Κραυγή αγωνίας από τους πρώην εργαζόμενους της κοινωφελούς εργασίας

Τη δραματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν και το κρυφτούλι με την κυβέρνηση και τις υπηρεσίες της, περιγράφουν σε άρθρο τους στην ιστοσελίδα τους ofeloumenoi.gr. oι πρώην εργαζόμενοι  της κοινωφελούς εργασίας μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ  

5020404

Κραυγή αγωνίας από τους  30.333 πρώην εργαζόμενους  της κοινωφελούς εργασίας μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ με τον  υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση να σιωπά… 

Σε αλλεπάλληλα υπομνήματα τους αλλά και σε επίκαιρη ερώτηση στην Βουλή του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη, ο κ. Βρούτσης λέει ανακρίβειες ή συνεχίζει να υπεκφεύγει.

Στο άρθρο τους στην ιστοσελίδα τους ofeloumenoi.gr, οι εργαζόμενοι αναφέρουν:

Ο Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστου Γιαννούλη, με τίτλο “Αδυναμία 30.333 εργαζομένων σε προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης να λάβουν το επίδομα ανεργίας και να υπαχθούν στα μέτρα στήριξης των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία”. Ο Υπουργός Εργασίας στα ερωτήματα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο Εργασίας ώστε να εντάξει στα μέτρα στήριξης των ανέργων λόγω του Covίd 19 για να μπορέσουν οι ωφελούμενοι του προγράμματος 8/2018 του ΟΑΕΔ των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει εδώ και 7 μήνες, να λάβουν επίδομα ανεργίας καθώς δεν μπόρεσαν λόγω του παρόντος καθεστώτος παρόλο που εχουν 300 ένσημα να λαβουν το επίδομα ανεργίας.

Επίσης το ερώτημα αφορούσε για το δικαίωμα συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα καθώς σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος ΒΙ Αρ. Φύλλου 125619 Απριλίου 2020, αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στις αιτήσεις όταν προκηρυχθεί το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 36.500 θέσεων. Ο Υπουργός Εργασίας απέφυγε να απαντήσει στα ερωτήματα για το τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο ώστε να μπορέσουν οι εν λόγω πρώην εργαζόμενοι να λάβουν επίδομα ανεργίας (όσοι δεν επιδοτούνται) και να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας. Τα παραπάνω ερωτήματα αφορούν αιτήματα των πρώην εργαζομένων ως μέτρα στήριξης των ανέργων λόγω κορονόίού.

Ο κ. Βρούτσης αρκέστηκε στο να απαντήσει όχι στο τι Θα κάνει αλλά στο τι δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν άλλαξε το νομικό καθεστώς για την λήψη του επιδόματος ανεργίας και για το δικαίωμα συμμετοχής ανέφερε πάλι το ίδιο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν άλλαξε την νομοθεσία λέγοντας εν ολίγοις ανακρίβειες ότι πάντα έτσι γινόταν και οι εργαζόμενοι σε ένα πρόγραμμα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο πρόγραμμα αλλά στο μεθεπόμενο και ότι αυτό συνέβαινε και στα 4 χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το επιχείρημα του όμως ο κ. Βρούτσης συνεχίζει να λέει ανακρίβειες και όπως έχουν τονίσει σε επιστολές τους προς το Υπουργείο Εργασίας οι πρώην εργαζόμενοι στην κοινωφελή εργασία, στις οποίες δεν έχει απαντήσει ο Υπουργός, αυτό δεν συνέβαινε που ισχυρίζεται ο Υπουργός. Όπως επισημαίνουν οι πρώην εργαζόμενοι στην επιστολή τους προς το Υπουργείο Εργασίας: Τα προγράμματα που έχουν προκηρυχθεί κατά το παρελθόν σε όλους τους Δήμους της χώρας είναι με τις εξής Δημόσιες Προσκλήσεις: Δημόσια Πρόσκληση 2/2015, Δημόσια Πρόσκληση 1/2017 και Δημόσια Πρόσκληση 8/2018. Καθώς επίσης είχε προκηρυχθεί άλλο ένα το 2012 ή 2013 μέσω Μ.Κ.Ο. Παρακάτω αναφέρεται τι όριζαν οι πρόηγούμενες Δημόσιες Προσκλήσεις: 1) ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2015. ( ΠΡΟΚΗΡΥ=Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 32.433 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ). Ημερ. 2/4/2015 ‚Αρ. Πρωτ. 28668 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.1.8 της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015 δεν γίνεται κανένας αποκλεισμός προηγούμενου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, ούτε του πρώτου προγράμματος μέσω Μ.Κ.Ο που αφορούσε το σύνολο των

Δήμων της

χώρας.

