Newsroom

Newsroom

Γιατί οδεύει προς διάλυση η Κοινοβουλευτική Ομάδα των ΑΝΕΛ

Η ομόφωνη γνωμοδότηση του επιστημονικού συμβουλίου

Ενώπιον της Διάσκεψης των Προέδρων θέτει σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης την ομόφωνη γνωμοδότηση του επιστημονικού συμβουλίου για το άρθρο 15 του Κανονισμού της Βουλής που αναφέρεται στην έννοια και τη συγκρότηση των Κοινοβουλευτικών Ομάδων.

Η συζήτηση έχει προγραμματιστεί στη σκιά των εξελίξεων στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των ΑΝΕΛ, η οποία σήμερα αριθμεί έξι (6) βουλευτές και αν παραιτηθεί ή διαγραφεί ή ανεξαρτητοποιηθεί ένας από αυτούς (όπως έχει προαναγγελθεί ότι θα γίνει σήμερα με τον βουλευτή Θανάση Παπαχριστόπουλο), τότε μένει με πέντε (5) βουλευτές, δηλαδή με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό για Κοινοβουλευτική Ομάδα που προέρχεται από κόμμα εκλεγμένο στις εθνικές εκλογές. Πλην όμως στους πέντε (5) βουλευτές των ΑΝΕΛ είναι και ο Αριστείδης Φωκάς, βουλευτής που έχει εκλεγεί με την Ένωση Κεντρώων, ανεξαρτητοποιήθηκε και στη συνέχεια προσχώρησε στους Ανεξάρτητους Έλληνες.

Σημειώνεται ότι στο άρθρο 15 του Κανονισμού της Βουλής που αφορά στις προϋποθέσεις συγκρότησης Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στην παράγραφο 1 τίθεται ο κανόνας ότι ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός βουλευτών είναι δέκα (10). Προβλέπει ωστόσο, στην παράγραφο 2, ότι ο αριθμός των 5 βουλευτών που συγκροτούν Κοινοβουλευτική Ομάδα μετά από γενικές εκλογές, είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το επιστημονικό συμβούλιο ομόφωνα διατυπώνει τη γνώμη ότι για να συγκροτηθεί εγκύρως Κοινοβουλευτική Ομάδα, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς τέσσερις προϋποθέσεις:

  • Οι βουλευτές να έχουν εκλεγεί υπό τη σημαία του κόμματος του οποίου συγκροτούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

  • Να εξακολουθούν να ανήκουν στο εν λόγω κόμμα κατά το χρόνο της συγκρότησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του.

  • Το κόμμα να έχει μετάσχει στις εκλογές με συνδυασμούς στα δύο τρίτα των εκλογικών περιφερειών της χώρας.

  • Να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 3% του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψήφων ολόκληρης της επικράτειας.

Με βάση τη γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου, προσχώρηση βουλευτή προερχόμενου από τους ανεξάρτητους ή από άλλη Κοινοβουλευτική Ομάδα, σε Κοινοβουλευτική Ομάδα που λειτουργεί ήδη με πέντε μέλη, δεν αποτρέπει την αυτοδίκαιη διάλυσή της, σε περίπτωση κατά την οποία τα εκλεγέντα υπό την αυτή κομματική σημαία μέλη της μειωθούν, εν συνεχεία, κατά ένα. Αυτό δεν ισχύει όμως στην περίπτωση κατά την οποία ο βουλευτής αυτός είχε εκλεγεί με το κόμμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της οποίας προσχωρεί.

Ο πρόεδρος της Βουλής ζήτησε τη γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου με αφορμή υπόμνημα που είχε αποστείλει ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος.

«Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν έξι (6) βουλευτές. Υπέβαλα ερώτημα με αφορμή το υπόμνημα. Το ερώτημα προς το Επιστημονικό Συμβούλιο δεν αφορά κανένα κόμμα ιδιαιτέρως και το δηλώνω ευθέως» ανέφερε απόψε ο πρόεδρος της Βουλής και πρόσθεσε: «ελπίζω εν τέλει το ενδεχόμενο διάλυσης Κοινοβουλευτικής Ομάδας να μην αφορά κάποιο κόμμα, αναλόγως με τις εξελίξεις που θα υπάρξουν αύριο, τις επόμενες ημέρες. Αν πάντως γίνει οποιαδήποτε μετακίνηση που θα καταστήσει μια Κοινοβουλευτική Ομάδα εκτός των προϋποθέσεων που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής, είναι φανερό πως η απάντηση θα δοθεί με βάση τη γνωμοδότηση από την οποία και εγώ προσωπικά, δεν μπορώ να διαφοροποιηθώ».

Πάντως ο Νίκος Βούτσης σημείωσε με νόημα ότι «υπάρχει μια ολόκληρη μέρα αύριο ώστε να μην δημιουργηθεί θέμα». Ερωτηθείς δε για τη συνάντηση που είχε προ ημερών με τον βουλευτή Θανάση Παπαχριστόπουλο, ο πρόεδρος της Βουλής δήλωσε: «αφήσαμε χρόνο ώστε να θεραπευτούν τα πράγματα πριν επέλθει διάλυση. Αν υπάρξει κανείς που να υποστηρίζει ότι εμείς θέλουμε να διαλύονται τα κόμματα, είναι λάθος».

Το άρθρο 15 του Κανονισμού της Βουλής

1. O ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός βoυλευτών για τη συγκρότηση μιας Koινoβoυλευτικής Ομάδας ορίζεται σε δέκα (10).

2. O κατά την προηγούμενη παράγραφο ελάχιστος αριθμός βουλευτών για τη συγκρότηση Koινoβoυλευτικής Ομάδας περιορίζεται σε πέντε (5), αν το κόμμα με το οποίο εκλέχθηκαν και στο οποίο εξακολουθούν να ανήκουν έλαβε μέρος στις γενικές εκλογές από τις οποίες προήλθε η Βουλή, με συνδυασμούς στα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των εκλογικών περιφερειών της χώρας και συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψήφων ολόκληρης της επικράτειας.

3. Κόμμα που έλαβε μέρος στις γενικές εκλογές από τις οποίες προήλθε η Βουλή, σε συνασπισμό με άλλα κόμματα, θεωρείται, για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, ότι έλαβε αριθμό έγκυρων ψήφων ίσο προς το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των βουλευτών του με το μέσο όρο των κατά βουλευτή έγκυρων ψήφων του συνασπισμού. O μέσος όρος αυτός προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμού των έγκυρων ψήφων του συνασπισμού σε ολόκληρη την επικράτεια με το συνολικό αριθμό των βουλευτών που εξέλεξε o συνασπισμός.

4. Κάθε βουλευτής μπορεί να ανήκει σε μία μόνο Koινoβoυλευτική Ομάδα.

5. Οι βουλευτές που δεν ανήκουν σε καμία Koινoβoυλευτική Ομάδα θεωρούνται ανεξάρτητοι και λογίζονται, για τη συμμετοχή τους και μόνο στο τμήμα διακοπής των εργασιών της Βουλής και στις επιτροπές της Βουλής, ενιαία ομάδα.

6. Οι βoυλευτικές έδρες πoυ χηρεύoυν από oπoιαδήπoτε αιτία θεωρoύνται, αν δεν έχoυν πληρωθεί νoμίμως, ότι ανήκoυν στη δύναμη της Koινoβoυλευτικής Oμάδας στην oπoία μετείχαν oι κάτoχoί τoυς.

«Όλα εντάξει τώρα κυρία Βούλτεψη; Μάθατε που βρίσκονται τα πτώματα προσφύγων;» -Προσοχή σκληρές εικόνες

«Όλα εντάξει τώρα κυρία Βούλτεψη; Μάθατε που βρίσκονται τα πτώματα προσφύγων;» -Προσοχή σκληρές εικόνες

Το πτώμα ενός άντρα που εντόπισε το πρωί του Σαββάτου (13/8) μέσα στη θάλασσα το…