«Νεράκι και σκιούλα» τα.. μέτρα της κυβέρνησης για τον καύσωνα

Επιμένει στην αδιαφορία προς τους εργαζόμενους

NewsRoom 30/07/2021 | 15:57

Την προστασία των εργαζομένων -από τον καύσωνα που επικρατεί στην χώρα- η κυβέρνηση την αναθέτει στην διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών, προτείνοντας είτε να εφαρμόσουν μειωμένο ωράριο είτε παύση εργασιών από τις 12 μέχρι τις 4 το μεσημέρι.

Και ενώ δεν λαμβάνει κανένα σοβαρό μέτρο προστασίας της υγείας των εργαζομένων, αδιαφορεί ακόμα και για όσους εκτελούν βαριές εργασίες που γίνονται σε εξωτερικούς χώρους.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, η κυβέρνηση εισηγείται στους εργοδότες να μοιράσουν καπέλο και νερό στους εργαζομένους, ενώ αφήνει στην βούληση των εργοδοτών την απόφαση να προγραμματιστούν εργασίες «που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση των εργαζομένων, κατά το δυνατόν, σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών».

Αυτά είναι τα λεγόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έλαβε το υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και η Γενική Γραμματεία Εργασίας.

Ειδικότερα συστήνονται:

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ

- Οργάνωση του χρόνου εργασίας με προγραμματισμό διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

- Προγραμματισμός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση των εργαζομένων, κατά το δυνατόν, σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών.

- Μείωση της απασχόλησης ή παύση εργασιών σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά χώρους όπως είναι τα μηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργεία, κεραμοποιεία, ναυπηγικές εργασίες κ.λπ. μεταξύ των ωρών 12.00-16.00.

- Διαμόρφωση κυλικείων, ή άλλων κατάλληλων χώρων για το χρόνο διαλείμματος. Οι χώροι αυτοί, ανάλογα με τις αντικειμενικές ανάγκες και δυνατότητες, να εξοπλίζονται με σύστημα κλιματισμού. Οι χώροι αυτοί θα επιλεγούν μετά από συνεργασία του εργοδότη και του Τεχνικού Ασφάλειας, Ιατρού Εργασίας και μελών ΕΥΑΕ και όπου δεν υπάρχουν των εκπροσώπων των εργαζομένων.

- Παροχή πόσιμου δροσερού νερού σε θερμοκρασία 10-15 ° C.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Τα μέτρα που μπορεί να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί τυχόν θερμική καταπόνηση των εργαζομένων περιλαμβάνουν:

- Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής όπου δεν προβλέπεται χρήση κράνους προστασίας, καθώς και προστατευτικών μέσων δέρματος.

- Διαμόρφωση/επιλογή σκιερού μέρους για διαλείμματα.

- Διαμόρφωση/επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών, όπου αυτό είναι δυνατόν.

- Προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε οι πλέον επιβαρυμένες (π.χ. εργασίες ασφαλτόστρωσης) να γίνονται τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.

- Μείωση της απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών 12.00-16.00

- Χορήγηση πόσιμου δροσερού νερού (10-15 ° C).