Κατεπείγουσα αίτηση Βαξεβάνη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για την αυτεπάγγελτη έρευνα σε βάρος του ΑΡΓΟΣ

Κατεπείγουσα αίτηση κατέθεσε ο νόμιμος εκπρόσωπος της Documento Media δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού

NewsRoom 27/05/2021 | 12:44

Στην κατεπείγουσα αίτηση προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ο Κώστας Βαξεβάνης αναφέρει:

«Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

 

Αξιότιμα Μέλη,

1. Κατόπιν αιτήματος της εταιρείας DOCUMENTO MEDIA ΙΚΕ, και ουχί αυτεπαγγέλτως εκ μέρους σας, κλήθηκε για να εξεταστεί σήμερα, 27/05/2021, και ώρα 10:00 π.μ., ως μάρτυρας στην αυτεπάγγελτη διαδικασία της μη συμμόρφωσης της ελεγχόμενης εταιρείας ΑΡΓΟΣ, ο νόμιμος εκπρόσωπος της DOCUMENTO MEDIA, ήτοι προσωποπαγώς ο κ. Κωνσταντίνος Βαξεβάνης, δημοσιογράφος και εκδότης της κυριακάτικης εφημερίδας DOCUMENTO.

2. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας μας, κ. Κωνσταντίνος Βαξεβάνης, επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία ΑΡΓΟΣ, αφενός απέστειλε εξώδικη πρόσκλησή της, εφαρμόζοντας μονομερώς την νέα εμπορική πολιτική της, και απειλώντας με διακοπή διανομής του εντύπου μας, εάν δεν αποδεχόμασταν να υπογράψουμε νεότερη σύμβαση, αφετέρου μέχρι και σήμερα εφαρμόζει την νέα εμπορική πολιτική της, κατά πρόδηλη παραβίαση της αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων, που έχει εκδοθεί, όπως ερμηνεύεται από κάθε αντικειμενικό κριτή. Από την συμπεριφορά της εταιρείας ΑΡΓΟΣ πιθανολογούμε ότι πιθανολογεί την απόφαση που θα εκδοθεί από την Ε.Α., άλλως η στάση της δεν εξηγείται.

 

3. Κατόπιν, όμως, όσων έλαβαν χώρα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, στις προηγούμενες δύο (2) συνεδριάσεις της, κατά την συζήτηση της υπόθεσης της αυτεπάγγελτης έρευνας της ΕΑ σε βάρος της εταιρείας ΑΡΓΟΣ, και ειδικά όσων έλαβαν χώρα στην συνεδρίαση της 25ης/05/2021, και προφανώς θα έχουν αποτυπωθεί στα Πρακτικά, και συνεκτιμώντας το από 26/05/2021 Δελτίο Τύπου της ΕΑ, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, και καταδεικνύει, εκτός των άλλων, απόλυτη μεροληψία και παραβίαση βασικών αρχών του Δικαίου, λεκτέα τα εξής:

3.1. Θεωρώ την Ε.Α. με την παρούσα Σύνθεσή της, η οποία ορίστηκε με παράνομη Κυβερνητική Απόφαση, κατά πρόδηλη καταστρατήγηση Ευρωπαϊκής Οδηγίας, ως απολύτως μεροληπτική υπέρ των συμφερόντων της ελεγχόμενης εταιρείας ΑΡΓΟΣ.

3.2. Θεωρώ ότι η Ε.Α. βάσει των διαδικασιών που ακολούθησε ευνοεί κατ’αποτέλεσμα την ελεγχόμενη εταιρεία ΑΡΓΟΣ.

3.3. Θεωρώ ότι το από 26/05/2021 Δελτίο Τύπου της ΕΑ, στο οποίο γίνεται ευθεία μομφή σε βάρος εκδοτικών επιχειρήσεων, μη αρεστών στον κ. Πρόεδρο της Επιτροπής, και όχι μόνον, προκαταλαμβάνονται η δημοσιοποίηση ειδήσεων και αξιολογικών κρίσεων ως δήθεν απειλές κατά των μαρτύρων και δήθεν παραβίαση του Κανονισμού της, παραβιάζεται κατάφωρα η ελευθερία της έκφρασης, εκφοβίζονται οι μη αρεστές εκδοτικές επιχειρήσεις, και προανακοινώνονται υπό την μορφή ευθείας απειλής δικαστικές ενέργειες σε βάρος εκδοτικών επιχειρήσεων, των νομίμων εκπροσώπων τους, και πιθανόν των δικηγόρων τους, καταδεικνύει παντελή έλλειψη αμεροληψίας όλων των Μελών της Επιτροπής, τα οποία έχουν ομολογήσει, δι’αυτού του τρόπου, πρόδηλους λόγους αποχής τους από τις εν εξελίξει διαδικασίες, που αφορούν στην εταιρεία ΑΡΓΟΣ, και όχι μόνον. Επί όλων αυτών των ενεργειών της Ε.Α., η εταιρεία DOCUMENTO MEDIA επιφυλάσσεται ρητά των δικαιωμάτων της, ενώπιον των αρμόδιων Ποινικών, Αστικών, Διοικητικών Δικαστηρίων, και Ευρωπαϊκών Αρχών, όπως ομοίως επιφυλάσσονται των νομίμων δικαιωμάτων τους όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία τυχόν φωτογραφίζονται από το εν λόγω κατάπτυστο από 26/05/2021 Δελτίο Τύπου, το οποίο επιχειρεί να επιβάλει σιωπητήριο στα Μ.Μ.Ε..

