ΣΑ

Σοφία Αναστασίου

Ο Πουλής είχε λάβει σε προσωπικό λογαριασμό 243.000 ευρώ από το ΚΕΕΛΠΝΟ

Η τετρασέλιδη αναφορά που απέστειλε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς καίει τον Σταμάτη Πουλή, τον περιβόητο πλέον πρώην εκπρόσωπο εργαζομένων του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Η αρχή ζητά από τους αρμόδιους εισαγγελείς να πράξουν τα δέοντα σε βάρος του εκλεκτού του Αδωνη Γεωργιάδη, καθώς, όπως προέκυψε από ενδελεχή έρευνα, είχε λάβει σε προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό 243.000 ευρώ από το ΚΕΕΛΠΝΟ τα οποία, όταν του ζητήθηκε, δεν ήταν σε θέση να δικαιολογήσει.

Και όχι μόνο αυτό. Οταν ο Στ. Πουλής κλήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία να δώσει εξηγήσεις για τα εκτός μισθοδοσίας του χρηματικά ποσά που εμβάζονταν από το ΚΕΕΛΠΝΟ στον προσωπικό του λογαριασμό, αντί επίσημων παραστατικών προσκόμισε μια σειρά από «αποδείξεις» για ένα μικρό ποσό σε σχέση με το διερευνώμενο, οι οποίες, όπως προκύπτει από την αναφορά της αρχής, είναι για τα… σκουπίδια. Οχι μόνο δεν είχαν καν τη σφραγίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ, όχι μόνο σε κάποιες από αυτές δεν υπάρχει ούτε η υπογραφή του εισπράξαντος αλλά ούτε και τα πλήρη στοιχεία ταυτοποίησής του, όμως, ενώ αφορούσαν τα έτη 2011-13, είχαν αποδοθεί από τον Στ. Πουλή στο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του ΚΕΕΛΠΝΟ με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, τον Ιανουάριο του 2016.

Κι αυτό φέρεται να το έπραξε αναγκαστικά, καθώς, όπως επισημαίνει η αρχή, έγινε προς συμμόρφωση με προηγηθείσες συστάσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ). Ελέγχοντας τη χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού του ΚΕΕΛΠΝΟ για την οικονομική χρήση 2014 προκύπτει (από σχετική έκθεση) ότι το ΓΛΚ είχε φρίξει με όσα είχε καταφέρει να διαπιστώσει ότι γίνονταν.

Και για μη υποβολή πόθεν έσχες

Στο διά ταύτα της αναφοράς της αρχής για τον Στ. Πουλή, ο οποίος έχει ήδη στην πλάτη του δύο δικογραφίες με κακουργηματικές διώξεις (για παράνομες προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ), ζητείται από τους αρμόδιους εισαγγελείς να πράξουν τα νόμιμα όχι μόνο για το εμφανιζόμενο ως αδικαιολόγητο χρήμα αλλά και για ακόμη ένα εύρημα των ελεγκτών.

Ο Στ. Πουλής, που δεν ήταν απλός υπάλληλος του ΚΕΕΛΠΝΟ αλλά, όπως επισημαίνεται, «συμμετείχε σε επιτροπές διαγωνισμών προμήθειας τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα από 1/3/2013 έως 21/5/2014», «δεν εντοπίστηκε να έχει υποβάλει καμία Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, ενώ είχε την υποχρέωση εξαιτίας της ιδιότητας του μέλους επιτροπής διαγωνισμών προμήθειας ποσού πάνω των 150.000 ευρώ, σε ΝΠΙΔ επιχορηγούμενου τακτικώς από κρατικούς πόρους τουλάχιστον κατά 50% του ετήσιου προϋπολογισμού του».

Συγκεκριμένα ο Στ. Πουλής «όφειλε να υποβάλει δήλωση ανάληψης καθηκόντων έτους 2013 και ετήσιες Δ.Π.Κ. ετών 2014 (χρήση 2013) και 2015 (χρήση 2014), βάσει των διατάξεων του ν. 3213/2003».