8.1.8 Επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν και όσοι εγγεγραμμένοι άνεργοι είχαν συμμετάσχει και σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που είχαν προκηρυχθεί τόσο από τον ΟΑΕΔ στις Δημόσιες Προσκλήσεις Νο 4, 5; 6 και 7/2013 (β” φάση υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας) σύμφωνα με την με αριθμ. 3.24641/Οικ. 3.1574 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2091/Β!27-08-2013) όσο και από την Ειδική Υπηρεσία Δαχείρισης του Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ., σύμφωνα με την με αριθμ. 1.5131Ιοικ.3.949114-4-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 61316115-4-2011) (α” φάση υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας). 2) ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2017. «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 0ΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

Ημερ. 23/01/2017 ‚Αρ. Πρωτ. 4747 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.1.8 της Δημόσιας Πρόσκλησης 1/2017 δεν γίνεται αποκλεισμός του προηγούμενου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που αφορά το σύνολο των Δήμων της χώρας και το οποίο ήταν αυτό της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015. Μόνο η Δημόσια Πρόσκληση 10/2016 αποκλειόταν κι αυτό συνέβη διότι οι ωφελούμενοι της 10/2016 εργάζονταν ήδη κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων της 1/2017, καθώς τα οριστικά αποτελέσματα της 10/2016 βγήκαν 12/12/2016 και με δεδομένο ότι το πρόγραμμα ήταν διάρκειας απασχόλησης 8 μηνών, φαίνεται από αυτό ότι οι ωφελούμενοι της εργάζονταν, οπότε λογικό να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής. 8.1.8

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν και όσοι ήταν ωφελούμενοι και σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, που είχαν προκηρυχθεί τόσο από τον ΟΑΕΔ: α) στις Δημόσιες Προσκλήσεις Νο 3, 4, 6 & 7/2016 και Νο 2, 4 & 512015 (γ’ φάση υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα) σύμφωνα με την αριθμ. 4318791οικ.3.1604 ΚΥΑ (ΦΕΚ 16561Β/6-8-2015) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και β) στις Δημόσιες Προσκλήσεις Νο 4, 5, 6 & 7/2013 (β” φάση υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα) σύμφωνα με την με αριθμ. 3.24641Ιοικ.3.1574 ΚΥΑ (ΦΕΚ 209116127-08-2013), όσο και από την Ειδική 20 Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ., σύμφωνα με την με αριθμ. 1.51311οικ.3.949114-04-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6131ΒΙ15-04-2011) (α” φάση υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα). Όσοι τοποθετηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης αποκλείονται από τους Οριστικούς Πίνακες ή και τους Προσωρινούς Πίνακες τυχόν επόμενων Δημόσιων Προσκλήσεων Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα έτους 2017.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι τοποθετηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 10/2016. 3) ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2018. ( Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης). Ημερ. 1/8/2018, Αρ. Πρωτ. 52480. Σύμφωνα με την παράγραφο 8.1.8 της Δημόσιας Πρόσκλησης 8/2018 δεν γίνεται αποκλεισμός του προηγούμενου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που αφορά το σύνολο των Δήμων της χώρας και το οποίο ήταν αυτό της Δημόσιας Πρόσκλησης 1/2017.