3.4. Θεωρώ ότι η ένορκη εξέταση του μάρτυρα – υπεύθυνου κυκλοφορίας της Εφημερίδας των Συντακτών, δεν ήταν σύννομη, καθόσον η κλήση αφορούσε, όπως δημοσιοποιήθηκε, τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της ιδιοκτήτριας εταιρείας της ανωτέρω εφημερίδας, και ουχί οποιονδήποτε εξουσιοδοτούμενο μάρτυρα. Η κλήση για εξέταση μάρτυρα είναι προσωποπαγής, και στην παρούσα διαδικασία δεν εκπροσωπείται η ιδιοκτήτρια εταιρεία, που δεν είναι διάδικος, ούτε καν παρεμβαίνουσα, αλλά εξετάζεται ο μάρτυρας, ο οποίος ατομικά έχει τις συνέπειες του Νόμου. Συνεπώς, ζητώ να κηρυχθεί άκυρη η εξέταση του συγκεκριμένου μάρτυρα, τον οποίο δεν επιτρέψατε να εξετάσει περαιτέρω ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος της εταιρείας DOCUMENTO MEDIA, παρακωλύοντας το υπερασπιστικό του έργο, άλλως να κληθεί εκ νέου τόσο ο εν λόγω μάρτυρας, αυτή τη φορά νομίμως και ευθέως, όσο και ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας της ΕΦΣΥΝ, προκειμένου να καταθέσουν ενόρκως, και να επιτραπούν οι δέουσες ερωτήσεις, χωρίς παρακώλυση της διαδικασίας εκ μέρους οιουδήποτε. Με την ίδια λογική, κι εφόσον η διαδικασία που ακολουθήθηκε θεωρείτε ότι ήταν σύννομη, ζητώ σήμερα να εξεταστεί ενόρκως ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος της εφημερίδας DOCUMENTO MEDIA ΙΚΕ, κ. Γιάννης Απατσίδης, κάτοικος Αθηνών, οδός Αριστοτέλους, αριθμ. 27, τον οποίο εξουσιοδοτώ όπως καταθέσει ενόρκως, εκπροσωπώντας την DOCUMENTO MEDIA ΙΚΕ.

3.5. Η διαδικασία που έχει ακολουθήσει η Ε.Α. για την υπόθεση της εταιρείας ΑΡΓΟΣ, η οποία, τονίζεται, έχει καταδικαστεί για καρτελική σύμπραξη με το πρώην Πρακτορείο ΕΥΡΩΠΗ, τα δε νυν στελέχη της ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με τα τότε στελέχη της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι προδήλως ανεπαρκής, σκόπιμη και μεροληπτική, κατά την εδραία και ακράδαντη πεποίθησή μας. Οι επιτόπιες έρευνες, τα αποτελέσματα των οποίων ποτέ δεν πληροφορηθήκαμε, αλλά προφανώς κρίνονται ικανοποιητικά από τον Εισηγητή, κ. Φώτη, έγιναν καθυστερημένα. Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, που εκδόθηκε, είχε ως αποτέλεσμα να λάβουν χώρα όλως περίεργες και μη διαφανείς διαπραγματεύσεις με τις εκδοτικές επιχειρήσεις, λαμβανομένου σοβαρά υπ’όψιν ότι η εταιρεία ΑΡΓΟΣ όφειλε πολλά χρήματα σε διάφορες εκδοτικές επιχειρήσεις από παρανόμως παρακρατηθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, όπως θα ενημερωθούν στο μέλλον και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, εάν η εταιρεία ΑΡΓΟΣ διαπραγματεύτηκε με τις εκδοτικές επιχειρήσεις, μόνον την Νέα Εμπορική Πολιτική, ή και τον τρόπο, τον χρόνο, κ.λπ., της επιστροφής των παρανόμως παρακρατηθεισών ασφαλιστικών εισφορών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

3.6. Από τα στοιχεία του φακέλου, εσείς γνωρίζετε πολύ καλά εάν η εταιρεία ΑΡΓΟΣ, και το πρώην πρακτορείο Ευρώπη, έχουν αποδώσει στα ασφαλιστικά ταμεία τις ασφαλιστικές εισφορές, που παρακρατούσαν, για το προ του 2017 χρονικό διάστημα. Αγνοούμε εάν μέχρι και σήμερα έχετε ενημερώσει, ως θα οφείλατε, την αρμόδια Εισαγγελία, τόσο για το θέμα αυτό, όσο και για άλλα τυχόν ευρήματά σας.

