Ο πρώτος διαγωνισμός για αγορά αεροπλάνων της Πολεμικής Αεροπορίας από τότε που ξεκίνησε η κρίση είναι γεγονός

Συγκεκριμένα η υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας δημοσιοποίησε την προκήρυξη για την αγορά δώδεκα αεροσκαφών με δικαίωμα για 4 επιπλέον που προορίζονται για την πρώτη φάση της εκπαίδευσης των Ικάρων.

Η σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας αναφέρει σχετικά:

«Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ) Νέου (Εκπαιδευτικού) Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής (ΝΑΣΕ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 4.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και απαλλασσομένης της επιβολής ΦΠΑ.»

Σκοπός του ΓΕΑ είναι να αντικαταστήσει τα γερασμένα Τ-41. Πρόκειται επί της ουσίας, όπως μας βεβαίωσε καλά πληροφορημένη πηγή της Πολεμικής Αεροπορίας, για τον πρώτο διαγωνισμό για την αγορά νέων αεροπλάνων που προκηρύσσεται από το 2009 που ξεκίνησε η κρίηση.

Δείτε τη σχετική Διακήρυξη

Ρώτησαν το ChatGPT για τη σχέση Μητσοτάκη με τους… Μαλφόι. Η απάντηση θα σε αφήσει άφωνο

Μαλφόι

Ρώτησαν το ChatGPT για τη σχέση Μητσοτάκη με τους… Μαλφόι. Η απάντηση θα σε αφήσει άφωνο

Η σελίδα «Κομμάτια Ναγκίνι» τερμάτισε το ChatGPT και την προεκλογική περίοδο πριν καν ξεκινήσει...