Γιατί υποψήφιος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας;

«Να στρατευθούμε όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα για να σώσουμε ό,τι σώζεται στο κοινό μας σπίτι από εκείνα που απειλούνται από τα ακραία φυσικά, αλλά και από τα ακραία πολιτικά φαινόμενα της εποχής»

Μυλοπουλος 0

Οι δύο μεγάλες προκλήσεις της σημερινής εποχής τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, είναι χωρίς αμφιβολία:

 1. Η επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της σύγχρονης εξέλιξής της, της Πράσινης Μετάβασης. Πρόκειται για ένα εναλλακτικό, ισόρροπο, αυτοδύναμο και δίκαιο μοντέλο ανάπτυξης που θα έχει διάρκεια γιατί θα συνδέσει με στέρεους δεσμούς την Οικονομία με την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Η αναπτυξιακή πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα στηρίζεται στις ιδιωτικοποιήσεις των δημόσιων αγαθών και των δημόσιων δομών και στην επιδίωξη του κέρδους για λίγους. Η πολιτική αυτή αναγνωρίζεται πλέον εκ του αποτελέσματος ότι είναι η κύρια αιτία των δεινών σε όλα τα επίπεδα. Γιατί είναι υπεύθυνη για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, για την καταστροφή των κοινών αγαθών και για την αποδυνάμωση των δημόσιων δομών και των δικτύων. Κι ακόμη, η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων με τη συγκέντρωση του πλούτου σε λίγους, έχει προκαλέσει τη φτωχοποίηση των πολλών και τη διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων.

Οι οικολογικές καταστροφές και η εξάντληση των φυσικών αποθεμάτων, όσο και η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι τα ίχνη που αφήνει πίσω της η νεοφιλελεύθερη κερδοσκοπική αναπτυξιακή πολιτική του «πολλά σε λίγους και λίγα σε πολλούς» που εφαρμόζεται σήμερα στη χώρα και την οποία αντιγράφει και υλοποιεί άκριτα και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Η αντιμετώπιση της επελαύνουσας κλιματικής κρίσης.

Η προσπάθεια αυτή, σε διεθνές επίπεδο, αφορά στη μείωση των θερμοκηπικών αερίων που προκαλούν την κλιματική κρίση.

Σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο η προσπάθεια συνίσταται στην προσαρμογή στους φυσικούς κινδύνους και στον μετριασμό των φυσικών καταστροφών που η κλιματική κρίση φέρνει πιο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση.

Η κλιματική κρίση αποτελεί σοβαρή πρόκληση, γιατί απειλεί με εκτεταμένες φυσικές καταστροφές τα οικοσυστήματα και τα δημόσια αγαθά, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτόν τους στόχους της ισόρροπης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.

Σήμερα αναγνωρίζεται ότι η αντιμετώπιση αυτών των μεγάλων προκλήσεων απαιτεί:

 1. Την ενίσχυση των δημόσιων πολιτικών και

2. Την υποστήριξη της ανθεκτικότητας των δημόσιων δομών και των δικτύων.

Μόνο έτσι μπορούν να γίνουν εφικτές οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που χρειάζονται για να συμφιλιωθούν και να συνδεθούν στέρεα μεταξύ τους οι οικονομικές δραστηριότητες με τους στόχους της κοινωνικής ευημερίας και της προστασίας και της διατήρησης του περιβάλλοντος.

Κι ακόμη, μόνο έτσι θα γίνει εφικτό να ληφθούν μέτρα πρόληψης των φυσικών κινδύνων και μετριασμού των συνεπειών των φυσικών καταστροφών που προκαλούν τα ακραία φαινόμενα που φέρνει η κλιματική κρίση.

Για να αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής χρειάζονται τολμηρές αποφάσεις και σοβαρός πολιτικός σχεδιασμός.

Τι κάνει για όλα αυτά η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας;

 • Παρακολουθεί σαν απλός θεατής αν και δεν συμμετέχει στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που επιδεινώνει την υποβάθμιση της φύσης και των δημόσιων αγαθών, την αποδυνάμωση των δημόσιων δομών και των δικτύων και τη φτωχοποίηση των πολιτών.
 • Κρύβεται πίσω από τις κυβερνητικές πολιτικές, τις οποίες άκριτα στηρίζει και τις χειροκροτεί.
 • Αποφεύγει τις ευθύνες της με γραφειοκρατικά προσχήματα, δηλώνοντας αναρμόδια και ρίχνοντας την ευθύνη άλλοτε στην κυβέρνηση και άλλοτε στους δήμους.

Όμως ο θεσμός της Περιφέρειας είναι το βασικό κύτταρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Πράσινη Μετάβαση.

Κι ακόμη, ο θεσμός της Περιφέρειας είναι ο βασικός πυλώνας για την αντιμετώπιση, την προσαρμογή και τον μετριασμό των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Είναι δηλαδή ο θεσμός που σχεδιάζει, συντονίζει και υλοποιεί τους στόχους της ισόρροπης και δίκαιης οικονομικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής ευημερίας. Ο θεσμός που εγγυάται την ασφάλεια των κατοίκων, την ακεραιότητα της περιουσίας τους και τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος.

Ακόμη, επομένως, και για εκείνα τα ζητήματα όπου ο θεσμός της Περιφέρειας πράγματι δεν έχει τυπική αρμοδιότητα για παρέμβαση, η διοίκησή της οφείλει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να οργανώνει και να συντονίζει τις υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς και να διεκδικεί λύσεις.

