«Η ΠΥΡΚΑΛ άμεσα να κηρυχθεί ιστορικός τόπος»

Ανοιχτή επιστολή της Ecoeleusis στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. 

NewsRoom 10/12/2019 | 16:29

Οι πολίτες της Ελευσίνας επανέρχονται στο ζήτημα της αναπομπής του χαρακτηρισμού ως ιστορικού τόπου του πρώην εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Με ανοιχτή επιστολή στον πρωθυπουργό, η κίνηση πολιτών Ecoeleusis τον καλεί να αναλάβει πρωτοβουλία «για να ολοκληρωθεί άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο η διαδικασία χαρακτηρισμού της ΠΥΡΚΑΛ ως ιστορικού τόπου και να δημοσιευθεί η απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ώστε να διασωθεί η βιομηχανική κληρονομιά της πόλης -η οποία απειλήθηκε μόλις το 2017 με ολοκληρωτική ισοπέδωση!- και να εξυπηρετηθεί ο ζωτικής σημασίας χαρακτήρας της έκτασης ως ζώνης ασφαλείας».

Η κίνηση πολιτών ζητάει ανοιχτά από τον πρωθυπουργό «την παρέμβαση και στήριξη στο πάνδημο αίτημα της κήρυξης του συγκροτήματος της πρώην βιομηχανίας ως ιστορικού τόπου και ορισμένων κτηρίων του ως μνημείων, σύμφωνα με την από 27/6/2019 απόφαση του ΚΣΝΜ».

Σημειώνει μάλιστα ότι αυτή η απόφαση «έτυχε ευρείας αποδοχής» καθώς προέκυψε «μέσα από μια άψογη διαδικασία, η οποία περιελάμβανε δύο συνεδριάσεις και αυτοψία στον χώρο», αλλά «δεν πρόλαβε να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ λόγω της προκήρυξης των εκλογών». Επισημαίνει δε ότι «η μη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης για τυπικούς λόγους δεν στερεί τη δυνατότητα από την νέα πολιτική ηγεσία να τη δημοσιεύσει με τις δικές της υπογραφές, γεγονός που θα αποδείκνυε τη βούληση για μερική έστω άρση τού επί δεκαετίες χαρακτηρισμού της Ελευσίνας ως της 'πίσω αυλής' της Αττικής» και παράλληλα «δεν θίγει στο ελάχιστο τον σκοπό για τον οποίο περιήλθε το ακίνητο στα ΕΛΠΕ, δηλαδή τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας».

Υπενθυμίζει παράλληλα ότι «τόσο το δημοτικό συμβούλιο Ελευσίνας (με το ψήφισμά του) όσο και οι οργανώσεις προστασίας της βιομηχανικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (με επιστολές τους προς την κ. υπουργό Πολιτισμού) θεωρούν ότι δεν συντρέχει λόγος έκδοσης νέας γνωμοδότησης του ΚΣΝΜ, αφού η υπάρχουσα είναι πρόσφατη, ισχυρή, νόμιμη και επιστημονικά τεκμηριωμένη».