3.7. Η ΕΦ.ΣΥΝ. κατά περίεργο τρόπο άλλαξε τις απόψεις και την τακτική της απέναντι στην εταιρεία ΑΡΓΟΣ. Όχι μόνον δεν παρίσταται ως παρεμβαίνουσα εταιρεία, αλλά αντί να καταθέσει ενόρκως ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, που κλήθηκε, απέστειλε κι εσείς δεχθήκατε να εξεταστεί άλλος μάρτυρας, ο οποίος δεν είχε λάβει κλήση. Η ΕΦ.ΣΥΝ. έχει προβεί σε επανειλημμένα δημοσιεύματα για τις εξεταζόμενες παράνομες πρακτικές της εταιρείας ΑΡΓΟΣ, και η τωρινή στάση της προβληματίζει ιδιαίτερα. Αντί, λοιπόν, να σας κινητοποιήσει, για το τι ακριβώς υποκρύπτεται, σας ικανοποιεί ιδιαίτερα, γι’αυτό και εκδώσατε το από 26/05/2021 κατάπτυστο δελτίο τύπου.

3.8. Ενώ έχουν υπάρξει κατά καιρούς πολλά δημοσιεύματα του Εκδότη, Ιωάννη Κουρτάκη, και των Μ.Μ.Ε. συμφερόντων του, σε βάρος σας, αφενός ουδέποτε εκδώσατε σχετικό δελτίο τύπου, αφετέρου ουδέποτε τοποθετηθήκατε στα μέσα κοινωνικής σας δικτύωσης, με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος του, όπως έχετε πράξει σε άλλες περιπτώσεις.

Σας αποστέλλονται τα κάτωθι δημοσιεύματα, προκειμένου να αποτελέσουν στοιχεία όλων των φακέλων που αφορούν στην ελεγχόμενη εταιρεία ΑΡΓΟΣ:

https://www.parapolitika.gr/stiles/giannis-koyrtakis/article/1102670/o-lianos-tis-adagonismou-i-ufupourgos-domna-kai-i-klisi-se-marinaki-verukio-stin-proanakritiki-gia-ton-pappa/

https://www.parapolitika.gr/oikonomia/article/1105530/to-periergo-porisma-tis-ep-adagonismou-kai-oi-gefures-maximou-vaxevani/

https://www.powergame.gr/big-mouth/54034/to-periergo-porisma-tis-ep-antagonismou-kai-oi-gefyres-maximou-vaxevani/

https://skoupidia.gr/?p=5650

https://www.powergame.gr/big-mouth/48998/ta-sms-tou-pappa-gia-ta-rantevou-kalogritsa-kai-i-machi-ton-ergolavon-stin-egnatia/

4. Κατόπιν των ανωτέρω, και πλέον των ανωτέρω αιτημάτων μας, σας ζητάμε:

4.1. Να μας χορηγήσετε κατεπειγόντως τα Πρακτικά της Ε.Α. της 25/05/2021 και της προηγούμενης συνεδρίασης, ώστε να υποβληθεί αίτηση εξαίρεσης σε βάρος του Προέδρου της Ε.Α. κ.λπ., και να ενημερωθεί, άμα, με μηνυτήρια αναφορά, ο αρμόδιος κ. Εισαγγελέας και οι Ευρωπαϊκές Αρχές. Επίσης, βάσει των Πρακτικών της Ε.Α. επιθυμούμε να συντάξουμε και να σας καταθέσουμε συμπληρωματικό υπόμνημα.

4.2. Να κληθούν στις εκκρεμείς διαδικασίες που αφορούν στην ελεγχόμενη εταιρεία ΑΡΓΟΣ ο εφοπλιστής, κ. Ευάγγελος Μαρινάκης, ο εκδότης, κ. Ιωάννης Κουρτάκης, και εκπρόσωποι των αρμόδιων Υπουργείων.

Να μας αποσταλεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας, με την επ’αυτής απόφανσή σας.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της DOCUMENTO MEDIA

Κων/νος Βαξεβάνης

Δημοσιογράφος»