Ετσι στην κατακλείδα της αναφοράς της προς την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς η αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος,παραθέτει, όπως προκύπτει, ότι ο Σταμάτιος Πουλής:

1 Παρέλειψε να υποβάλει δήλωση ανάληψης καθηκόντων (αρχική δήλωση) έτους 2013 και ετήσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων (δήλωση πόθεν έσχες δηλαδή ως υπόχρεος) για τα έτη 2014 και 2015 ως όφειλε. Το σκέλος αυτό της αναφοράς της αρχής για τη μη υποβολή πόθεν έσχες διαβιβάστηκε αρμοδίως στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας, ο οποίος θα διατάξει τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης.

2 Δεν προσκόμισε επαρκή στοιχεία σχετικά με τραπεζικά εμβάσματα σε προσωπικό του λογαριασμό από το ΚΕΕΛΠΝΟ από τα οποία να προκύπτουν σαφώς ο σκοπός και η αιτία πραγματοποίησής τους, διατηρώντας επιπρόσθετα την επιφύλαξη για το κατά πόσο τα προσκομισθέντα και λοιπά στοιχεία αφορούν πραγματικές και σχετικές με αυτές τις πιστώσεις συναλλαγές.

Τα ευρήματα της αρχής και οι εξηγήσεις Πουλή

Πέραν του ζητήματος της μη υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες, η αρχή επισημαίνει:

Από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών του Στ. Πουλή «κατόπιν της άρσης τραπεζικού απορρήτου» προέκυψε ότι «πραγματοποιήθηκαν πιστώσεις εμβασμάτων από το ΚΕΕΛΠΝΟ συνολικού ποσού 243.211,53 ευρώ (από 1/1/2008 και 31/12/2017), εκτός μισθοδοσίας του, χωρίς να αναγράφεται και να προκύπτει ο σκοπός και η αιτία της κατάθεσης». Για τη διαχείριση αυτών των πιστώσεων εκ μέρους του Στ. Πουλή η αναφορά της αρχής φέρεται να επισημαίνει ότι αμέσως μετά τις πιστώσεις πραγματοποιούνταν σχεδόν ισόποσες αναλήψεις μετρητών.

Ακόμη, στην αναφορά επισημαίνεται –στα συμπεράσματα– ότι στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό καταβλήθηκαν από το ΚΕΕΛΠΝΟ «κατά τη χρήση 2013 το ποσό των 33.769,57 ευρώ και κατά τη χρήση 2014 το ποσό των 36.099,4 ευρώ, χρονικό διάστημα που δεν υπέβαλε αρχική ΔΠΚ έτους 2013 με την ανάληψη της ιδιότητας και ετήσιες ΔΠΚ ετών 2014 και 2015 όπως όφειλε».

Ο Στ. Πουλής κλήθηκε από την αρχή προκειμένου να υποβάλει εξηγήσεις. Ο πρώην εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΚΕΕΛΠΝΟ ανταποκρίθηκε υποβάλλοντας στα τέλη του 2018 υπομνήματα με σχετικά στοιχεία. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οι επίμαχες πιστώσεις από το ΚΕΕΛΠΝΟ αφορούν:

α) καταβολές για έξοδα στα οποία προέβη ο ίδιος για να καλύψει έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,

β) πιστώσεις που αφορούν τα τέσσερα ταμεία εξόδων επί αποδόσει της δομής φιλοξενίας οροθετικών ατόμων του ΚΕΕΛΠΝΟ των οποίων και ήταν υπόλογος,

γ) άλλες δευτερεύουσες αποδοχές που αφορούν διάφορα θέματα, χωρίς όμως, όπως κρίνουν οι ελεγκτές, να μπορεί να τις υποδείξει συγκεκριμένα.

