Ο Ψυχάρης και το Πόθεν Έσχες: η έκθεση του ελεγκτή αποκαλύπτει το σκάνδαλο

Πράγματα και θαύματα που ένας οποιοσδήποτε πολίτης ο οποίος δεν έχει την τύχη να ονομάζεται Σταύρος Ψυχάρης δύσκολα θα διανοείτο να κάνει, διαπιστώνει ο Ορκωτός Λογιστής πού έλεγξε τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του ισχυρού άνδρα του ΔΟΛ.

NewsRoom 29/03/2016 | 11:21

Σύμφωνα με τα στοιχεία ο Σταύρος Ψυχάρης, δεν έχει καταθέσει δήλωση πόθεν έσχες για τα οικονομικά έτη 2002, 2003, 2004, 2005, και 2006, ενώ κι από τον έλεγχο όσων δηλώσεων βρέθηκαν, δηλαδή της μιας που κατατέθηκε στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής και των υπόλοιπων οκτώ που εστάλησαν από τον αντιεισαγγελέα Εφετών Παναγιώτη Αθανασίου, διαπιστώθηκαν παραβάσεις, κενά και πρωτοφανείς ανακολουθίες που δημιουργούν ερωτηματικά και αν μη τι άλλο δείχνουν πως επιχειρείται απόκρυψη στοιχείων και μάλιστα απροκάλυπτα και με άκομψο τρόπο.

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως ο Σταύρος Ψυχάρης εμφανίζει μόνο δήλωση φορολογίας εισοδήματος για όλες τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης αλλά και τα τραπεζικά παραστατικά για τις καταθέσεις των δηλώσεων πόθεν έσχες μόνο των ετών 2013 και 2014. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Ορκωτό Λογιστή, δεν υπάρχει σχεδόν κανένα παραστατικό που να υποστηρίζει τα δηλωθέντα, και συγκεκριμένα δεν εμφανίζονται: παραστατικά βεβαιώσεων των μετοχών που αναφέρονται στις δηλώσεις του, παραστατικά αγοράς, απόκτησης και πώλησης των μετοχών, συμβάσεις δανείων και βεβαιώσεις της τράπεζας που εξυπηρετήθηκαν τα δάνεια, τραπεζικά παραστατικά των καταθέσεων για τις χρονιές ’07, ’08, ’09, ’10, ’11 και ‘12, σχέδιο απορρόφησης της Σ.Π. ΨΥΧΑΡΗΣ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. (δ.τ. ΨΥΧΑΡΗΣ MEDIA GROUP) από τη ΔΟΛ Α.Ε. τον Οκτώβριο του 2014 και συμφωνητικά μεταβίβασης μετοχών.

Επιχειρηματικό ρίσκο ή μαύρο χρήμα;

Πολλά ερωτήματα ανακύπτουν από δάνειο 57 εκατ. ευρώ το οποίο εμφανίζεται να έχει πάρει ο Ψυχάρης από την Alpha Bank τον Αύγουστο του 2005 προκειμένου να αγοράσει περισσότερες από 18,5 εκατομμύρια μετοχές του ΔΟΛ. Ο Ψυχάρης, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις το Ορκωτού Λογιστή οι οποίες επιβεβαιώνουν πλήρως όσα έγραφε το koutipandoras.gr ήδη από τις 11 Μαρτίου, σχεδόν δύο χρόνια μετά τη λήψη του δανείου, τον Φεβρουάριο του 2007, κατέβαλε για πρόωρη αποπληρωμή του δανείου 10 εκατ. ευρώ από διαθέσιμα, όπως ισχυρίζεται που τηρούσε στην Alpha Bank Λονδίνου και από ρευστοποίηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν οι δηλώσεις των ετών 2005 και 2006, είναι αδύνατον να γίνει οποιαδήποτε επαλήθευση των στοιχείων αυτών. Είναι επομένως παντελώς άγνωστο αν το δάνειο που πάρθηκε το 2005 για την αγορά των μετοχών, ήταν ένα προκάλυμμα καπνού για να εμφανιστεί πως η αγορά έγινε με δάνειο άρα είναι ένα επιχειρηματικό ρίσκο και όχι μαύρο χρήμα, αφού στην πραγματικότητα είναι άγνωστο από πού προέρχονται αυτά τα 10 εκατομμύρια.

