Καταγγελία: Ο Μπακογιάννης σχεδιάζει εκκένωση του Αυτοδιαχειριζόμενου θεάτρου «ΕΜΠΡΟΣ»

Οργανώνει ανάθεση σε εργολάβο έργου συντήρησης και κλείσιμο του χώρου με τσίγκους και περίφραξη.

μπακογιαννης

Οδήμαρχος της Αθήνας K. Μπακογιάννης σχεδιάζει την εκκένωση του Αυτοδιαχειριζόμενου θεάτρου ΕΜΠΡΟΣ μέσω σύμβασης παραχώρησης του κτηρίου από την Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) στον Δήμο Αθηναίων.

Αναγγέλλει την ανάπλαση του θεάτρου ΕΜΠΡΟΣ στα πλαίσια των σχεδίων επέκτασης της τουριστικοποίησης του κέντρου της Αθήνας. Οργανώνει ανάθεση σε εργολάβο έργου συντήρησης και κλείσιμο του χώρου με τσίγκους και περίφραξη. Μελέτη εμφανίζει το θέατρο Εμπρός ως επενδυτική ευκαιρία, ως «πολιτιστικό πόλο».

Η πρόταση αυτή θα κατατεθεί στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Δευτέρα 28/3, 3μμ.

Η σύμβαση αποκαλεί το θέατρο ΕΜΠΡΟΣ “Μίσθιο” και αναφέρεται με απαξιωτικούς όρους για την πολύχρονη και κοινωφελή συμβολή του Αυτοδιαχειριζόμενου εγχειρήματος θεάτρου ΕΜΠΡΟΣ λέγοντας:  «Το Μίσθιο τελεί κατά καιρούς υπό κατάληψη από αυτοαποκαλούμενες “πολιτιστικές ομάδες”, οι οποίες το χρησιμοποιούν για εκδηλώσεις.»

Η σύμβαση στο όνομα «της φύλαξης, της ασφάλειας, της τάξης και της υγιεινής του χώρου» ετοιμάζει την αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης ενώ προαναγγέλλει και δίκες στις οποίες θα εμπλακεί και η ΕΤΑΔ!

Είναι ώρα να υπερασπιστούμε την αυτοδιαχειριζόμενη δράση των καλλιτεχνών και των δημιουργών που δεν χωρά στην εμπορευματοποίηση της πόλης μας και τον “πολιτισμό” της άγριας τουριστικοποίησης!

ΚΑΛΟΥΜΕ:

– Το Σάβββατο 26/3 – ώρα 21.00

Βραδιά υπεράσπισης του Εμπρός – Συναυλία Hip- Ηop OPEN MICS RAP SESSION

– Την Κυριακή 27/3 -ώρα 19.00

Ανοιχτή Γενική Συνέλευση για την οργάνωση της υπεράσπισης του Εμπρός

– Την Δευτέρα 28/3 – ώρα 15.00

Διαμαρτυρία ενάντια στα σχέδια καταστροφής του Ελεύθερου Αυτοδιαχειριζόμενου Θεάτρου Εμπρός μπροστά στο Δημαρχείο της Αθήνας, στην πλατεία Κοτζιά, την ώρα του δημοτικού συμβουλίου.

Το Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ καλεί άμεσα όλους και όλες σε αγώνα υπεράσπισης του Εμπρός ως έναν ελεύθερο και ζωντανό δημόσιο χώρο, ανοιχτό και προσβάσιμο τα τελευταία 11 χρόνια, ο οποίος λειτουργεί μέσα από την ανοιχτή Κυριακάτικη συνέλευση του, με την συνεπιμέλεια, τη φροντίδα και την συνδιαχείριση όλων μας.

Από το 2011 έως σήμερα, εκατοντάδες καλλιτέχνες παρουσίασαν αφιλοκερδώς & με ελεύθερη είσοδο 500 διαφορετικά θεατρικά έργα σε περισσότερες από 2000 παραστάσεις. Έγιναν συναυλίες 600 συγκροτημάτων, εκδηλώσεις ενίσχυσης αυτοοργανωμένων εγχειρημάτων, κινηματικών πρωτοβουλιών και καλλιτεχνικών ομάδων, πάνω από 300 ομιλίες και διαλέξεις για όλα τα ζητήματα της καθημερινότητας, ενώ μέσα από τα διεθνή καλέσματα και τα φεστιβάλ, καλλιτέχνες από 70 χώρες παρουσίασαν το έργο τους στο Εμπρός. Εκατοντάδες συνελεύσεις, εκθέσεις, φεστιβάλ ποίησης, λογοτεχνίας, εργαστήρια, ενημερωτικές εκδηλώσεις, μια θάλασσα συναντήσεων και δημιουργίας, μια ανάσα ελευθερίας και έκφρασης στο κέντρο της πόλης.

Tα κύρια σημεία του φρικιαστικού σχεδίου του δημάρχου- αυτό το σχέδιο θα το σταματήσουμε!:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ παραχώρησης του Εμπρός από την Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου στον Δήμο της Αθήνας:

“Με την παρούσα σύμβαση, η ΕΤΑΔ εκμισθώνει στο Δήμο Αθηναίων το υπό την κυριότητά της (δυνάμει του Ν. 4389/2016) πρώην δημόσιο ακίνητο με ΑΒΚ 545 επί των οδών Ρήγα Παλαμήδου 2 και Κατσικογιάννη 12, στην Πλατεία Ηρώων – Ψυρρή (εφεξής το “Μίσθιο”).

