Καλύτερη Δημόσια Διοίκηση ζητούν οι επιχειρηματίες, σύμφωνα με τον ΣΕΒ

Έλλειψη ικανοποίησης των επιχειρήσεων από την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η Δημόσια Διοίκηση απεικονίζουν τα αποτελέσματα του Βαρομέτρου του…

sev

Έλλειψη ικανοποίησης των επιχειρήσεων από την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η Δημόσια Διοίκηση απεικονίζουν τα αποτελέσματα του Βαρομέτρου του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος που λειτουργεί με πρωτοβουλία του ΣΕΒ.

Ο συνολικός δείκτης ικανοποίησης είναι 40 με ανώτατο όριο του 100 βαθμούς. 

Ωστόσο η πραγματική εικόνα είναι ελαφρώς βελτιωμένη, εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι βάσει του ερωτηματολογίου που ετέθη στις επιχειρήσεις οι σχετικές προσδοκίες τους δεν συγκέντρωναν πάνω από 80 βαθμούς ικανοποίησης. 

Ως εκ τούτου, η Δημόσια Διοίκηση φαίνεται ότι ανταποκρίνεται στο μισό των προσδοκιών των επιχειρήσεων, συναρτήσει της το επίπεδο υπηρεσιών που θα περίμεναν ρεαλιστικά οι επιχειρήσεις από τις παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες. Δηλαδή, η εκτίμηση ότι ο βαθμός ικανοποίησης φτάνει στο 50% όσον αφορά την εκπλήρωση των προσδοκιών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τη Δημόσια Διοίκηση μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής.

Μεγαλύτερο πρόβλημα για τους μικρούς το Δημόσιο

Τα αποτελέσματα ανά μέγεθος επιχείρησης δείχνουν ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις βιώνουν μεγαλύτερες δυσκολίες στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, κάτι που επιβεβαιώνεται κι από τις πολύ χαμηλές βαθμολογίες σε όλες τις διαστάσεις ποιότητας. Από κοντά ακολουθούν και οι μικρές.

Σχετικά λιγότερο δυσαρεστημένες από τη Δημόσια Διοίκηση είναι οι επιχειρήσεις  μεσαίου μεγέθους, οι οποίες έχουν υψηλότερες βαθμολογίες και στις 5 διαστάσεις ποιότητας. Υπό αυτή την έννοια φαίνεται πως είτε η Δημόσια Διοίκηση είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, είτε οι επιχειρήσεις αυτές προσαρμόστηκαν στον τρόπο λειτουργίας του κράτους.

Παραμελημένη νιώθει η Περιφέρεια

Τα αποτελέσματα ανά γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια παρουσιάζουν τη χαμηλότερη βαθμολογία. Η χαμηλή βαθμολογία σε όλους τους δείκτες ποιότητας είναι ενδεικτική της χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών των περιφερειακών δομών της δημόσιας διοίκησης

Οι επιχειρήσεις πανελλαδικής εμβέλειας επηρεάζονται λιγότερο από το έλλειμμα ποιότητας της Δημόσιας Διοίκησης, έχοντας υψηλότερη  βαθμολογία από το μέσο όρο στην πλειονότητα των διαστάσεων (εκτός υποδομών).
 
Σύμφωνα με αυτή την κατηγοριοποίηση, παρατηρείται βάσει των βαθμολογιών ότι:

Oι κλάδοι της Μεταποίησης (41), των  Υπηρεσιών (40), του Εμπορίου (41), των Ορυχείων (46) της Υγείας (45) και του Τουρισμού (40), που αποτελούν την «κινητήρια δύναμη» της οικονομίας, προσεγγίζουν τη βαθμολογία του συνολικού δείκτη ικανοποίησης. Σε αντίστοιχα επίπεδα βρίσκονται και οι κλάδοι της εκπαίδευσης, της υγείας και των ορυχείων.
Στο «κόκκινο»  βρίσκεται ο κλάδος  των Κατασκευών (32), ο οποίος έχει βαθμολογήσει πολύ χαμηλά την ποιότητα των δημοσίων  υπηρεσιών.
Σχετικά ικανοποιημένες παρουσιάζονται οι εταιρείες του κλάδου των Καυσίμων και  Ενέργειας (57). Η συγκριτικά υψηλή βαθμολογία τους, σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους, πιθανόν επηρεάζεται από το μοντέλο της ρυθμιζόμενης αγοράς στο οποίο δραστηριοποιούνται.  Σημαντικά θετική απόκλιση (8 μονάδων) παρατηρείται  και στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών (48).

Αδιαφάνεια: «Καρκίνος» για τις κατασκευές και τους μικρούς

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων δήλωσε δυσαρεστημένη από τη διαφάνεια στις δημόσιες υπηρεσίες (33 βαθμοί), με τις μικρές επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν τα σημαντικότερα προβλήματα. 

