Η Εθνική κατήγγειλε δάνειο 80 εκατ. ευρώ της Πήγασος

Εξώδικη καταγγελία του ομολογιακού δανείου ύψους 80 εκατ. ευρώ επιδόθηκε την Πέμπτη στην «Πήγασος» από την Εθνική Τράπεζα.

NewsRoom 08/06/2017 | 21:47

Καθιστά έτσι το δάνειο αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, καλώντας την εταιρεία να καταβάλει το σύνολο των οφειλών ύψους 77.857.72056 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «κατ' εφαρμογή του Ν. 3340/2005 της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν ανακοινώνεται ότι σήμερα την 8η Ιουνίου 2017 επιδόθηκε στην «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ως «Εταιρεία») από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και υπό την ιδιότητά της ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων Εξώδικη Καταγγελία Ομολογιακού Δανείου ύψους 80.000.00000 ευρώ που εξεδόθη κατά τους όρους που αναφέρονται στο υπ' αριθμ. 9747144261/11.03.2014 «Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου Μετά Συμβάσεων Καλύψεως Πρωτογενούς Διαθέσεώς του Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων» ως ισχύει (εφεξής ως «Δάνειο») καθιστώντας αυτό αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και καλώντας την Εταιρία όπως καταβάλει το σύνολο των εκ του Δανείου αυτού οφειλών ύψους 77.857.72056 ευρώ».