Να σημειώσουμε ότι οι ωφελούμενοι της 1/2017, είχαν εγγεγραμμένη ανεργία από 4 μήνες και πάνω όταν βγήκε το πρόγραμμα 8/2018 και παρόλα αυτά είχαν δικαίωμα συμμετοχής. Μόνο οι Δημόσιες Προσκλήσεις 16/2017 και 4/2018. αποκλείονταν κι αυτό συνέβη διότι οι ωφελούμενοι αυτών των Δημόσιων Προσκλήσεων εργάζονταν ήδη κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων της 8/2018. 8.1.8 Όσοι τοποθετηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης αποκλείονται από τους Οριστικούς Πίνακες ή και τους Προσωρινούς Πίνακες τυχόν επόμενων Δημόσιων Προσκλήσεων Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα έτους 2018. Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι τοποθετηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των Δημοσίων Προσκλήσεων Νο 16/2017 και 4/2018.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, δεν έχει συμβεί ποτέ αποκλεισμός του αμέσως προηγούμενου διαδοχικού προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στο νέο, που αφορούν το πρόγραμμα που προκηρύσσεται στο σύνολο των Δήμων της χώρας. Αυτό δεν συνέβη στην Δημόσια Πρόσκληση 2/2015 καθώς είχαν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Δεν συνέβη ούτε στην Δημόσια Πρόσκληση 1/2017 καθώς το αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα στο σύνολο των Δήμων της χώρας το οποίο ήταν αυτό της 2/2015 Δημόσιας Πρόσκλησης, καθώς οι ωφελούμενοι της είχαν δικαίωμα συμμετοχής. Δεν συνέβη ούτε στην Δημόσια Πρόσκληση 8/2018 καθώς το αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα στο σύνολο των Δήμων της χώρας το οποίο ήταν αυτό της 1/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης, καθώς οι ωφελούμενοι της είχαν δικαίωμα συμμετοχής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω επίσημα στοιχεία που παραθέτουν οι 30.333 πρώην εργαζόμενοι, αυτό που απάντησε ο Υπουργός δεν ισχύει. Ακόμα όμως κι αν ο κ. Βρούτσης εφαρμόζει στο νέο πρόγραμμα την νομοθεσία που ισχυρίζεται ότι διέπουν τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και ότι οι εργαζόμενοι ενός προγράμματος κοινωφελούς εργασίας δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο πρόγραμμα αλλά στο μεθεπόμενο, υπενθυμίζεται στον κ. Βρούτση ότι μετά το πρόγραμμα 8/2018 έχουν προκηρυχθεί άλλα δύο προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Το επόμενο πρόγραμμα από αυτό της Δημόσιας Πρόσκλησης 8/2018 ήταν το πρόγραμμα της Δημόσιας Πρόσκλησης 10/2018 και το μεθεπόμενο ήταν αυτό της Δημόσιας Πρόσκλησης 3/2019. Επομένως σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Βρούτση δεν Θα έπρεπε να αποκλειστούν οι 30.333 πρώην εργαζόμενοι με την Δημόσια Πρόσκληση 8/2018 εφόσον μετά από αυτή έχουν προκηρυχθεί άλλα δύο προγράμματα. 
 

Γάζα: Το Ισραήλ τινάζει στον αέρα τις συνομιλίες στο Κάιρο για κατάπαυση του πυρός

gaza 1

Γάζα: Το Ισραήλ τινάζει στον αέρα τις συνομιλίες στο Κάιρο για κατάπαυση του πυρός

Χωρίς το Ισραήλ πραγματοποιούνται οι συνομιλίες, στο Κάιρο, για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας μετά…

«Σύμπραξη Εκδίκησης»: Νέο βίντεο – ντοκουμέντο από τοποθέτηση βόμβας στην Κηφισιά

drastes

«Σύμπραξη Εκδίκησης»: Νέο βίντεο – ντοκουμέντο από τοποθέτηση βόμβας στην Κηφισιά

Σε βίντεο-ντοκουμέντο από πρόσφατο χτύπημά της οργάνωσης σε σπίτι επιχειρηματία, φαίνεται και το Modus operandi…

Χάλκινος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου ο τρομερός Εμμανουήλ Καραλής

ΚΑΡΑΛΗΣ

Χάλκινος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου ο τρομερός Εμμανουήλ Καραλής

Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής κατάφερε να βρεθεί στους τρεις κορυφαίους του κόσμου με ένα τρομερό…