Newsroom

Newsroom

Η απάντηση του Θανάση Λάλα σε δημοσιεύματα

Ο Θανάσης Λάλας απαντάει με επιστολή του σε δημοσιεύματα αναφέροντας ότι είναι ψευδή, συκοφαντικά και δυσφημιστικά για το πρόσωπό του

lalas3 1

Επίσης τονίζει ότι «πρόκειται δε για κείμενο το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας αλλά συντάχθηκε και παραδόθηκε στα μέσα προς δημοσίευση, ως άτυπο «δελτίο τύπου» με στόχο τον απόλυτο διασυρμό μου και μάλιστα εντός ελαχίστων λεπτών από τη μετάβασή μου στο ΑΤ Αμαρουσίου, ήτοι σε χρόνο που αποκλείει τη διενέργεια σχετικής έρευνας προς διαπίστωση της αλήθειας αυτού, γεγονός το οποίο θα διερευνήσω περαιτέρω με τη συνδρομή των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Καθόσον δε η δημοσίευση του ως άνω κειμένου αποτελεί μέρος οργανωμένου σχεδίου εξευτελισμού μου μέσω τελούμενων κατά συρροή απειλών και εκβίασής μου, αδικήματα για τα οποία έχω ήδη υποβάλει έγκληση σε βάρος των εμπλεκομένων σε αυτά, σας αποστέλλω την παρούσα διαμαρτυρόμενος για την ως άνω δημοσίευση, τα αναφερόμενα σε αυτήν, για να τα οποία μάλιστα ουδέποτε επικοινωνήσατε μαζί μου προς διασταύρωση της αλήθειας. Σας τονίζω δε ότι, καθόσον διαπίστωσα ότι η διάδοση των ως άνω συκοφαντικών για εμένα περιστατικών συνοδεύεται κατά περίπτωση από φωτογραφίες μου που ελήφθησαν παράνομα εν αγνοία μου με χρήση κινητού την ώρα που παρανόμως κρατούμουν στο ΑΤ Αμαρουσίου, οιαδήποτε χρήση αυτών πέραν από προσβολή της προσωπικότητάς μου, αποτελεί (όπως και η διάδοση της σε βάρος μου δικαστικής απόφασης και παράνομης σύλληψης) παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και επιφέρει σοβαρές ποινικές κυρώσεις».

Επισημαίνει επίσης «τα ακόλουθα ψευδή και συκοφαντικά για το πρόσωπό μου στοιχεία αυτού:

1. Η δικαστική υπόθεση μεταξύ εμού και της κ. Ζουναλή αφορά σε εταιρική οφειλή της εκδοτικής επιχείρησης την οποία διηύθυνα και ότι ατομική μου οφειλή, η οποία ανέρχεται σε ποσό 100.000 ευρώ, εκ των οποίων έχω ήδη εξοφλήσει προς την κ. Ζουναλή το ποσό των 58.000 ευρώ.

2. Στο πλαίσιο εκτέλεσης της ως άνω απόφασης έχει λάβει χώρα σειρά από αξιόποινες ενέργειες σε βάρος μου και με στόχευση τον πλήρη εξευτελισμό μου για τις οποίες εκκρεμεί σχετική έγκλησή μου ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και σε συνέχεια της οποίας θα επακολουθήσει και νέα έγκληση και αγωγή μου για την πρωτοφανή επίθεση και προσβολή της προσωπικότητάς μου που υφίσταμαι.

3. Ουδέποτε έλαβαν χώρα δήθεν προσπάθειες του δικαστικού επιμελητή να επιδώσει την απόφαση και δη στην δήθεν οικία μου στην Κηφισιά, καθόσον δεν κατοικώ, ούτε διαμένω στην Κηφισιά, όπως εξάλλου έχει ήδη γίνει δεκτό και στο πλαίσιο σχετικής δικαστικής απόφασης που έχει κρίνει οριστικά ότι δεν διαμένω, ούτε κατοικώ στην Κηφισιά, απορρίπτοντας σχετικό αίτημα της κ. Ζουναλή να λάβει άδεια εκτέλεσης στον ως άνω τόπο. Με το δεδομένο αυτό, κατά μείζονα λόγο είναι απολύτως ψευδές είναι ότι δήθεν εγώ παρέμενα «εξαφανισμένος» από την ως άνω «δήθεν οικία» μου στην Κηφισιά από τις ώρες 07:00 έως 19:00.

4. Ουδέποτε προέβαλα οιαδήποτε αντίσταση ή απείθεια ή σε επίθεση κατά του δικαστικού επιμελητή. Αντιθέτως, ο εν λόγω δικαστικός επιμελητής κατά προφανή παραβίαση κάθε έννοιας αναλογικότητας αλλά και σειράς διατάξεων συνταγματικής, υπερνομοθετικής και νομοθετικής ισχύος (άρθρ. 2 παρ. 1, 7 παρ. 2, 25 παρ.3, 106 παρ. 2 Συντάγματος, του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, της ΕΣΔΑ, όπως αυτά συγκεκριμενοποιούνται από τα άρθρ. 257 παρ. 3 ΚΠΔ, 116 και 1047 επ. ΚΠολΔ) εμφανίστηκε συνοδεία αστυνομικών (!) σε δημόσιο χώρο (!) και επιχείρησε να προβεί δημόσια και κοινή θέα σε σωματική έρευνα σε βάρος μου (!) με σκοπό ανεύρεσης χρημάτων που ενδεχόμενα θα είχα στην κατοχή μου στην κοινή θέα των παριστάμενων στο χώρο του εμπορικού κέντρου ατόμων, παραβιάζοντας κάθε έννοια νομιμότητας που απαγορεύει την διενέργεια έρευνας σε κοινή θέα αλλά και δεοντολογίας της ασκήσεως των καθηκόντων του ως δικαστικού επιμελητή, γεγονός για το οποίο έχω προσφύγει στην δικαιοσύνη. Άλλωστε, όπως προκύπτει και από την κοινή λογική, το χρηματικό ποσό, το οποίο είχα πάνω μου και το οποίο δήθεν ήθελε να κατασχέσει ο επιμελητής, δεν επαρκούσε ούτε για τα έξοδα εκτέλεσης. Τούτο καθιστά προφανές, ότι σκοπός των ως άνω ενεργειών δεν ήταν η δήθεν ικανοποίηση κάποιας χρηματικής απαίτησης, αλλά ο δημόσιος εξευτελισμός μου.

5. Έτι δε περαιτέρω, ο εν λόγω επιμελητής εν γνώσει του ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος προς τούτο, θεώρησε σκόπιμο κατά προφανή κατάχρηση των εξουσιών που του δίνει ο νόμος ενώπιον των παρισταμένων και συνοδευόντων αυτόν αστυνομικών να διατάξει την άνευ λόγου δημόσια σύλληψή μου και την μετάβαση στο ΑΤ Αμαρουσίου, γεγονός το οποίο καθόλου τυχαία συνοδεύτηκε με την ταυτόχρονη ανάρτηση στα μέσα του ως άνω «δελτίου τύπου». Τούτο δεν ήταν τυχαίο: Ενεργώντας κατά αυτόν τον τρόπο, ο εν λόγω δικαστικός επιμελητής πέτυχε ένα νομικό αποτέλεσμα πρακτικά ισοδύναμο με προσωπική κράτηση για εμπορικά χρέη, ένα αποτέλεσμα δηλαδή το οποίο έχει καταργηθεί ρητά από όλες τις σύγχρονες έννομες τάξεις και στην Ελλάδα απαγορεύεται από σειρά διατάξεων συνταγματικής και υπερνομοθετικής ισχύος.