Ερμηνεία του ΓΛΚ κατά το δοκούν 

Στο υπόμνημά του ο Στ. Πουλής επισύναψε έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του ΚΕΕΛΠΝΟ για την οικονομική χρήση 2014, επισημαίνοντας ότι στην εν λέγω έκθεση δεν υπήρξε καμία παρατήρηση επί της νομιμότητας λειτουργίας των ταμείων επί αποδόσει ούτε επί των αποδόσεων αυτών. Και εδώ όμως η αρχή αποδομεί τον ισχυρισμό Πουλή, ο οποίος παρέλειψε να αναφέρει ότι στην επίμαχη έκθεση του ΓΛΚ μεταξύ άλλων τονίζεται ότι δεν είχαν τηρηθεί τα προβλεπόμενα από άρθρο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΕΛΠΝΟ ως προς τη διενέργεια μικροπληρωμών για αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

Στην ίδια έκθεση, την οποία ο Στ. Πουλής επικαλέστηκε προς επίρρωση των ισχυρισμών του, οι ελεγκτές του ΓΛΚ:

* Είχαν διαπιστώσει ότι οι αποδόσεις δεν γίνονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα την ανεπαρκή παρακολούθηση των σχετικών διαχειρίσεων και την αδυναμία συμφωνίας των στοιχείων.

* Είχαν ζητήσει την καταγραφή από το ΚΕΕΛΠΝΟ του συνόλου των καταβολών σε μετρητά στους υπολόγους αυτών των ταμείων για το έτος 2014.

Οι ελεγκτές του ΓΛΚ συμπέραιναν μεταξύ άλλων ότι το σύνολο των ευρημάτων της έρευνάς τους συνθέτει «μια εικόνα που απέχει πολύ από την τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας. Συνεπώς, διατυπώνεται η άποψη ότι το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα χρήζει ριζικών παρεμβάσεων και προτείνεται το εποπτεύον υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών/ ΓΛΚ, να εξετάσουν τη δυνατότητα κατάργησης όλων των εξαιρέσεων που έχουν ειδικώς θεσπίσει για το ΚΕΕΛΠΝΟ».

Ο Στ. Πουλής επισύναψε ακόμα δ;yο υπογραφόμενα από τον ίδιο υπηρεσιακά σημειώματα που απευθύνονταν προς το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του ΚΕΕΛΠΝΟ με ημερομηνίες 20/1/2016 και 19/2/2016 και θέμα «Απόδοση σχετικών πιστώσεων για τη λειτουργία προστατευόμενων διαμερισμάτων έως 31/12/2015». Στο πρώτο υπηρεσιακό σημείωμα επισυνάφθηκαν φωτοαντίγραφα διάφορων παραστατικών εξόδων συνολικού ποσού περίπου 25.000 ευρώ αντί του ποσού των 47.880 ευρώ που αναφέρεται στην επιστολή ως αποδιδόμενο.

Από την επισκόπηση των παραστατικών από την αρχή προέκυψαν συγκεκριμένα: περίπου δεκαπέντε αποδείξεις πληρωμής και είσπραξης συνολικού ποσού γύρω στις 15.000 ευρώ των ετών 2012 και 2013 είχαν αιτιολογία «κάλυψη εξόδων εθελοντών και οικονομικό βοήθημα». Μάλιστα σε κάποιες από αυτές τις αποδείξεις δεν αναγράφονται πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης του εισπραχθέντος και σε άλλες δεν υπάρχει καν η υπογραφή του. Στις δε αποδείξεις πληρωμής δεν αναγράφεται ο εκδότης τους, δεν υπάρχει δηλαδή σφραγίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Ακόμη, επισυνάφθηκαν και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας χωρίς να αναγράφεται το όνομα του φιλοξενούμενου. Οι επιθεωρητές, που κρίνουν «ελλιπώς συμπληρωμένα» τα παραστατικά εξόδων ποσού 25.399,71 ευρώ που επισύναψε ο Στ. Πουλής προκειμένου να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, τονίζουν ότι αυτά «δεν μπορούν να γίνουν δεκτά καθώς δεν προκύπτει η αποδοχή τους από το λογιστήριο του ΚΕΕΛΠΝΟ και η καταχώρισή τους στα λογιστικά βιβλία».

Τα παραστατικά, σύμφωνα με την αναφορά της αρχής, αποδίδονται από τον Στ. Πουλή προς το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του ΚΕΕΛΠΝΟ τον Ιανουάριο του 2016, δηλαδή με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, γεγονός το οποίο ενδεχομένως δυσχεραίνει τη διαχείριση και τη συμφωνία των μεταξύ τους στοιχείων.

