρίσκεται, να την κλείσει κάπου για να τη θεραπεύσει» (video)

InCollage 20240619 151003453

Σεργουλόπουλος για Κουτσελίνη: «Κάποιος να την πάρει από εκεί που βρίσκεται, να την κλείσει κάπου για να τη θεραπεύσει» (video)

«Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσο εύκολα παίρνουμε τη μεριά του θύτη», τονίζει ο…

Μεγάλη φωτιά στη Βάρης – Κορωπίου: Καίει κοντά σε εργοστάσια και σπίτια – Οι πρώτες εικόνες

φωτιά Βάρης

Μεγάλη φωτιά στη Βάρης – Κορωπίου: Καίει κοντά σε εργοστάσια και σπίτια – Οι πρώτες εικόνες

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική μετά τη φωτιά που ξέσπασε στη Βάρης - Κορωπίου