Γιατί ο Χρυσοχοΐδης και άλλοι 20 υπουργοί αγνοούν επιδεικτικά νόμο της ΝΔ;

Άγνοια νόμου δεν δικαιολογείται, αλλά η αγνόηση νόμου, είναι ίσως ακόμη πιο επικίνδυνη, ειδικά όταν αυτή οδηγεί πολίτες σε επιβάρυνση με πρόστιμα

NewsRoom 15/12/2020 | 13:06

Νόμο που ψήφισε κυβέρνηση της ΝΔ το 2008 φαίνεται πως αγνοεί επιδεικτικά η κυβέρνηση και ειδικότερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στις ΚΥΑ που προβλέπουν τα περιοριστικά μέτρα για τον Covid-19.

Συγκεκριμένα, για μια ακόμη φορά, οι 21 υπουργοί που υπέγραψαν την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 12ης Δεκέμβρη, «ξέχασαν» να συμπεριλάβουν στα έγγραφα που πιστοποιούν τα στοιχεία ενός πολίτη το δίπλωμα οδήγησης.

Συγκεκριμένα, στην Κοινή  Υπουργική Απόφαση με αριθμό  Δ1α/ ΓΠ.οικ. 80189 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  Β  5486/2020, στο άρθρο 3 που αναφέρεται στον περιορισμό της κυκλοφορίας αναφέρεται το εξής: «Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση των περ. (α) και (ιβ) της παρ. 2 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή».

Από αυτό προκύπτει λοιπόν ότι το δίπλωμα οδήγησης δεν αποτελεί επαρκές έγγραφο, κατά την ΚΥΑ, ώστε να πιστοποιήσει ένας πολίτης τα στοιχεία του, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στις αστυνομικές αρχές να επιβάλλουν πρόστιμα.

Μόνο που για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση φαίνεται να «ξεχνά» πολύ βολικά τον νόμο 3731 που ψήφισε το 2008 η τότε κυβέρνηση της ΝΔ και ο οποίος, στο άρθρο για «Στοιχεία αιτήσεων προς τη Διοίκηση», με σαφήνεια ορίζει ότι «τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Ελληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων».

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα το γεγονός ότι ακόμη και στις εκλογές, πολίτες που για κάποιο λόγο δεν έχουν την αστυνομική τους ταυτότητα, μπορούν να ψηφίζουν με την επίδειξη του διπλώματος οδήγησης. Άλλωστε, στην αιτιολογική έκθεση του παραπάνω νόμου του 2008, υπάρχει σαφής επεξήγηση για τους λόγους που οδηγούν το κράτος στην αποδοχή του διπλώματος οδήγησης ως αποδεικτικού μέσου. Αναφέρει συγκεκριμένα: «Με την προτεινόμενη ρύθμιση, και με γνώμονα τη διευκόλυνση του πολίτη, διευρύνονται τα αποδεικτικά μέσα των στοιχείων ταυτότητας των ενδιαφερομένων πολιτών και συμπεριλαμβάνονται πλέον σε αυτά και η άδεια οδήγησης, καθώς και το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Και αυτό γιατί από τα ανωτέρω επίσημα έγγραφα του Ελληνικού Κράτους, προκύπτουν τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του προσώπου που τα κατέχει π.χ. όνομα, επώνυμο, έτος γέννησης κλπ., τα οποία είναι απαραίτητα για τις συναλλαγές τους με τη Διοίκηση. Άλλωστε, τα στοιχεία αυτά είναι σταθερά (αμετάβλητα)».

Κάπως έτσι λοιπόν, παραβλέποντας τη συγκεκριμένη νομική πρόβλεψη, βρέθηκε η «φόρμουλα» για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών που μπορεί να έφεραν μόνο δίπλωμα οδήγησης και όχι αστυνομική ταυτότητα, επιβάλλοντάς τους πρόστιμα για κάτι που ο ίδιος ο νόμος προβλέπει.

Άλλωστε, η αβλεψία παύει να χαρακτηρίζεται ως τέτοια, όταν επαναλαμβάνεται πολλάκις και συγκεκριμένα για αυτή την περίπτωση... έξι φορές εντός του 2020.