Κάποια δεν από αυτά τα παρασταστικά εξόδων, σύμφωνα πάντα με τα συμπεράσματα των αρμοδίων, δεν πληρούν τις προδιαγραφές ορθής συμπλήρωσης ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί η αντίστοιχη συναλλαγή ως νόμιμη δαπάνη με την καταχώρισή της στα λογιστικά βιβλία του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Κατόπιν όλων αυτών και προτού καταλήξουν περιληπτικά στο διά ταύτα των συμπερασμάτων τους συνοψίζοντας οι ελεγκτές αναφέρουν:

* Για τις πιστώσεις που πραγματοποιούνται από τον Ιανουάριο του 2008 έως τον Δεκέμβριο του 2017 σε λογαριασμό με κύριο δικαιούχο τον Στ. Πουλή, συνολικού ποσού 243.000 ευρώ, και καταθέτη το ΚΕΕΛΠΝΟ, ο Στ. Πουλής δεν προσκόμισε επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν τον σκοπό και την αιτία των καταθέσεων.

* Και ο ίδιος ο ελεγχόμενος όταν του ζητήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τις πιστώσεις, ενώ ισχυρίστηκε ότι αφορούσαν κυρίως πιστώσεις έναντι ταμείων εξόδων του ΚΕΕΛΠΝΟ για τα οποία ήταν ο ίδιος υπόλογος και ακόμη κάποιες επιπλέον αμοιβές του εκτός της σταθερής μισθοδοσίας του, δεν ήταν σε θέση να τις διακρίνει.

* Τα παρασταστικά που προσκόμισε ύψους περίπου 25.000 ευρώ δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη καθώς δεν προκύπτει η αποδοχή τους από το λογιστήριο του ΚΕΕΛΠΝΟ και η καταχώρισή τους στα λογιστικά του βιβλία.

* Στις βεβαιώσεις αποδοχών του Στ. Πουλή για τις χρήσεις 2013 και 2014 οι επιθεωρητές υπογραμμίζουν ότι δεν αναφέρεται ότι ο ελεγχόμενος «έχει λάβει κάποιου άλλου είδους αμοιβή και οποιασδήποτε πηγής, εκτός της τακτικής του μισθοδοσίας». Οπότε και ο ισχυρισμός του ότι μέρος των ποσών που του κατατίθενται αφορούν επιπλέον αμοιβές δεν επιβεβαιώνεται.

Ως αποτέλεσμα οι επιθεωρητές θεωρούν ότι οι πιστώσεις που μπήκαν στον επίμαχο τραπεζικό του λογαριασμό ήταν δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με τα νόμιμα αποκτηθέντα εισοδήματά του, για τις οποίες πιστώσεις, αν και του ζητήθηκε εγγράφως, ουδέποτε προσκόμισε στοιχεία ικανά να αποδείξουν τη νόμιμη κτήση των συγκεκριμένων χρηματικών ποσών.

Φακές, επισκευές, οικογένεια και προσλήψεις

Το ζεύγος Σταμάτη Πουλή και Ανδρονίκης Θεοφιλάτου διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο «αμαρτωλό» ΚΕΕΛΠΝΟ μέχρι που απολύθηκε. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, και σε βαθμό κακουργήματος, για δύο δικογραφίας που αφορούν παράνομες προσλήψεις. Ο Στ. Πουλής ερευνάται ακόμη για κατασκευή ψευδούς κατά περιεχόμενο εγγράφου που αφορούσε τις 22 «παράνομες» προσλήψεις επί υπουργίας Αδ. Γεωργιάδη στο κέντρο. Προσκόμισε το επίμαχο έγγραφο στους επιθεωρητές, επειδή όμως αυτό υπέστη ψηφιακή επεξεργασία σε μεταγενέστερο χρόνο, ερευνάται αν το παραποίησε προκειμένου να παραπλανήσει τους επιθεωρητές.