Αυτή η ακραία υποβάθμιση του ρόλου του θεσμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε απλό θεατή ή και χειροκροτητή καταστροφικών επιλογών για την Ανάπτυξη, την Κοινωνία και το Περιβάλλον, είναι ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα να συμμετέχω στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Αυτός είναι ο λόγος που αποφάσισα, με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, να τεθώ επικεφαλής ενός ψηφοδελτίου που θα συσπειρώσει τις προοδευτικές δυνάμεις και θα ανοίξει μια νέα εποχή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 • Για να αναβαθμιστεί ο θεσμός της Περιφέρειας από απλό θεατή των εξελίξεων και διεκπεραιωτή των ολέθριων κυβερνητικών επιλογών, σε πρωταγωνιστή, δραστήριο συμμετέχοντα και ενεργό μαχητή απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής.
 • Για να γίνει η Περιφέρεια μοχλός για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της περιοχής.
 • Για να αναλάβει η Περιφέρεια τον πρωταγωνιστικό συντονιστικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό ρόλο που πρέπει και μπορεί να διαδραματίσει για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στους νέους φυσικούς κινδύνους, με σκοπό την πρόληψη και τον περιορισμό των φυσικών καταστροφών.
 • Για να γίνει η Περιφέρεια ανάχωμα στις ολέθριες πολιτικές της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων αγαθών, της υποβάθμισης των δημόσιων δομών και δικτύων, της καταστροφής του φυσικού πλούτου και της φτωχοποίησης των πολιτών.
 • Για να γίνει η Περιφέρεια θεσμός που θα εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών, την ακεραιότητα της περιουσίας τους, τη διατήρηση των δημόσιων αγαθών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, που είναι οι τροφοδότες της οικονομικής ανάπτυξης και οι προϋποθέσεις της κοινωνικής ευημερίας.
 • Για να γίνει η Περιφέρεια κέντρο προστασίας και ανάδειξης του Πολιτισμού της ιστορικής περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Για να γίνει η Περιφέρεια θεσμός κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για τους αδύναμους και όσους πλήττονται από τις κρίσεις της εποχής.
 • Για να επαναφέρουμε την επιστημονική γνώση, την τεχνοκρατική εμπειρία, την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική συγκρότηση, την οργανωτική επάρκεια και την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να τα μετατρέψουμε σε βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής.

Απευθυνόμαστε σε όλες και όλους τους προοδευτικούς πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας, σε όλους τους πολίτες που δυσφορούν κάτω από τις συντηρητικές, τις οπισθοδρομικές, τις κερδοσκοπικές, τις αντιπεριβαλλοντικές και τις αντικοινωνικές πολιτικές επιλογές και τους προσκαλούμε να συσπειρωθούν μαζί μας, να στηρίξουν τον αγώνα μας και να υποστηρίξουν το ψηφοδέλτιό μας με σύνθημα «ΑΛΛΑΓΗ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Να στρατευθούμε όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα για να σώσουμε ό,τι σώζεται στο κοινό μας σπίτι από εκείνα που απειλούνται από τα ακραία φυσικά, αλλά και από τα ακραία πολιτικά φαινόμενα της εποχής.

Για να γίνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στρατηγείο για το σχεδιασμό της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Πράσινης Μετάβασης και εργαστήριο για την πρόληψη των μεγάλων φυσικών κινδύνων και το μετριασμό των φυσικών καταστροφών.

Να κάνουμε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πιο ανθεκτική στις πιέσεις και τις κρίσεις.

Για να νοιώσουν οι πολίτες ασφάλεια απέναντι στους μεγάλους κινδύνους της εποχής, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

*Ο Γιάννης Α. Μυλόπουλος είναι Καθηγητής, πρώην Πρύτανης ΑΠΘ, Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «Απόψεις» εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του koutipandoras.gr

Τροχαίο ατύχημα βυτιοφόρου στην Αθηνών-Κορίνθου: Η ΕΛ.ΑΣ αναζητά μια μηχανή και ένα Ι.Χ

γεφυρα κατεδαφιση

Τροχαίο ατύχημα βυτιοφόρου στην Αθηνών-Κορίνθου: Η ΕΛ.ΑΣ αναζητά μια μηχανή και ένα Ι.Χ

Η ΕΛΑΣ αναζητά πληροφορίες σχετικά το τροχαίο με το βυτιοφόρο που ανετράπη και πήρε φωτιά…

Σταρόβας μετά την περιπέτεια της υγείας του: Θέλω να ευχαριστήσω τόσους, που θα μιλάω δυο μέρες! (video)

Screenshot 2024 06 16 230533

Σταρόβας μετά την περιπέτεια της υγείας του: Θέλω να ευχαριστήσω τόσους, που θα μιλάω δυο μέρες! (video)

Ο γνωστός καλλιτέχνης είχε νοσηλευτεί για δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και…

Γεραπετρίτης προς Μοχάμεντ Μουσταφά: Άμεση ανάγκη για επίτευξη εκεχειρίας και απελευθέρωση ομήρων

Screenshot 2024 06 16 202629

Γεραπετρίτης προς Μοχάμεντ Μουσταφά: Άμεση ανάγκη για επίτευξη εκεχειρίας και απελευθέρωση ομήρων

Την ανάγκη για άμεση εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, εξέφρασε ο Έλληνας Υπουργός…

Euro 2024: Τα μέτρα της αστυνομίας πήγαν περίπατο – Πολύ ξύλο πριν το Αγγλία-Σερβία (video)

GQNDqpiWoAEbtmJ

Euro 2024: Τα μέτρα της αστυνομίας πήγαν περίπατο – Πολύ ξύλο πριν το Αγγλία-Σερβία (video)

Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφάλειας, οι χούλιγκανς των δύο χωρών δημιούργησαν χάος στο Γκεζελκίρχεν, με…