Καμιά απολύτως επαλήθευση δεν μπορεί να γίνει και για δάνεια και συναλλαγές του Σταύρου Ψυχάρη που αναφέρονται σε έκθεση της Alpha Bank για την τριετία 2012-2014, αφού ο εκδότης δεν επισυνάπτει παραστατικά ούτε γι’ αυτό το χρονικό διάστημα.

Φαινόμενο ο Ψυχάρης, κατάφερε το αδύνατο

Ο Σταύρος Ψυχάρης, που καταφέρνει να λαμβάνει δάνεια πολλών εκατομμυρίων και στη συνέχεια να αποπληρώνει τμήμα τους χωρίς να χρειάζεται να εξηγεί πώς και από που βρήκε τα χρήματα ακόμη κι αν αυτά είναι 10 εκατομμύρια, κάθε άλλο δηλαδή παρά αμελητέο ποσό, κατάφερε το 2007 και το 2008 το αδύνατο. Δήλωσε συγκεκριμένα ακριβώς τα ίδια ποσά τραπεζικών καταθέσεων, δηλαδή περίπου 1,4 εκατ. ευρώ για τον ίδιο και 316.846 ευρώ για τη σύζυγό του. Το πλέον εντυπωσιακό στη συγκεκριμένη περίπτωση, που άλλωστε κάνει εντύπωση και στον ίδιο τον ελεγκτή ο οποίος επισημαίνει ότι πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιο γεγονός που χρήζει διευκρινίσεων, είναι ότι τα δηλωθέντα ποσά εμφανίζονται ίδια με ακρίβεια δεκαδικού ψηφίου. Ο Ψυχάρης και η σύζυγός του εν ολίγοις δεν αυξομείωσαν τις καταθέσεις τους επί δύο συνεχόμενα έτη ούτε κατά ένα λεπτό του ευρώ!

Την ίδια στιγμή, ο εκδότης εμφανίζει για τα έτη 2008 και 2009 σημαντικά ποσά συνολικού ύψους άνω των 24,5 εκατομμυρίων, απαλλασσόμενων εσόδων. Ως εκ τούτου, εξηγεί στην έκθεσή του ο Ορκωτός Λογιστής, προκύπτουν υψηλά ετήσια πλεονάσματα εσόδων ύψους 11.898.046 ευρώ για το 2008 και 8.672.016 ευρώ για το 2009. Τα ποσά αυτά θα έπρεπε να έχουν αντίκρισμα στις καταθέσεις του Σταύρου Ψυχάρη, κάτι που όμως δεν συμβαίνει. Κι αυτό γιατί απ’ ό,τι προκύπτει οι μεν καταθέσεις του 2008 φαίνονται ακριβώς ίδιες μ’ εκείνες του 2007 (με ακρίβεια δεκαδικού ψηφίου όπως ήδη διαβάσατε), ενώ οι καταθέσεις του 2009 εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση μ’ εκείνες της προηγούμενης χρονιάς μόλις κατά 111.227,87 ευρώ.

Αναντιστοιχία εισοδημάτων και τραπεζικών καταθέσεων

Κενά και ανακολουθίες εντοπίζονται τέλος, και στο «Πόθεν Έσχες» του Ψυχάρη για το 2010. Στη δήλωση αυτή ο εκδότης εμφανίζει αρνητικό υπόλοιπο 965.685 ευρώ, το οποίο φαίνεται να οφείλεται σε μείωση των εισοδημάτων και ταυτόχρονη -και μάλιστα μεγάλη αφού ξεπερνά το 1,1 εκατομμύριο- αύξηση δαπανών, αγορές μετοχών, οι οποίες στην έκθεση του ελεγκτή διαχωρίζονται σε 220.000 και 1,39 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και αύξηση καταθέσεων κατά 44. 100 ευρώ.

Επιπλέον στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του, ο Ψυχάρης δηλώνει για να δικαιολογήσει τη διαφορά εσόδων-εξόδων, ως ανάλωση κεφαλαίου που ήδη έχει φορολογηθεί ή έχει απαλλαγεί από φόρο, ποσό 1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον Ορκωτό Λογιστή, η δήλωση αυτή, επίσης δεν γίνεται δεκτή στον έλεγχο για την ετήσια επαύξηση της περιουσίας, αφού δεν συνάδει με την περιουσία που είχε δηλωθεί την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2009.

Διαβάστε την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή