Κυβερνητική πηγή στο Reuters: Κοντά στο 3,5% με 4% το πρωτογενές πλεόνασμα το 2017

Η Ελλάδα πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα που ξεπέρασε το 3,5% με 4% του ΑΕΠ το 2017, τον στόχο δηλαδή που προγράμματος διάσωσης, όπως επισήμανε στο Reuters, κυβερνητικός αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάζεται.

5ad9ea731dc52408678b4599

«Θα είναι μεταξύ 3,5% και 4% του ΑΕΠ, πολύ υψηλότερο από το στόχο του προγράμματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος απέδωσε το υψηλότερο πλεόνασμα κυρίως στα αυξημένα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές και στα υψηλότερα σχετικά έσοδα από τη φορολογία. 

Το 2017 ήταν η τρίτη χρονιά από το 2015, που η Ελλάδα υπερέβη το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος. 

Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος διάσωσης, η Ελλάδα επρόκειτο να επιτύχει πλεόνασμα 1,75% το 2017 και 3,5% το 2018 και το 2019.