«Χαστούκι» στην Κεραμέως από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων για την τηλεκπαίδευση

Σύμφωνα με την οριστική απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης  διαπιστώθηκαν παραβιάσεις της νομοθεσίας σε ουκ ολίγες περιπτώσεις αφήνοντας έκθετη την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

NewsRoom 16/11/2021 | 23:39

Έκθετη βρίσκεται η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας αναφορικά με την τηλεκπαίδευση και τα προσωπικά δεδομένα καθώς η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει σειρά σοβαρών παραβιάσεων.

Η πολυσέλιδη απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε στο news24.gr με αναφορά και στη χρήση των μεταδεδομένων των χρηστών (metadata), καταλήγει με πέντε επιπλήξεις προς το υπουργείο Παιδείας καλώντας το να συμμορφωθεί εντός δύο μηνών.

«Σε σχέση με τα ζητήματα νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ιδίως εκτίθενται στις σκέψεις 11 έως και 16 της παρούσης, διαπιστώνεται ότι το υπουργείο έχει παραβιάσει τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3471/2006, όπως ισχύει».

Η Αρχή συμπεραίνει ότι έχει παραβιαστεί το άρθρο του GDPR περί νόμιμης βάσης επεξεργασίας, δηλαδή παράνομη επεξεργασία δεδομένων. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι το υπουργείο Παιδείας δεν πήρε μέτρα για να αποτρέψει τους κινδύνους που ενέχει η εν λόγω επεξεργασία. Τέλος, επισημαίνει πως παρανόμως πωλήθηκαν τα δεδομένα των χρηστών.