«Το Μίσθιο τελεί κατά καιρούς υπό κατάληψη από αυτοαποκαλούμενες “πολιτιστικές ομάδες”, οι οποίες το χρησιμοποιούν για εκδηλώσεις.»

Το Μίσθιο έχει λάβει το προσωρινό ΚΑΕΚ 050095957001.

Με την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΙΝΕΣΑΚ/133080/12308/1598/24.07.2014 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκρίθηκε η αλλαγή χρήσης του ως άνω ακινήτου πρώην τυπογραφείου “Εμπρός” και προσδιορίστηκαν νέες χρήσεις, ήτοι: χώρος συνάθροισης κοινού, πολιτιστικών λειτουργιών και συνοδών χρήσεων διότι οι νέες χρήσεις συνάδουν με το χαρακτήρα του μνημείου.

Ο Δήμος δηλώνει, αναλαμβάνει και εγγυάται ότι θα λάβει, με αποκλειστικά δική του μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη, όλες τις απαραίτητες άδειες για την ανάπλαση του Μισθίου πριν την έναρξη των εργασιών και θα συνάψει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις σχετικές αναθέσεις υλοποίησης των έργων αποκατάστασης και ανάπλασης του Μισθίου.

Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης του Μισθίου συμφωνείται σε είκοσι (20) έτη από την υπογραφή της παρούσας, και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των είκοσι (20) ετών.

Ο Δήμος αναλαμβάνει να λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα φύλαξης του Μισθίου καθώς και εν γένει προστασίας της ασφάλειας του κοινού, με αποκλειστική μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του, βαρυνόμενος αποκλειστικά για οιοδήποτε σχετικό πρόστιμο τυχόν επιβληθεί από αρμόδια Αρχή.

Από την παραλαβή του Μισθίου και για όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης ο Δήμος υποχρεούται να ασφαλίζει όλες τις εγκαταστάσεις του Μισθίου έναντι ποσού αναπροσαρμοζόμενο κατ’ έτος αναλόγως της αξίας του Μισθίου, συμπεριλαμβανομένης και κάλυψης αστικής ευθύνης κατά παντός κινδύνου έναντι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 300.000) ανά άτομο και τριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000) ανά περιστατικό και ετησίως, με δική του μέριμνα και δαπάνη, ορίζοντας συνδικαιούχο του ασφαλίσματος την ΕΤΑΔ, υπό την ιδιότητα της κυρίας του Μισθίου, άλλως ευθυνόμενου του Δήμου για την πλήρη αποκατάσταση του Μισθίου στην κατάσταση στην οποίαν αυτό βρισκόταν κατά τη στιγμή της επέλευσης του κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος υποχρεούται να περιλαμβάνει σε κάθε προκήρυξη διαγωνισμού και σύμβαση εκμετάλλευσης του τμήματος του Μισθίου που θα συνάπτει με τρίτους, όρο σύμφωνα με τον οποίο ο αντισυμβαλλόμενός του (μισθωτής – ανάδοχος) θα υποχρεούται να προβαίνει με δικές του δαπάνες στην ανωτέρω ασφαλιστική κάλυψη όλων των εγκαταστάσεων, τις οποίες εκμεταλλεύεται, καθώς και σχετική κάλυψη αστικής ευθύνης.

Επίσης, υποχρεούται να φυλάσσει το Μίσθιο, να αποκρούει κάθε απόπειρα καταπάτησης ή προσβολής αυτού και να ενεργεί ο ίδιος, με ρητή εξουσιοδότηση της ΕΤΑΔ παρεχόμενη δια της παρούσας σύμβασης, κάθε νόμιμη πράξη για την προστασία της νομής, προς διασφάλιση των συμφερόντων της ΕΤΑΔ επί του Μισθίου, ευθυνόμενος έναντι της ΕΤΑΔ για κάθε βλάβη, μείωση ή απώλεια δικαιωμάτων της επί του Μισθίου που προέρχεται από βαρειά αμέλεια ή δόλο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος αναλαμβάνει να ενημερώνει αμελλητί την ΕΤΑΔ για κάθε διακατοχική πράξη τρίτων που θίγει τα έννομα συμφέροντά της και να γνωστοποιεί εγγράφως στην ΕΤΑΔ κάθε προσβολή δικαιωμάτων της και κάθε σχετική δίκη στην οποία η ΕΤΑΔ δικαιούται να παρέμβει.

Ευκαιρίες – Απειλές • Πολιτισμικός πόλος • Τουριστική Ανάπτυξη της περιοχής • Έργα ανάπλασης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.”

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ!

Δεν θα εγκαταλείψουμε τα όνειρα μας στο σκοτάδι!

Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ

Γάζα: Έβγαλαν ζωντανό έμβρυο από την κοιλιά της εγκύου μητέρας του που σκοτώθηκε από ισραηλινό βομβαρδισμό (video)

ΓΑΖΑ ΒΡΕΦΟΣ

Γάζα: Έβγαλαν ζωντανό έμβρυο από την κοιλιά της εγκύου μητέρας του που σκοτώθηκε από ισραηλινό βομβαρδισμό (video)

Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των γιατρών, από την στιγμή που αντιλήφθηκαν ότι χτυπούσε η καρδιά του.