Σημειωτέον, ο όρος «διαφάνεια» δεν ταυτίζεται απολύτως με τη «διαφθορά», δεδομένου ότι οι αδιαφανείς διαδικασίες δεν συνεπάγονται κατ’ ανάγκην αλλά ευνοούν την εμφάνισή της.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Βαρομέτρου του Παρατηρητηρίου του ΣΕΒ:

Σημαντικά προβλήματα αδιαφάνειας αντιμετωπίζει η πλειονότητα των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους ή γεωγραφικής περιοχής δραστηριοποίησης. Ωστόσο, εμφανώς σημαντικότερα προβλήματα διαφάνειας καταγράφονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Πιο αρνητική άποψη σχετικά με τη διαφάνεια καταγράφεται στις εταιρείες του κλάδου των Κατασκευών. Η άποψη αυτή είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στην εμπλοκή των εταιρειών του κλάδου σε διαδικασίες δημόσιων προμηθειών.
Σε αντίθεση, οι εταιρείες του κλάδου των Καυσίμων και της Ενέργειας και των Ιχθυοκαλλιεργειών τοποθετούνται σχετικά υψηλά τόσο στην ικανοποίηση από την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών, όσο και στο δείκτη διαφάνειας.

«Πονοκέφαλος» η γραφειοκρατία και οι συχνές αλλαγές στη νομοθεσία 

Η έρευνα επιβεβαιώνει την πλέον γνωστή αλήθεια που βιώνει ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας. Οι συμμετέχοντες την αξιολόγησαν ως το πιο σημαντικό πρόβλημα για την επιχειρηματικότητα και την ιεράρχησαν ως πρώτη στη σχετική ερώτηση (17.38%). 

Ακολουθούν οι συχνές αλλαγές στη νομοθεσία (13,60%) και η ελλιπής συνεργασία / διαλειτουργικότητα μεταξύ φορέων (12,88%), η διαφοροποίηση στον τρόπο ερμηνείας της νομοθεσίας (11,51%), η αδιαφάνεια στις συναλλαγές (10,65%), η ανεπαρκής κατάρτιση υπαλλήλων (10,60%)  και οι συχνές αλλαγές σε οργάνωση και αρμοδιότητες δημόσιων υπηρεσιών (10,04%). 

Ως λιγότερο σημαντικά προβλήματα για την επιχειρηματικότητα αξιολογήθηκε η ανεπάρκεια υποδομών των δημόσιων φορέων (7,88%) και οι ελλείψεις σε  προσωπικό (6,40%). 
in.gr

Παρίσι: Βίασαν 25χρονη και όταν ζήτησε βοήθεια ένας από τους βιαστές τη χτύπησε φιλικά στον ώμο (video)

παρισι

Παρίσι: Βίασαν 25χρονη και όταν ζήτησε βοήθεια ένας από τους βιαστές τη χτύπησε φιλικά στον ώμο (video)

Η 25χρονη κρύφτηκε σε ένα εστιατόριο και ο ένας από τους πέντε βιαστές της εμφανίστηκε…

Τσίπρας: Τα 3 σημεία για το «χθες» που ξεχώρισαν στο κείμενο για τη Μεταπολίτευση – Πού βρισκόμαστε «σήμερα»

Τσίπρας

Τσίπρας: Τα 3 σημεία για το «χθες» που ξεχώρισαν στο κείμενο για τη Μεταπολίτευση – Πού βρισκόμαστε «σήμερα»

Με ένα εκτενές άρθρο ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για όσα έχουν συμβεί τα τελευταία κρίσιμα…

Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Κυριακή Φιλτισάκου βρέθηκε θετική σε έλεγχο ντόπινγκ – «Ποτέ δεν έκανα χρήση απαγορευμένης ουσίας»

5952966

Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Κυριακή Φιλτισάκου βρέθηκε θετική σε έλεγχο ντόπινγκ – «Ποτέ δεν έκανα χρήση απαγορευμένης ουσίας»

Μάλιστα η Κυριακή Φιλτισάκου μόνη της ενημέρωσε τους πάντες ότι το θετικό δείγμα αφορά την…

Απίστευτο περιστατικό σε λεωφορείο στην Αθήνα – Χτύπησαν 53χρονη και την απείλησαν ότι «θα την πάρουν τέσσερις» (video)

6269619

Απίστευτο περιστατικό σε λεωφορείο στην Αθήνα – Χτύπησαν 53χρονη και την απείλησαν ότι «θα την πάρουν τέσσερις» (video)

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Κυριακής (21/07) σε λεωφορείο της γραμμής Αρτέμιδα - Νομισματοκοπείο