Το τμήμα Διοικητικού Συντονισμού στο οποίο ήταν υπεύθυνη η Ανδρ. Θεοφιλάτου συντόνιζε και τις διαδικασίες για τους διαγωνισμούς. Ο σύζυγός της ήταν και μέλος της επιτροπής προμηθειών. Το 2013 με εισήγηση Πουλή και ακόμη δύο μελών της επιτροπής η εταιρεία ΤΕΧΝΟΔΡΟΚΑΤ ΕΠΕ, ιδιοκτησίας Γεώργιου Δρόση, μπατζανάκη του Στ. Πουλή, υπογράφει σύμβαση για συντήρηση του Κτιρίου Προστατευόμενων Διαμερισμάτων, το οποίο αποτελεί δομή φιλοξενίας άπορων οροθετικών. Το τίμημα είναι 134.900 ευρώ, ενώ η επιλογή της ΤΕΧΝΟΔΡΟΚΑΤ έγινε με απευθείας ανάθεση. Το 2014 η συγκεκριμένη εταιρεία –πάλι χωρίς διαγωνισμό και με εισήγηση της επιτροπής στην οποία ο Στ. Πουλής ήταν μέλος– υπογράφει νέα σύμβαση 150.000 ευρώ για «συντήρηση κτιρίου».

Ο Γ. Δρόσης με άλλη εταιρεία, τη Δρόσης Γεώργιος και ΣΙΑ ΕΕ, αναλαμβάνει χωρίς διαγωνισμό, πάλι μέσω του υπευθύνου της δομής προστατευόμενων διαμερισμάτων Στ. Πουλή, την τροφοδοσία 21 φιλοξενούμενων ατόμων. Η εταιρεία παραδίδει ημερησίως 50 μερίδες με κόστος 12,5 ευρώ ανά μερίδα. Ολα τα πιάτα κοστολογούνται το ίδιο, είτε πρόκειται για μοσχάρι κοκκινιστό είτε για… φακές.

«Ο αντιπρόεδρος της καρδιάς μας»

Μεγάλη αγάπη προς τον Στ. Πουλή δείχνει ο Αδ. Γεωργιάδης. Δεν είναι μόνο ότι, όπως όλα δείχνουν, ο Στ. Πουλής θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ λόγω της στήριξης που απολαύει από τον αντιπρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τους τελευταίους μήνες οι κοινές δημόσιες παρουσίες τους δεν έχουν τέλος. Οπως και οι φωτογραφίες που ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάντα με το χαμόγελο στα χείλη και λεζάντες που περιγράφουν τον… πόλεμο που δέχονται από θεούς και δαίμονες. Είναι μάλιστα πρώτος ο αντιπρόεδρος που σπεύδει να τον υπερασπιστεί μέσω αναρτήσεών του στο Twitter και δη σε κλάσματα δευτερολέπτου, κυρίως όταν οτιδήποτε σχετικό δημοσιεύεται στο documentonews.gr. Είναι χαρακτηριστικό ότι και με την αποκάλυψη του ελέγχου για τα 243.000 ευρώ πρώτος έσπευσε να απαντήσει ο Αδ. Γεωργιάδης και όχι ο άμεσα ενδιαφερόμενος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σχέσης των δύο αντρών είναι η φωτογραφία τους που κοινοποίησε ο Αδωνης από την εκδήλωση για την κοπή της πίτας του: «Και ο Stamatis Poulis ο άνθρωπος που πλήρωσε με την δουλειά του και της συζύγου του τον πόλεμο του Πολάκη εναντίον μου, ήταν στην σημερινή εκδήλωση μου. Ευχαριστώ Σταμάτη, ευχαριστώ ειλικρινά». Τη φωτογραφία σχολίασε με εμφατικό τρόπο και η –επίσης διωκόμενη– Ανδρ. Θεοφιλάτου: «Δεν έχω λόγια. Ο Αδωνης μιλά στην καρδιά και στην ψυχή όλων μας. Είναι ο Αντιπρόεδρος της Καρδιάς μας!!!».

Οι δύο άντρες δεν θα μπορούσαν να μη γευματίζουν μαζί. Και όχι οπουδήποτε αλλά στην ταβέρνα του Γ. Δρόση στα Βίλλια. Δεν ξέρουμε αν οι συνδαιτυμόνες έφαγαν φακές, πάντως σίγουρα είχαν πολλά να πουν για τι εμπειρίες τους από το ΚΕΕΛΠΝΟ…

Στ. Πουλής: «Δεν γνωρίζω τίποτε»

Το Documento επικοινώνησε με τον Σταμάτη Πουλή, στον οποίο και τέθηκε το ερώτημα αν έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις από την αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και το κατά πόσο γνωρίζει εάν ελέγχεται για τη συγκεκριμένη υπόθεση από την Εισαγγελία Διαφθοράς. Στα ερωτήματα αυτά ο Στ. Πουλής απάντησε ότι «γι’ αυτό το ποσό που μου λέτε (σ.σ.: 243.000 ευρώ που οι επιθεωρητές εντόπισαν να του έχουν πιστωθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ σε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος) δεν γνωρίζω τίποτε. Ούτε από την Εισαγγελία Διαφθοράς γνωρίζω να υπάρχει κάτι ούτε μου έχει κοινοποιηθεί τίποτε. Εχει γίνει ερώτημα για έρευνα πόθεν έσχες, κλήση για υποβολή στοιχείων και απόψεων στο πλαίσιο ελέγχου πόθεν έσχες που γίνεται για χιλιάδες υπαλλήλους κάθε χρόνο. Η δική μου όμως έχει γίνει έπειτα από πίεση και δημόσιο εκβιασμό του κ. Πολάκη, με σχετική του ανάρτηση στις 2 Ιανουαρίου 2019. Υπάρχει μία και μόνο συγκεκριμένη διεύθυνση, η Γ΄ Μονάδα Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών, η οποία κάνει τους ελέγχους πόθεν έσχες για όλους. Είναι η πάγια διαδικασία και η πάγια μονάδα που ελέγχει όλα τα πόθεν έσχες όπως κάνει σε όλους τους ελέγχους. Εγώ έχω κληθεί για υποβολή απόψεων και στοιχείων όχι γι’ αυτό το ποσό το οποίο αναφέρετε, αλλά για πολύ μικρότερο».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις… παρανομίες στις οποίες το Documento έχει προβεί, απλώς και μόνο που του απηύθυνε τις ερωτήσεις: «Αναφέρεστε σε κάτι που αποτελεί φορολογικό απόρρητο. Αυτό που με ρωτάτε και η διασπορά αυτών των ειδήσεων είναι εντελώς παράνομη. Παραβιάζει τρία τέσσερα άρθρα του Ποινικού Κώδικα».

Πηγή: Documento

Λαζόπουλος: Σοβαροί άνθρωποι όπως η Αχτσιόγλου και ο Χαρίτσης αποφάσισαν να κάνουν κωμωδία χειμωνιάτικα (Video)

Λαζόπουλος: Σοβαροί άνθρωποι όπως η Αχτσιόγλου και ο Χαρίτσης αποφάσισαν να κάνουν κωμωδία χειμωνιάτικα (Video)

Αναρωτιέται, μάλιστα, με ποιους θα πάει η Νέα Αριστερά λέγοντας χαρακτηριστικά οτι «αν ψηφίζεις ό,τι λέει…

Γεωργακόπουλος: «Έπινα για 10 μέρες μόνο βιταμίνη C, ήταν τεράστιο σοκ για τον οργανισμό μου» (video)

Γεωργακόπουλος: «Έπινα για 10 μέρες μόνο βιταμίνη C, ήταν τεράστιο σοκ για τον οργανισμό μου» (video)

«Είναι όμως ακραία πράγματα, δεν τα συνιστώ σε κανέναν φυσικά», τονίζει ο γνωστός ηθοποιός Λάζαρος…

«Συγγνώμη, δεν μου έχει ξανασυμβεί» – Κατέρρευσε στον αέρα του OPEN για τη φρίκη με το χάσκι (video)

«Συγγνώμη, δεν μου έχει ξανασυμβεί» – Κατέρρευσε στον αέρα του OPEN για τη φρίκη με το χάσκι (video)

«Χίλια συγγνώμη. Είναι τραγικό», είπε με δάκρυα στα μάτια η Μαριάννα Γεωργαντή όταν περιέγραφε την…